patriarhul > Mesaje > Felicitari si binecuvantari la ceas aniversar

Felicitari si binecuvantari la ceas aniversar

 

 

Mesajul Preafericitului P?rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu prilejul Zilei Jandarmeriei Romne, 3 aprilie 2016:

 

Cu prilejul anivers?rii a 166 de ani de la ntemeierea Jandarmeriei Romne, transmitem un mesaj de binecuvntare ?i de apreciere a bunei lucr?ri pe care aceast? institu?ie fundamental? a Statului Romn o desf??oar? n slujba cet??enilor ??rii noastre.

 

Misiunea Jandarmeriei Romne de priveghere a siguran?ei publice ?i ?inerea unei bune ornduieli ?i ducerea la ndeplinire a legilor, a?a cum este men?ionat? n documentul de nfiin?are a acestei institu?ii, reprezint? unul din stlpii necesari n func?ionarea unui stat de drept care asigur? protejarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale omului.

 

Biserica a n?eles ntotdeauna c? via?a ?i libertatea sunt daruri ale lui Dumnezeu, care trebuie ns? ap?rate, spre slava lui Dumnezeu ?i binele oamenilor. Valoarea real? a libert??ii noastre se m?soar? potrivit cu mul?imea faptelor noastre bune s?vr?ite n mod liber ?i responsabil, pentru a cre?te spiritual n bun?tate ?i generozitate. Modul de folosire a libert??ii noastre, a fiec?ruia dintre noi ?i a tuturor mpreun?, poate cultiva o leg?tur? s?n?toas? ?i sfnt? a vie?ii sau poate produce o degradare a vie?ii individuale ?i o diminuare a solidarit??ii sociale. De aceea, Sfntul Apostol Petru, cunoscnd bine pericolul permanent al pervertirii sau al degrad?rii libert??ii omului i avertizeaz? pe cre?tini: Nu folosi?i libertatea ca pe un acoper?mnt al r?ut??ii! (1 Petru 2, 16). Prin urmare, to?i cei care ap?r? ordinea public? ?i pacea social? sunt chema?i s? contribuie la promovarea iubirii fa?? de patrie ?i popor, la protejarea libert??ii oamenilor ?i la p?strarea valorilor spirituale ?i materiale ale ??rii noastre.

 

Ca fii ai Bisericii Ortodoxe str?mo?e?ti, romnii sunt con?tien?i c? iubirea de aproapele, pacea ?i cooperarea sunt necesare n rela?iile de comuniune din societatea noastr?. Respectul fa?? de semeni, spiritul de sacrificiu, prin implicarea n ap?rarea aproapelui, ?i sentimentul de fr??ietate care ndeamn? la solidaritate uman? sunt valori care caracterizeaz? Jandarmeria Romn?. Avnd n suflet credin?a n Dumnezeu ?i iubirea fa?? de oameni, jandarmii ?i desf??oar? cu onoare ?i curaj misiunile lor n slujba cet??enilor Romniei.

 

La acest ceas aniversar, ne ndrept?m gndul c?tre to?i jandarmii romni, dorindu-le  s?n?tate ?i fericire, pace ?i bucurie, precum ?i mult ajutor de la Dumnezeu spre ndeplinirea datoriei sfinte fa?? de patrie ?i binele societ??ii noastre romne?ti.

 

Cu deosebit? stim? ?i p?rinteasc? binecuvntare,

 

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne

 

 

02

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod