patriarhul > Mesaje > FEMEI HARNICE ÎN MISIUNEA BISERICII

FEMEI HARNICE ÎN MISIUNEA BISERICII


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române (SOFR), filiala Iaşi, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la reînfiinţare (1994-2014), 30 octombrie 2014:

 

Ca şi aniversarea zilei de naştere a unei persoane, aniversarea unui eveniment care a dat naştere unei instituţii, unei comunităţi de persoane unite prin comuniunea credinţei şi a idealurilor, este un moment de sărbătoare.

 

Aniversările în Biserică sunt momente de bucurie şi comuniune fraternă, care inspiră mai multă conlucrare eficientă în activitatea misionară a Bisericii, sunt momente de retrospectivă şi perspectivă, de recunoştinţă şi reînnoire. Este vorba de recunoştinţa sau mulţumirea adusă lui Dumnezeu pentru darul şi ajutorul fiinţării instituţiei, dar şi recunoştinţa şi preţuirea arătate persoanelor care au contribuit la naşterea, creşterea şi devenirea acelei instituţii. Astfel, recunoştinţa ca mulţumire este un act de cultură a sufletului uman şi al comuniunii între contemporani şi între generaţii.

 

În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „nimic altceva nu cere de la om Dumnezeul universului, după nenumăratele şi nespusele Lui binefaceri, decât sufletul recunoscător, care să știe să-I mulţumească pentru binefacerile primite”.

 

Desigur, aniversarea unui eveniment din trecut nu este numai recunoştinţă sau mulţumire pentru darurile primite de la Dumnezeu şi cultivate cu efort uman susţinut de harul divin, ci şi invocare sau cerere a ajutorului lui Dumnezeu pentru continuarea şi reînnoirea vieţii şi activităţii în comunitate. Prin aceasta, aniversarea sau sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi şi un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început.

 

Societatea Ortodoxă a Femeilor Române, filiala Iaşi, aniversează anul acesta 20 de ani de la reînfiinţare (1994-2014). Societatea este continuatoarea în drepturi a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române, înfiinţată în anul 1910. Obiectivul principal al asociaţiei îl reprezenta promovarea educaţiei tinerelor românce în spiritul valorilor creştin-ortodoxe şi desfăşurarea activităţilor social-filantropice şi misionar-culturale, pe bază de voluntariat.

 

Societatea aceasta, patronată şi sprijinită în mod constant de Biserica Ortodoxă Română, a creat filiale în cele mai importante oraşe şi a activat, ca asociaţie confesională, înainte de Primul Război Mondial, dar şi în perioada interbelică.

 

Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române a cunoscut durerea răstignirii sale în anul 1948, când statul comunist ateu a interzis activitatea acesteia şi i-a confiscat abuziv toate bunurile, inclusiv sediile filialelor.

 

După căderea regimului comunist (1989), când Biserica a primit libertatea de a se exprima şi organiza conform vocaţiei sale, în anul 1994, pe când păstoream Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, am binecuvântat reactivarea Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române - filiala Iaşi. Cu multă osteneală şi în urma a nenumărate demersuri, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, respectiv Societatea Ortodoxă a Femeilor Române - Iaşi a fost reconfirmată ca proprietară a imobilelor confiscate de statul comunist, abia în luna martie 2007. Imobilele au fost retrocedate cu mare greutate, deşi Biserica le-a utilizat, întotdeauna, nu în interes privat, ci pentru a susţine activităţile desfăşurate în sprijinul comunităţii, în plan social-filantropic sau cultural-educaţional.

 

Astăzi, la sărbătoarea aniversării solemne a 20 de ani de la renaşterea Societăţii Ortodoxe a Femeilor Române - filiala Iaşi, apreciem în mod deosebit lucrarea bogată şi folositoare a tuturor membrelor SOFR - Iaşi, femei ortodoxe credincioase, evlavioase şi harnice, mărturisitoare ale credinţei creştine şi ale valorilor spiritualităţii româneşti în mod constant şi dinamic.

 

Adresăm cuvânt de binecuvântare şi felicitare pentru întreaga activitate Doamnei Margareta Vlad, Preşedinta SOFR Iaşi, precum şi tuturor femeilor care au oferit ajutorul şi contribuţia lor la susţinerea misiunii Bisericii în societatea românească de azi.

 

Ne rugăm Mântuitorului Hristos, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor, să ne ajute să folosim această aniversare ca pe un moment misionar de binecuvântare şi bucurie, de întărire a credinţei şi a iubirii milostive, într-o societate care are tot mai mult nevoie de cooperare şi comuniune în promovarea valorilor spirituale şi a demnităţii umane.

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto: Arhivă

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod