documente > Documente principale > Formarea continuă a slujitorilor Bisericii - o necesitate misionară

Formarea continuă a slujitorilor Bisericii - o necesitate misionară

DSC 8429 mesaj poopiCuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea Cursurilor pentru obţinerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” - Nou, Paraclis Patriarhal, Bucureşti, 1 iulie 2015:

 

 Anul 2015, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi An comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii în cuprinsul Patriarhiei Române, este pentru slujitorii Sfintelor Altare prilej de reflecţie şi de evaluare a metodelor misionar-pastorale, precum şi de intensificare a activităţilor clerului în mijlocul comunităţilor încredinţate spre păstorire.

 

 În acest sens, din punct de vedere pastoral-misionar, în Patriarhia Română, potrivit prevederilor statutare şi regulamentare bisericeşti, în scopul formării continue a clericilor de la parohii, se organizează cursuri pentru obţinerea gradelor profesionale sau cursuri preoţeşti de perfecţionare la nivelul fiecărei mitropolii, precum şi conferinţe pastoral - misionare semestriale la nivel eparhial şi conferinţe administrative lunare şi cercuri pastorale la nivel de protopopiat. La nivelul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale sunt organizate de către Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din Bucureşti. Anul acesta (2015), cursurile preoţeşti se desfăşoară în perioada 1-14 iulie.

 

 Aceste cursuri au rolul de a oferi clericilor implicaţi în lucrarea misionară a Bisericii repere pastorale izvorâte din experienţa Sfinţilor Părinţi şi a marilor păstori de suflete din eparhii, adaptate la realităţile şi provocările lumii contemporane, pentru a răspunde problemelor pe care credincioşii le întâmpină în viaţa de zi cu zi.

 

 Începând de anul acesta, 2015, cu aprobarea Sfântului Sinod, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale în preoție au căpătat o formă nouă, prin abordarea unei tematici actualizate care ţine cont de noile provocări din societatea de azi, fiind invitaţi să conferenţieze profesori de teologie cu o pregătire academică deosebită şi cu o bogată experienţă pastorală. Tematica a fost stabilită de o comisie de specialiști, mandatată să elaboreze prelegeri corespunzătoare provocărilor pastoral-misionare ale zilelor noastre, ca suport pentru cursurile preoţeşti de perfecţionare.

 

 Aceste cursuri de perfecţionare constituie o necesitate pentru clericii participanţi de a-şi îmbunătăţi teoretic, dar mai ales practic, competenţele şi cunoştinţele necesare în activitatea preoţească pastorală şi misionară. Prelegerile privind teme de actualitate au fost adunate într-un volum şi tipărite la „Tipografia Cărţilor Bisericeşti” a Patriarhiei Române. Titlul volumului este Îndrumător tematic pentru cursurile preoţeşti în vederea dobândirii gradelor profesionale. Acest volum va fi oferit în dar de către Arhiepiscopia Bucureştilor fiecărui cleric participant la Cursurile preoţeşti pentru obţinerea gradelor profesionale, spre o mai bună însuşire a materialului care va fi prezentat în zilele următoare.

 

 Cursurile urmate de către preoţii şi diaconii care doresc să se perfecţioneze în activitatea lor pastoral-misionară nu pot ignora actualele probleme generate mai ales de fenomenul secularizării şi al ateismului postmodern, precum şi de fenomenul migraţiei. Numai prin cunoaşterea aprofundată a durerilor şi speranţelor credincioşilor pe care îi păstorim putem să îi apropiem mai mult de Biserică, să îi ajutăm să înţeleagă, să apere şi să trăiască dreapta credinţă şi astfel, prin lucrarea Sfântului Duh, ei înşişi să devină buni mărturisitori şi misionari ai Bisericii lui Hristos, după îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, şi al marilor păstori de suflete din eparhii, pe care Biserica Ortodoxă Română îi cinsteşte anul acesta, în mod deosebit, cu solemnitate şi recunoştinţă.

 

Pentru a realiza o dinamică didactică sporită, începând din acest an, în programul cursurilor preoțești au fost prevăzute mai multe şedinţe de dezbateri și discuții pe marginea temelor prezentate. În cadrul acestora, clericii vor fi familiarizaţi cu situații și studii de caz concrete, în vederea elaborării unor strategii pastoral-misionare unitare, fiind, în acelaşi timp, ancorate în învăţătura Bisericii şi adecvate contextului social prezent.

 

 Ca şi în anii precedenți, pentru perfecționarea profesională în preoţie, rămâne primordială importanţa slujirii liturgice şi a formării duhovniceşti, alături de predicăși cateheză. Din acest motiv, s-a alcătuit un program diversificat de rânduieli liturgice, care urmează a se săvârși, cu prezența obligatorie a tuturor clericilor participanţi la cursuri, în Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon – Nou, Paraclis Patriarhal, având şi funcţia de Paraclis al studenţilor în teologie.

 

 Avem speranţa că aceste cursuri preoţeşti pentru obținerea gradelor profesionale vor contribui la o împrospătare teologică şi o aprofundare duhovnicească a lucrării pastorale şi misionare a slujitorilor Bisericii noastre.

 

 Adresăm tuturor Preacuvioșilor şi Preacucernicilor Părinți prezenţi îndemnul de a folosi timpul acestor cursuri ca fiind o binecuvântare deosebită pentru îmbogăţire spirituală şi pentru intensificarea comuniunii sacerdotale fraterne şi a conlucrării eclesiale, în prezenţa harică a Păstorului cel Bun, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-a chemat la slujire sfântă, spre slava Preasfintei Treimi, binele Bisericii Sale şi mântuirea lumii.

 

 † DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod