documente > Documente principale > Hirotonia în preot/ieromonah

Hirotonia în preot/ieromonahHotărârea nr. 4218/2010 pentru aprobarea textului Mărturisirii (Declarației) solemne publice rostite la hirotonie, cu caracter unitar în eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, elaborat pe baza propunerilor sinoadelor mitropolitane (Sedința de lucru din 7 iulie 2010)

Având în vedere considerațiile prezentate în referatul Cancelariei Sfântului Sinod privind propunerile Sinoadelor Mitropolitane în legătură cu Mărturisirea (Declarația) de la hirotonie pentru clerul de mir și cu Mărturisirea (Declarația) pentru hirotonia clerului din rândul personalului monahal;

La propunerea Comisiei canonice, juridice și pentru disciplină, precum și a acceptării textelor finalizate prin votul unanim al ierarhilor prezenți, Sfântul Sinod a hotărât:

  1. Aprobă textul Mărturisirii (Declarației) de la hirotonia clerului de mir (Anexa nr. 1) și textul Mărturisirii (Declarației) de la hirotonia clerului din rândul personalului monahal (Anexa nr. 2), în forma definitivată de Sfântul Sinod pe baza propunerilor Sinoadelor Mitropolitane, transmise la Patriarhia Română.

  2. Aprobă ca textele celor două Mărturisiri (Declarații) să aibă caracter unitar și obligatoriu în eparhiile Patriarhiei Române din țară și din afara granițelor țării.

Prezenta hotărârea a Sfântului Sinod se comunică tuturor eparhiilor Patriarhiei Române din țară și din afara granițelot țării, pentru aducerea la îndeplinire.

Anexa 1

Anexa 2

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod