galerie-foto-2014 > Iunie > Hramul bisericii Sfinţii Români din Sectorul 3 al Capitalei (22 iunie 2014)

Hramul bisericii Sfinţii Români din Sectorul 3 al Capitalei (22 iunie 2014)

 

În a II-a duminică după sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost prezent în mijlocul credincioşilor de la biserica Sfinţii Români din Sectorul 3 Capitală care şi-a sărbătorit hramul dedicat Sfinţilor Români.

 

La Sfânta Evanghelie a fost citită Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al IV-lea, versetele de la 18 la 23 care prezintă Chemarea primilor Apostoli de către Domnul nostru Iisus Hristos. În momentul chemării ei au lăsat tot ce aveau şi au mers imediat după Mântuitorul lumii.

 

Explicaţia acestei reacţii prompte şi necondiţionate a primilor Apostoli a oferit-o Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învăţătură rostit la lăcaşul de cult bucureştean.

 

„Explicaţia este faptul că Cel Care chema nu era un om obişnuit, ci era Dumnezeu Cuvântul Cel veşnic Care S-a făcut din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor. Chemarea Lui era chemarea unei iubiri sincere, copleşitoare, sfinte şi nesfârşite şi de aceea ei nu au rezistat şi îndată L-au urmat. Şi chiar dacă n-au înţeles la început ucenicii chemarea au simţit că Cel Care îi cheamă are o putere dumnezeiască dătătoare de viaţă, de pace, de bucurie, căreia nu i se poate rezista dacă eşti sincer şi cu inimă curată”, a spus Preafericirea Sa.

 

Chemarea primilor ucenici la Apostolat arată deja taina începutului constituirii Bisericii realizată la Pogorârea Sfântului Duh, a mai precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

„Această taină a Bisericii Apostolice care are ca temelie pe Hristos, iar ca primi slujitori ai Lui pe Sfinţii Apostoli este taina Bisericii de-a lungul veacurilor ca pregătire pentru Împărăţia lui Dumnezeu. De aceea, Biserica este în lume icoană, pregustare sau arvună a Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos nu are scop în sine. Ea nu se concurează cu nicio instituţie din lumea aceasta şi nici nu poate fi înlocuită de nicio instituţie din lumea aceasta, ci scopul ei principal şi unic este mântuirea oamenilor şi sfinţirea lor”.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod