galerie-foto-2014 > Iunie > Hramul Mănăstirii Antim din Capitală (15 iunie 2014)

Hramul Mănăstirii Antim din Capitală (15 iunie 2014)

 

În prima duminică după sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost prezent în mijlocul obștii Mănăstirii Antim, cu prilejul hramului așezământului. Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că Biserica Ortodoxă prăznuiește Duminica Tuturor Sfinților imediat după Rusalii pentru a arăta că rostul venirii Duhului Sfânt în lume este sfințirea oamenilor: „Duminica Tuturor Sfinților ne arată că Duhul Sfânt are un singur dor, să sfințească pe toți oamenii care cred în Hristos și să-i ducă de la chipul lui Dumnezeu în ei la asemănarea cu Dumnezeu. Adică, toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănarea cu El, la sfințenie, ajung prin conlucrarea lor cu harul dumnezeiesc. Deci, toți oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, dar la asemănare au ajuns sfinții pentru ca și omul să contribuie cu osteneala lui la modelarea chipului după asemănarea lui Dumnezeu”.

 

Duminica Tuturor Sfinților ne mai arată ca unitatea Bisericii se vede în special în comuniunea sfinților.

 

„Din punct de vedere al legăturii dintre Biserică și sfințenie. Unitatea Bisericii este mai întâi de toate dată prin sfințenie. Nu este o unitate juridică în primul rând, ci este o unitate sfântă și sfințitoare. De aceea, noi mărturisim credința în Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Cu cât oamenii înaintează mai mult în sfințenie cu atât simt bucuria unității dintre ei și Dumnezeu, unității lor interioare, între minte și simțire potrivit harului lui Dumnezeu și unității întreolaltă. Această unitate a Bisericii ca o sfântă comuniune a tuturor sfinților este subliniată în această zi de prăznuire din Duminica Tuturor Sfinților. Deci, sfinții nu trăiesc izolat, ci trăiesc în comuniune și conlucrare, în comunicare prin harul lui Dumnezeu cunoscând fiecare viața celuilalt și împărtășindu-se toți laolaltă de slava, iubirea, pacea și bucuria Preasfintei Treimi”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai arătat că un alt motiv pentru care Biserica a fixat această sărbătoare este acela al legăturii dintre sfinții cunoscuți și cei necunoscuți: „Totdeauna, în fiecare veac au existat mai mulți sfinți decât cei pe care îi avem noi în calendar. Ca să ne bucurăm de ajutorul lor Sfinții Părinți ai Bisericii au hotărât ca într-o zi să fie pomeniți toți sfinții, cunoscuți și necunoscuți oamenilor, dar cunoscuți lui Dumnezeu. Sfinții cunoscuți, dar și necunoscuți de noi se află uniți prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. În Acatistul Tuturor Sfinților se spune că în această zi prăznuim pe sfinții cunoscuți și necunoscuți care au trăit până acum, dar și pe cei care vor urma în timpul viitor ca ei împreună să fie pentru noi ajutători la a păstra dreapta credință și la a împlini voia lui Dumnezeu în viața noastră”.

 

Sfinții, a mai arătat Patriarhul României, sunt pentru noi prieteni ai lui Dumnezeu, dascăli și modele, dar și rugători în ceruri: „Psalmistul zice Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui. Este minunat pentru că împărtășește sfințenia Lui oamenilor potrivit măsurii credinței lor curate și iubirii lor smerite. Acești sfinți, prieteni ai lui Dumnezeu sunt și dascăli ai noștri. De aceea, dacă citim cu atenție viețile sfinților vom vedea că avem de învățat de la fiecare câte una sau mai multe virtuți, toate trăite ca aspecte vii ale vieții lor. Ei sunt nu numai învățători ai noștri, ci și rugători pentru noi și ocrotitori ai noștri pe calea mântuirii. Deci, noi admirăm pe sfinți când citim viețile lor, dar îi chemăm în rugăciune pentru că simțim ajutorul lor”.

 

La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit pentru mănăstire, în semn de prețuire, mai multe volume apărute recent la Editurile Patriarhiei.

 

„Aceste mici daruri sunt simbol al unei mari prețuiri pentru activitatea acestei mănăstiri care deși este săracă din punct de vedere materiale, deoarece nu are multe proprietăți și nici edificii, totuși este foarte darnică prin ajutorul pe care îl dă oamenilor sărmani și prin susținerea lucrării misionare a Bisericii, a postului de radio TRINITAS și a bibliotecii Sfântului Sinod. Dorim tuturor părinților slujitori și nevoitori, tuturor credincioșilor închinători și tuturor celor care ajută această sfântă mănăstire, ocrotirea tuturor sfinților, bucuria prezenței harului Duhului Sfânt în viața tuturor celor care au fost aici menționați pentru vrednicia lor”, a spus Preafericitul Părinte Daniel.

 

La final, din partea obştii Mănăstirii Antim, Patriarhul României a primit o icoană cu Sfinții Martiri Brâncoveni. În continuare, Preafericirea Sa a binecuvântat fântâna Sfântului Alexie din curtea interioară a Mănăstirii Antim, camera de distribuție a apei potabile din incinta Mănăstirii, dar și atelierul de pictură.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod