patriarhul > Mesaje > Hristos împărtășit copiilor! - o perspectivă creștină în educație

Hristos împărtășit copiilor! - o perspectivă creștină în educație


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la cel de al VII-lea Congres Național 'Hristos împărtășit copiilor”, organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Organizația World Vision România - Mănăstirea Caraiman, 17-18 septembrie 2014:

Educația religioasă este fundamentală pentru formarea personalității unui copil și presupune o mare responsabilitate din partea Bisericii, a familiei și a profesorilor de a insufla copiilor credința în Dumnezeu, care trebuie sădită în sufletele lor, ca lumină pentru viață.

În perioada școlarității copilul trăiește o amplificare și o diversificare a stărilor afective, experimentând emoții din ce în ce mai complexe și mai nuanțate. Cercetările psiho-pedagogice moderne au arătat că relațiile afective și stările emoționale conturează ceea ce numim inteligența emoțională. Deci pedagogii și psihologii sunt de acord că personalitatea omului, în structurile ei fundamentale, se formează, în principal, pe durata primilor ani de viață. De aici apare necesitatea educației religioase încă de la vârsta preșcolară și apoi pe toată durata școlarității.

Aparenta inocență a copilului în primii ani de viață ascunde, de fapt, seriozitatea și importanța acumulării de informații și deprinderi pentru întreaga viață a acestuia. Deși este percepută uneori de către elevi ca un sistem de constrângere, educația școlară este un partener indispensabil în dezvoltarea personală și socială a copiilor și tinerilor. Conștientizarea acestui fapt, precum și schimbările continue din viața umană, determină sistemele educative să fie într-o continuă adaptare, pentru a putea răspunde eficient nevoilor de dezvoltare și perfecționare personală. Fie că suntem copii, tineri sau adulți, ne aflăm uneori în situația în care avem nevoie de sprijinul celorlalți sau de consiliere. În mod special, categoriile vulnerabile, cum ar fi copiii aflați în abandon școlar sau cei ce se află sub riscul de abandon școlar, au nevoie de orientare, susținere și consiliere pentru a reveni sau pentru a rămâne în sistemul educațional.

Biserica, în calitatea ei de Trup tainic al lui Hristos (cf. Efeseni 5, 23), care îi încorporează pe oamenii uniți cu Hristos prin botez, a înțeles chemarea Lui 'Lăsați copiii să vină la Mine ...!” (Marcu 10, 14) și de-a lungul timpului a devenit principalul factor de educație creștină a copiilor. În zilele noastre, Biserica Ortodoxă Română a implementat programul Hristos împărtășit copiilor încă din anul 2006 și a continuat procesul educațional asumat prin alte proiecte precum Alege Școala!. Din această perspectivă, parteneriatul dintre Biserica Ortodoxă Română și Fundația World Vision România a reliefat în programele adresate copiilor și tinerilor intenția de a oferi formatorilor (preoți duhovnici și profesori) și prin ei părinților, cunoștințe și abilități de care au nevoie pentru a-i ajuta pe elevi în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar, dar și să se pregătească pentru un loc de muncă și pentru o viață împlinită.

Proiectul 'Alege Școala!” implementat în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Vest și Nord-Vest ale României propune un curs de pregătire organizat pe șapte module prin care evidențiază și implementează principii pedagogice și moral-spirituale pentru îmbunătățirea educației. În sensul acesta unele module se referă la oferirea de servicii de orientare și consiliere atât pentru copii, cât și pentru părinți. Specialiștii în educație accentuează azi rolul familiei, al școlii, dar și al comunității locale în educație. Comunitatea trebuie inclusă mai pregnant în luarea deciziilor, în conducerea școlii și în susținerea activităților de învățare.

Întrucât educația este un drept fundamental al fiecărei persoane, considerăm că este nevoie de o colaborare intensă și de o îndrumare atentă din partea școlii, a părinților și a comunității pentru ca educația să fie prețuită ca act ce definește sau formează personalitatea copilului și influențează în mod decisiv evoluția lui viitoare ca persoană.

Felicităm și binecuvântăm pe toți cei care, cu responsabilitate și multă dăruire, au contribuit la buna desfășurare a acestor proiecte, pentru o educație moral-spirituală rodnică a copiilor și a tinerilor.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor multă lumină și bucurie în lucrarea sfântă de a împărtăși copiilor și tinerilor iubirea lui Hristos - izvorul fericirii eterne!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod