patriarhul > Mesaje > IERARH MISIONAR ŞI SLUJITOR DISTINS

IERARH MISIONAR ŞI SLUJITOR DISTINS


Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos

la aniversarea a 60 de ani de viaţă

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 60 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, miercuri 18 martie 2015:

 

Momentele aniversare din viaţa omului reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune, ca pregustare a bucuriei şi comuniunii depline din iubirea Preasfintei Treimi. Un asemenea eveniment îl reprezintă aniversarea a 60 de ani de viaţă a Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

 

Dragostea şi devotamentul său faţă de Dumnezeu şi de Biserică i-au fost sădite încă din copilărie, de către binecredincioşii săi părinţi şi bunici, care s-au îngrijit ca fiul şi nepotul dăruit lor de Dumnezeu să se îndeletnicească mai înainte de toate cu rugăciunea. Astfel, pe lângă buna educaţie creştină, primită în sânul familiei, tânărul Costică Crăciun optează pentru formarea teologică, urmând cursurile Seminarului teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1970-1975), iar mai apoi ale Institutului Teologic de grad universitar din Bucureşti (1976‑1980).

 

La finele anului 1980 primeşte chipul îngeresc al călugăriei la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” – Ciolanu (Buzău), din mâinile părintelui său duhovnicesc, Episcopul Antonie al Buzăului, ajuns mai târziu Mitropolit al Ardealului. Din acel moment a primit ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Cuvios Ioan Casian, sfântul dacoromân teolog din Dobrogea (Scythia Minor), Părinte al Bisericii Universale şi întemeietorul monahismului apusean.

 

Străbate drumul parcurs odinioară de Cuviosul Ioan Casian, ajungând de pe plaiurile româneşti în Franţa, unde îşi desăvârşeşte studiile (1981-1984), obţinând titlul de doctor în teologie al Universităţii din Strasbourg. În toată această perioadă a participat la numeroase întruniri, conferinţe şi simpozioane pe teme de teologie şi spiritualitate ortodoxă.

 

Ca tânăr ierodiacon şi doctorand la Universitatea din Strasbourg a pus bazele primei asociaţii parohiale oficiale a comunităţii ortodoxe române din acest oraş, înfiinţând Asociaţia culturală „Parohia Sfântul Ioan Botezătorul“, în anul 1984. De asemenea, în perioada studiilor doctorale, a susţinut, ca diacon onorific, activitatea liturgică de la capela ortodoxă română „Sfântul Arhanghel Mihail“ din Baden-Baden, Germania.

 

După hirotonia sa întru ieromonah (1985) activează ca asistent spiritual la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1985-1988). Între anii 1988-1990 este asistent universitar la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. În acelaşi timp, cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist este numit inspector patriarhal pentru învăţământul teologic preuniversitar la Patriarhia Română.

 

Din această calitate, dar şi ca vieţuitor şi slujitor al Mănăstirii Antim din Bucureşti, în anul 1990 este chemat la slujirea de arhiereu-vicar la Galaţi, de către Arhiepiscopul Antim Nica şi ales de Sfântul Sinod în treapta de arhiereu-vicar, cu titlul Gălăţeanul, la 12 februarie 1990. A fost hirotonit episcop în biserica Sfântul Nicolae din Galaţi, în data de 18 februarie 1990. Patru ani mai târziu, în 1994, a fost instalat episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos, iar în anul 2009, la propunerea noastră şi cu aprobarea Sfântului Sinod, odată cu ridicarea la rang de Arhiepiscopie a Eparhiei Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a primit demnitatea de Arhiepiscop.

 

Cei 25 ani de slujire arhierească, cu multiplă şi intensă lucrare pastorală, culturală şi social-misionară, pun în lumină bogăţia rodirii spirituale în viaţa şi activitatea Înaltpreafinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

 

Mărturisitor şi slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, păstorul şi părintele duhovnicesc al credincioşilor ortodocşi din eparhia Dunării de Jos a împlinit şi a înmulţit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituţii şi aşezăminte social-filantropice, prin promovarea învățământului teologic seminarial şi universitar, prin centre şi proiecte culturale şi pastoral-misionare, având ca prioritate lucrarea pastorală consacrată copiilor, tineretului şi familiei.

 

Cu multă osteneală şi zel misionar a desfăşurat în această eparhie o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos din acest ţinut străbun, prin creşterea numărului unităţilor bisericeşti (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcaşuri de cult şi restaurarea celor vechi, intensificarea vieţii parohiale şi monahale, a activităţii educative şi cultural-religioase şi editoriale.

 

Cunoscând râvna sa misionară, înţelepciunea sa pastorală şi dăruirea sa jertfelnică pentru Biserică, astăzi, la ceas aniversar, aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra persoanei Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian şi asupra clerului şi credincioşilor din Eparhia pe care o păstoreşte.

 

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1) să-i dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, cu sănătate şi fericire, pace şi bucurie!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Arhiepiscop!

 

DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod