sectorul-teologic-educational > Învăţământul teologic ortodox preuniversitar > Invățământ teologic ortodox preuniversitar

Invățământ teologic ortodox preuniversitar

În cadrul Patriarhiei Române funcţionează 27 de seminarii teologice şi 9 licee teologice ortodoxe, cu diferite specializări – Teologie ortodoxă, Teologie patrimoniu cultural, Ghid turism religios, Filologie, Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale. Situat în continuarea educației religioase din Școală și din Biserică, seminarul teologic anticipează pregătirea perfecționată și specializată din facultățile de teologie. Cultura generală dobândită în seminariile teologice, prin parcurgerea trunchiului comun de discipline, oferă elevilorșansa de a urma cursurile oricărei facultăți din Romania.

Seminariile teologice se înființează la propunerea cultelor, de către Ministerul Educației Naționale, respectându-se legislația școlară în vigoare. Planurile-cadru și programele se întocmesc de cultele religioase și se avizează de Minister. Începând cu anul 2004, pentru a se răspunde noilor cerințe ale reformei învățământului, s-au efectuat modificări în ceea ce privește durata studiilor – care a fost redusă de la 5 la 4 ani – și, implicit, au fost modificate planurile de învățământ.

 

 

Lista Seminariilor şi Liceelor Teologice Ortodoxe din Patriarhia Română

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod