LinkuriLinkuri

 

Aici găsiți numeroase linkuri fundamentale pentru studiul patristic:
 
http://biblioteca.patristicum.org/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=23:links-utili&Itemid=69
An Internet Resource for Studying the Early Church
Atanasio di Alessandria
Biblical Bibliography of Lausanne - BiBIL
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes (España)
Bibliotheca Augustiniana der Deutschen Augustiner
Bibliotheca Patristica IntraText
Catalogo italiano dei periodici
Christian classics ethereal library
Documenta catholica omnia
Eagle : Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy
Early Christian Preterism
EBook and Texts Archive
The European Library
Evangelical Library Online
Finding Augustine (Bibliography on St. Augustine)
Index theologicus (IxTheo) - Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie der Universitätsbibliothek Tübingen
Institut de recherche et d’histoire des textes
Intute, Patristic theology
Mansi
Medieval and Modern thought text digitization (Stanford University)
Monumenta Germaniae Historica digital
New Advent
Patrologia Græca
Patrologia Latina
Perseus Digital Library
Perseus under PhiloLogic Home
Scirus
Sources Chrétiennes
Suda on line: Byzantine Lexicography
Tertulliano
UC Riverside Libraries
WorldCat
URBE - Unione Roma Biblioteche Ecclesiastiche
 
 
Traduceri in limbi moderne ale unor opere patristice si studii patristice, context istoric, colecții de texte, instrumente de lucru:
 
http://bibliothecapretiosa.info/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/
http://www.elpenor.org/
http://www.ccel.org/fathers.html
http://khazarzar.skeptik.net/index_en.htm
http://ixoyc.net/fathers2.aspx
http://www.synaxis.org/cf/ecf.html
http://www.earlychristianwritings.com
ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/
http://www.arhiva-ortodoxa.info/test/autoindex2/index.php?dir=4.document/
http://www.arhiva-ortodoxa.info/
http://www.septentrionalia.net/etexts/index.php
http://apologeticum.co.nr/
http://www.patristique.org/
http://www.tezaurul-ortodox.com/
http://stiri.ortodoxe.org/site-uri-personale/pr-dorin-piciorus/pentru-ca-exista%E2%80%A6de-aceea-ne-bucuram
http://bibliaonline.wikidot.com/
 
Didahia Sfinților Apostoli în limba greacă.
 
Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în greacă și engleză.
 
Mineele, Octoihul, Triodul, Penticostarul, Orologhionul și Evhologhionul în limba greacă.
 
Cărți de cult în limba rusă: Sfânta Evanghelie, Apostolul, Molitfelnic, Octoih etc.
 
Patrologia Greacă, 161 volume.
 
Patrologia Latină, 217 volume
 
LXX (Septuaginta) online
 
Colecția PSB pentru download.
 
Filocalia românească, cărți ale părintelui profesor Dumitru Stăniloae, diverse cărți patristice și teologice pentru download.
 
Ediții scripturale și cărți de cult în limba română.
 
Colecția patristică BEPES (vol. 1-2; 4-13; 15-54; 56-87) în djvu.exe.
 
Sfintele canoane ale celor 7 Sfinte Sinoade Ecumenice (în engleză).
 
O colecție de manuscrise patristice.
 
http://www.rassegna.unibo.it/autcrist.html
http://www.lexilogos.com/latin_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/grec_ancien_dictionnaire.htm
http://www.orbilat.com/
http://www.kennydominican.joyeurs.com/
http://www.orbilat.com/Languages/Latin/Grammar/index.html
www.thelatinlibrary.com
http://www.rassegna.unibo.it/
http://www.perseus.tufts.edu/
http://www.intratext.com/BPI/
http://www.promotelatin.org/latin.htm
http://web.cn.edu/kwheeler/resource_lit.classics.html
http://www.quicklatin.com/
http://www.virgil.org/
http://www.herodotuswebsite.co.uk/
http://www.classicspage.com/
http://archives.nd.edu/latgramm.htm
http://www.learnlatin.tk/
http://www.grexlat.com/biblio/smith/
http://latin-phrases.co.uk
http://www.curculio.org/
http://www.latintests.net/
http://www.24hourlatin.com/language/ldict.htm
http://www.ipa.net/~magreyn/
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod