documente > Documente principale > Mesaj de condoleanţe din partea Patriarhului Neofit al Bulgariei

Mesaj de condoleanţe din partea Patriarhului Neofit al Bulgariei

nov3mcpnbPreafericirii Sale,
Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul României

Preafericirea Voastră,

Iubite frate în Hristos şi coliturghisitor

În acest moment dureros în care am fost profund întristaţi să aflăm despre tragedia incendiului de la un club de noapte din Bucureşti, incendiu care a dus la sfârşitul timpuriu a zeci de tineri şi a cufundat în durere poporul-frate Român, în numele nostru precum şi al clericilor şi laicilor din Biserica Ortodoxă Bulgară ne exprimăm sincerele condoleanţe faţă de Preafericirea Voastră şi faţă de rudele celor ucişi şi faţă de celelalte victime rănite în acest accident tragic.

Adevărate sunt cuvintele că „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună” (1 Corinteni 12, 26), şi de aceea nu putem sta nesimţitori faţă de durerea iubitei noastre surori, Biserica Ortodoxă Română, pentru pierderea pe neaşteptate a unora dintre fiii ei. Alăturăm rugăciunilor voastre şi rugăciunile noastre, rugându-L pe Dumnezeul cel Milostiv să ierte toate greşelile cu voie sau fără voie  ale celor adormiţi şi să-i primească în lăcaşurile drepţilor, unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Ne rugăm ca Dumnezeu „Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul” (2 Corinteni 1, 3-4) să mângâie pe toţi cei îndureraţi şi să ofere grabnică însănătoşire celor care suferă.

Neofit, Patriarhul Bulgariei

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod