documente > Documente principale > Mesaj de felicitare adresat Patriarhului Neofit al Bulgariei cu ocazia zilei de naștere

Mesaj de felicitare adresat Patriarhului Neofit al Bulgariei cu ocazia zilei de naștere

 

patriarh neofit2015Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat Preafericitului Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, cu ocazia aniversării zilei de naştere:

 

 

Preafericirea Voastră,

 

 

Vă felicităm călduros cu prilejul celei de-a 70-a aniversare a zilei de naştere a Preafericirii Voastre şi vă reasigurăm de dragostea noastră frăţească în Hristos, precum şi de aleasa preţuire pentru activitatea pastorală şi misionară desfăşurată de Preafericirea Voastră în slujba Bisericii Ortodoxe Bulgare.

 

 

Activitatea îndelungată şi rodnică a Preafericirii Voastre de aproape 30 de ani în demnitatea episcopală şi de mai mult de 2 ani de la alegerea şi întronizarea ca Patriarh al Bulgariei reprezintă o dovadă a determinării şi dedicării Preafericirii Voastre de a sluji cu credinţă poporul ortodox bulgar şi unitatea întregii Biserici Ortodoxe.

 

 

În duhul bunelor relaţii tradiţionale existente între Bisericile noastre surori, din partea membrilor Sfântului Sinod, a clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, vă adresăm caldele şi frăţeştile noastre urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos să vă dăruiască darurile sale duhovniceşti cele bogate!

 

 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

 

Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

 

 

† D A N I E L

  

Patriarhul României

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod