patriarhul > Mesaje > Mesaj de felicitare adresat PS Ieronim Sinaitul

Mesaj de felicitare adresat PS Ieronim Sinaitul


Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului Părinte Ieronim Sinaitul,

Episcop-vicar patriarhal

Preasfinţia Voastră,

 

Cu prilejul aniversării zilei de naştere a Preasfinţiei Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală încredinţată. Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

 

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod