documente > Documente principale > Misiune și responsabilitate în activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor – raport sinteză pentru anul 2014

Misiune și responsabilitate în activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor – raport sinteză pentru anul 2014

 

007În anul 2014, activitatea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut un dinamism deosebit prin reorganizarea activităților protoieriilor din Capitală și din județul Prahova. Astfel, au funcționat 12 protopopiate care totalizează un număr de 703 parohii (323 urbane şi 380 rurale), 42 filii și 103 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 unități monahale și 547 cimitire. Numărul de angajați clerici care au deservit aceste unități de cult a fost de 1.204 preoţi şi 71 diaconi, în anul 2014 fiind hirotoniţi 36 de preoţi şi 7 diaconi, numiţi în posturile vacante prin concurs. Alături de aceștia, în instituțiile socio-medicale, structurile de apărare ale Statului și cimitirele de stat și-au desfășurat activitatea 124 preoți de caritate.

 

În ceea ce privește personalul din cele 43 de unități monahale, în anul 2014 au fost închinoviaţi un număr de 27 vieţuitori, au fost săvârşite două rasoforii18 tunderi în monahism şi au fost hirotoniți 4 ieromonahi și 3 ierodiaconi, numărul total al viețuitorilor din mănăstiri fiind de 776 persoane.

 

I. Dintre activitățile administrativ-pastorale și economico-patrimoniale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor desfășurate în anul 2014 amintim: reorganizarea protoieriilor din Capitală, cu respectarea configurației administrativ-teritoriale a sectoarelor municipiului București, adică o protoierie corespunzând unui sector. De asemenea, în decembrie 2014 a fost luată hotărârea reorganizării administrative-bisericești a municipiului Ploiești prin înființarea a două protopopiate: Ploiești Nord și Ploiești Sud, care și-au început activitatea în luna ianuarie anul 2015.

 

Tot în anul 2014 au fost înființate 5 parohii noitârnosite 8 biserici și sfințite cu agheasmă 9 locașuri de cult, unele dintre acestea fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru 4 biserici noi și un centru educațional, lucrările la cele 52 de biserici și 10 capele aflate în construcție și la cele 71 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 195 șantiere de pictură sau de restaurare a picturiiSumele cheltuite cu lucrările de construcție, consolidare, restaurare, reabilitare și pictură au fost de 41.740.136,6 lei.

 

Referitor la bunurile imobile bisericești, în anul 2014 a fost întocmită situația centralizată a imobilelor – case parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și a fost finalizată intabularea dreptului de proprietate şi folosinţă asupra bunurilor imobile aparţinând unui număr de 18 unităţi locale de cult.

 

Din punct de vedere economic, a fost inițiat și implementat cu succes programul de contabilitate și gestiune WinMentor în toate protoieriile din Arhiepiscopia Bucureștilor.

 

Segment vital pentru întreg Centrul eparhial, Fabrica de lumânări Făclia Sfinţilor Români s-a menținut și în anul 2014 ca principală sursă de venituri a Arhiepiscopiei Bucureștilor. Alături de aceasta, Serviciul Colportaj a înregistrat o creştere a volumului de vânzări şi o extindere a activităţii şi a numărului magazinelor de desfacere prin amenajarea și deschiderea Librăriei Ortodoxe din Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, București.

 

În cadrul Cooperativei agricole Via Domnului (Mănăstirea Sfânta Maria – Urlați) a fost încheiat programul de reconversie a plantațiilor cu viță de vie pe o suprafață totală de 40,4 ha. Distribuția de vin liturgic (cultic) a crescut față de anul 2013 cu 30%, ca urmare a extinderii distribuției către alte eparhii care nu dețin suprafețe de viță de vie. Ca o recompensă a eforturilor depuse în anii precedenți în vederea obținerii unui vin de calitate, Cooperativa agricolă Via Domnului a obținut medalia de aur pentru soiul Cabernet Sauvignon (producție 2012) la Concursul Internațional de vinuri București 2014 (după ce, în anul 2013, a obținut medalia de aur pentru soiul Merlot – producție 2012).

 

Veniturile obținute de Arhiepiscopia Bucureștilor din toate aceste activități economice sunt folosite pentru a susține activitățile cultural-misionare, educaționale și social-filantropice începute în anii precedenți, precum și altele noi, organizate conform noilor cerințe.

 

II. În ceea ce privește activitățile cultural-misionare desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în anul 2014, Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat mai multe volume, broșuri, pliante, mape, calendare etc. Dintre publicații, amintim, în contextul Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni,albumul Ctitorii brâncovenești. Elemente de artă eclesială medievală (secolele al XVII-lea și al XVIII-lea), colectiv de autori, și lucrarea Mucenicia Brâncovenilor. O analiză a surselor istorice, autor Sebastian-Laurențiu Nazâru.

 

Arhiepiscopia Bucureștilor, prin Centrul eparhial, protoieriile și parohiile sale, a continuat să fie și în anul 2014 cel mai mare susținător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este și cea mai darnică eparhie în susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

 

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului universitar 2013-2014 erau înscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” Universității din București 1068 de studenți. La aceștia se adaugă și 269 masteranzi și doctoranzi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București au fost înscriși, pentru anul școlar 2013-2014, 200 elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia” – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul școlar 2013-2014, 90 eleve. În învăţământul religios din școlile de stat activează 736 profesori de Religie, majoritatea având o rodnică activitate în rândul tinerilor.

 

Dintre activitățile cu tinerii ale Centrului eparhial amintim: proiectul Dăruind vei dobândi, organizat în colaborare cu Colegiul Național Spiru Haret din București și acțiunea Pe munte spre Cruce, organizată în colaborare cu Mănăstirea Caraiman și oficialitățile orașului Bușteni.

 

În ceea ce privește patrimoniul sacru (liturgic), remarcăm finalizarea lucrărilor de pictură și conservare-restaurare de la bisericile brâncovenești Sfântul Gheorghe – Nou și Sfântul Gheorghe – Mogoșoaia șiconfecționarea unei racle de argint aurit pentru moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și a unui baldachin din lemn de tei sculptat și poleit cu aur.

 

III. Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureștilor, în anul 2014, a fost organizată în cadrul mai multor instituții caritabile, astfel:

 

1. Fundația „Bucuria Ajutorului” prin Centrul de Îngrijiri Paleative „Sf. Ierarh Nectarie” a oferit servicii de spitalizare continuă pentru 417 pacienți cu diagnostic oncologic în stadiu final. De asemenea, prin Farmacia socială „Vasiliada” a sprijinit 300 de persoane vârstnice defavorizate, iar prin Centrul de zi pentru copii „Sf. Stelian” din Urlați a oferit suport educațional și material zilnic pentru 30 de copii.

 

2. Asociația „Diaconia” a venit în sprijinul a 90 de persoane prin Centrul de găzduire în regim de urgență a mamelor cu copii victime ale violenței domestice din cadrul Așezământului „Patriarhul Justinian” din București, iar prin Centrul de găzduire pentru persoane fără adăpost „Sf. Ierarh Nicolae” din Câmpina a oferit cazare, hrană, asistență socială și spirituală unui număr de 71 de persoane.

 

3. Centrul de zi pentru copii „Sf. Muceniță Sofia” din București a oferit servicii specifice diverse pentru 40 de copii, iar Căminul de bătrâni „Sf. Mănăstire Pasărea” a oferit servicii de tip rezidențial pentru 30 de persoane aflate în situație de risc de excluziune socială.

 

4. În data de 26 octombrie 2014 a fost sfințit și inaugurat Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sf. Silvestru” din București, Sectorul 2, cu o capacitate de 53 de locuri.

 

5. Prin programul Masa Bucuriei au fost ajutate 1.197 persoane aflate în dificultate, valoarea totală a produselor distribuite fiind de aproximativ 640.000 lei.

 

În sprijinul celor aflați în suferință, internați în unitățile social-medicale ale statului, își desfășoară activitatea 110 de preoți de caritate care slujesc în 103 locașuri de cult construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social medicale amintite.

 

Valoarea totală a serviciilor sociale și medicale furnizate prin instituțiile caritabile (sociale și medicale) ale Arhiepiscopiei Bucureștilor în anul 2014 a fost de aproape 3 milioane de lei.

 

Activitățile desfășurate de Arhiepiscopia Bucureștilor în cursul anului 2014 se înscriu în prevederile și recomandările programului cadru stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2014 – An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) și An comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

 

În pofida cestor multiple realizări, trebuie să recunoaștem că nevoile reale ale misiunii Bisericii în societate sunt cu mult mai ample și nu am reușit întotdeauna sa răspundem concret după cum am fi dorit, criza economică actuală prelungită fiind principalul obstacol în această privință.

 

Suntem recunoscători clerului și credincioșilor mireni, autorităților centrale și locale și unor binefăcători sau sponsori care ne-au sprijinit și sprijină Arhiepiscopia Bucureștilor în activitățile ei multiple. Ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, bucurie și mult ajutor în viață.

 

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod