documente > Documente principale > Misiune și slujire prin educație pentru reducerea fenomenului abandonului școlar

Misiune și slujire prin educație pentru reducerea fenomenului abandonului școlar

 

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat participanților la festivitatea de închidere a Proiectului Alege Școala!, București, 24 noiembrie 2015:

 

DSC 7605Societatea românească se confruntă astăzi cu o multitudine de probleme, cărora trebuie, cu necesitate, să le răspundă. Printre provocările actuale cu care se confruntă țara noastră se regăsesc și cele legate de educație. Educația este forma cea mai înaltă în misiunea de modelare și formare a caracterului și a personalității copiilor și tinerilor. Tocmai de aceea educația este prioritatea oricărei societăți care dorește progresul spiritual și bunăstarea materială a omului.

 

Din păcate, odată cu schimbările din țara noastră de după revoluția din decembrie 1989, au apărut o serie de probleme legate de fenomenul tranziției. O criză majoră în societatea actuală, care se remarcă în rândul copiilor și tinerilor, este aceea a părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar. Fenomenul nu este specific numai României, ci privește întreaga Europă, care și-a propus ca obiectiv reducerea abandonului școlar la 10% până în anul 2020. În România, rata abandonului școlar atinsese în anul 2003 un nivel îngrijorător, de 22,5%, pentru ca apoi să scadă succesiv, în 2010 la 18,4%, iar în 2014 la 17,4%. Pentru anul 2020, România și-a propus o scădere a ratei abandonului școlar până la 11,3%.

 

Biserica Ortodoxă Română, conștientizând valoarea și importanța actului educațional în viața copiilor și a tinerilor din țara noastră, s-a implicat alături de Fundația World Vision și de Mitropolia Moldovei și Bucovinei în această acțiune de amploare privind combaterea abandonului școlar și prevenirea delincvenței juvenile, prin dezvoltarea unor programe alternative de tip școala după școală și școala de duminică, Hristos împărtășit copiilor și Alege Școala!, proiect inițiat și implementat, începând cu luna septembrie a anului 2009 și până în prezent, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (2007-2013). 

 

Din perspectiva Bisericii Ortodoxe Române, este foarte important ca procesul educațional să nu se limiteze doar la partea unei cunoașteri pur intelectuale, la acumularea de cunoștințe sterile, ci mai ales să accentueze latura duhovnicească, de însușire a valorilor creștine și a tradițiilor poporului nostru, fără de care nimeni nu poate să-și păstreze neștirbită identitatea de ființă și de neam și să facă față presiunilor lumii moderne. Ne preocupă, deci, în egală măsură, atât pregătirea intelectuală, cât și dimensiunea duhovnicească a procesului formativ-educațional.

 

Cauzele abandonului școlar sunt multiple, plecând de la lipsa motivației educaționale, absența orientării și consilierii școlare, instabilitatea psiho-afectivă și până la factori economici, accentuarea sărăciei în zonele rurale, dezagregarea familiilor prin plecarea părinților în străinătate la muncă pe perioade de timp extinse.

 

De aceea Proiectul educațional Alege Școala! a fost și este un proiect pe termen lung și are ca principal obiectiv prevenirea discriminărilor culturale și materiale care determină marginalizarea socială a copiilor proveniți din familiile sărace, având în vedere faptul că stigmatul pe care ei îl primesc încă din primii ani de școală îi descurajează, împingându-i astfel spre abandonul școlar și spre însușirea unor deprinderi delincvențiale. Segmentul-țintă a preocupărilor factorilor educaționali din proiect l-au reprezentat elevii din sistemul de învățământ primar și gimnazial, proveniți din familii dezorganizate sau cu stare materială precară și nivel de educație scăzut.

 

Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat elaborarea și implementarea unui plan de acțiune și măsuri inovative la nivel multiregional pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și menținerea în sistemul de educație a copiilor și tinerilor expuși acestui risc, precum și pentru dezvoltarea unor acțiuni remedial-corective pentru cei care au părăsit timpuriu școala. Scopul proiectului a fost acela de a oferi acestor copii șanse de autorealizare egale cu ale celor care provin din familii stabile atât ca nivel de studiu, cât şi ca stare materială, prin potențarea aptitudinilor și competențelor sociale.

 

Având în vedere vârsta fragedă și caracterul încă plastic al acestor copii, eforturile factorilor educaționali s-au concentrat spre o educație bazată pe valorile creștine, dar şi pe valorile psihopedagogiei moderne, precum cunoașterea și afirmarea aptitudinilor și competențelor speciale: artistice, plastice, sociale și de comunicare; conștientizarea rolului educației în viața copiilor și tinerilor și a importanței acesteia pentru integrarea în viața socială; prevenirea abandonului școlar și a delincvenței juvenile; integrarea copiilor în viața școlară prin reabilitarea socio-emoțională și comportamentală a elevilor participanți la activitățile Proiectului Alege Școala!.

 

Apreciem în mod deosebit evaluarea științifică realizată de dl. prof. Adrian Opre, împreună cu o echipă de cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, prin care s-a evidențiat faptul că obiectivele Proiectului Alege Școala! au fost atinse, contribuind astfel la elaborarea unui plan de acțiune la nivel multiregional pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și menținerea în sistemul de educație a persoanelor expuse acestui risc.

 

Rezultatele proiectului au evidențiat importanța educației religios-morale în adaptarea eficientă a programelor de consiliere și asistență psiho-educațională la particularitățile culturale și socio-economice ale spațiului nostru geografic. Totodată studiile și rapoartele științifice arată că flexibilizarea programelor de tip „a doua șansă”, în care să fie implicate deopotrivă Școala, Familia, Comunitatea și Biserica, reduc considerabil factorii de risc în abandonul școlar și cresc șansele reintegrării copiilor aflați în abandon. Toate acestea arată rolul esențial al colaborării dintre Familie, Școală și Biserică în actul formativ-educațional. Se cunoaște faptul că Biserica, prin parohiile sale, deține cea mai extinsă rețea instituțională din țară putând să contribuie major la implementarea programelor de tipul „a doua șansă”. Și aici rezultatele proiectului arată încă o dată necesitatea unei mai strânse colaborări între preoți, profesori de religie și experți în domeniul psihologiei și al științelor educației.

 

Apreciem în mod deosebit eforturile echipei de implementare a Proiectului Alege școala! și mai ales rezultatele obținute în proiect, care se constituie într-o adevărată pledoarie pentru continuarea și dezvoltarea unor proiecte ulterioare care să contribuie substanțial la reducerea ratei abandonului școlar în țara noastră.

 

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce s-au străduit în derularea acestui proiect: preoți, profesori, elevi și părinți, reprezentanți ai Patriarhiei Române, ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai Fundației World Vision România.

 

† DANIEL

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod