documente > Comunicate > Începutul Triodului la Catedrala Patriarhală

Începutul Triodului la Catedrala Patriarhală

 

„Rugăciunea smerită este temelia iubirii duhovniceşti adevărate” a spus Patriarhul României astăzi, 21 februarie 2016, în cuvântul său de învăţătură adresat credincioşilor prezenţi în Catedrala Patriarhală. În această Duminică, a 33-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie în lăcaşul de cult de pe Colina Bucuriei. Alături de Preafericirea Sa a slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal.

 

Duminica Vameşului şi Fariseului

 

Biserica a rânduit ca în această Duminică, care marchează începutul Perioadei Triodului să fie citită la Sfânta Liturghie Pericopa Evanghelică în care se relatează parabola Vameşului şi Fariselui:Zis‑a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s‑au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să‑și ridice către cer, ci‑și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s‑a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța” (Luca 18, 10‑14).

 

În cuvântul său, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit celor prezenţi despre perioada bisericească a Triodului şi a arătat că aceastaeste o perioadă de pregătire pentru Sfintele Paşti” şi că aceste săptămâni sunt trepte de urcuş duhovnicesc interior, pentru a ne întâlni cu Hristos Cel Răstignit şi Înviat şi pentru a simţi în sufletele noastre lumina şi bucuria învierii lui Hristos”.

 

Vorbind despre primele trei săptămâni pregătitoare ale acestei perioade, Preafericirea Sa a explicat că „în Duminica Vameşului şi Fariseului ni se arată importanţa şi folosul rugăciunii smerite, în Duminica Fiului Risipitor ni se arată importanţa pocăinţei sincere, în a treia Duminică, a Înfricoşătoarei Judecăţi, ni se arată importanţa milosteniei generoase, a faptelor iubirii milostive arătate celor aflaţi în nevoi”.

 

Îndemnul Bisericii este ca să cultivăm în acelaşi timp fapta bună şi smerenia multă

 

Făcând referire la Duminica Vameşului şi Fariseului, Patriarhul României a subliniat faptul că „această Duminică ne arată cât de mare este puterea smereniei” deoarece „smerenia vameşului păcătos a fost preţuită mai mult decât rugăciunea făcută cu mândrie a fariseului virtuos care săvârşea fapte bune, dar nu avea smerenie”.

 

„Acest vameş care nu avea virtuţi, spune Evanghelia, a ieşit mai îndreptat din templu decât fariseul care era mândru. Deşi, la început Evanghelia ne dă impresia că Dumnezeu preferă un păcătos smerit unui drept mândru, totuşi îndemnul Bisericii este ca să cultivăm, în acelaşi timp, fapta bună şi smerenia multă. Acest îndemn este clar exprimat în Slujba Utreniei din Duminica Vameşului şi Fariseului, în cântarea a V-a care spune:­­ ­­­­­­­«să ne sârguim a urma virtuţilor Fariseului şi a râvni smerenia Vameşului urând necuvinţa greşelilor de la amândoi, adică trufia şi pierderea sufletului». Deci, Biserica spune să facem fapte bune ca fariseul, dar fără mândria fariseului şi să fim smeriţi ca vameşul, dar să nu facem faptele vameşului care era lacom după bani, asuprea pe semenii săi, impunea dări mai mari decât erau fixate de lege. Această Evanghelie ne îndeamnă să săvârşim fapte bune, dar întru smerenie şi să ne rugăm totdeauna cu multă smerenie”, a spus Preafericirea Sa.

 

Evanghelia ne arată cât de mare este importanţa rugăciunii smerite

 

Preafericirea Sa a explicat de ce trebuie să ne rugăm întru smerenie şi a arătat că atunci„când omul se află în starea de smerenie el se umple de iubirea smerită şi milostivă a lui Dumnezeu”.

 

„De aceea rugăciunea sa (a omului smerit) este primită pentru că dacă se goleşte de sine, de egoism, lasă loc în el pentru iubirea faţă de semeni şi, mai ales, lasă loc în el pentru ca harul sau iubirea milostivă a lui Dumnezeu să îi lumineze sufletul şi să îi înnoiască viaţa, să îi sfinţească simţurile şi gândurile. De aceea, Dumnezeu ne arată că în Iisus Hristos iubirea Sa este smerită şi milostivă şi cei care sunt smeriţi şi milostivi sunt iubiţi de Dumnezeu pentru că seamănă cu Dumnezeu. Acest episod al rugăciunii Vameşului şi Fariseului ne arată că şi un om păcătos, dar smerit, poate să fie un învăţător pentru noi”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Rugăciunea smerită este temelia iubirii duhovniceşti adevărate

 

„Omul smerit se roagă pentru propriile păcate, dar şi pentru iertarea păcatelor celorlalţi şi cu cât este omul mai smerit cu atât înmulţeşte rugăciunea sa şi pentru alţii”, a subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

„Evanghelia de astăzi ne arată că în faţa lui Dumnezeu Cel Bun şi Sfânt, dacă ne rugăm cu smerenie, sufletul omului smerit se umple de sfinţenia şi bunătatea lui Dumnezeu. Este foarte necesar să reţinem, în concluzie, că rugăciunea smerită este temelia iubirii duhovniceşti adevărate. Nimeni nu poate iubi cu adevărat pe aproapele său dacă iubirea sa este egoistă şi mândră, dispreţuitoare şi judecătoare a altora, deoarece adevărata iubire este milostivă, după cum spune Sfântul Apostol Pavel că iubirea curată este binevoitare, nu invidiază, nu se laudă nu se trufeşte”, a spus Patriarhul României.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhid. Ioan Dragomir, Consilier Patriarhal, a fost hirotonit preot pe seama Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, iar tânărul teolog Mihai Sfarghie a fost hirotonit diacon pe seama Catedralei Patriarhale.

 

Galerie foto:

 
Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod