documente > Documente principale > O lumină a credinţei şi a culturii româneşti

O lumină a credinţei şi a culturii româneşti

 

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sărbătorirea a 160 de ani de la înființarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, 12 octombrie 2015:

neamt 2015Anul acesta, 2015, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ teologic din Patriarhia Română, marchează două aniversări ale dăinuirii sale în istorie: 160 de ani de la înfiinţare prin „decret voievodal” emis în anul 1855 de domnitorul Moldovei Grigorie Alexandru Ghica (Grigore al V-lea Ghica), precum şi 90 de ani de la reînfiinţarea Seminarului de la Mănăstirea Neamţ, în 15 octombrie 1925, la inițiativa mitropolitului Moldovei Nicodim Munteanu, ajuns mai târziu Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Aceste aniversări reprezintă momente semnificative în viața Bisericii şi a învăţământului teologic românesc fiind, pe de o parte, un prilej de omagiere a generațiilor de profesori care au onorat această instituție de învăţământ și cultură teologică, iar, pe de altă parte, o ocazie de a reafirma vocația și importanţa valorilor educaţiei teologice româneşti în contextul societății contemporane.

Animați de duhul Evangheliei lui Hristos, profesorii şi elevii Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț au fost, de-a lungul timpului, făclii de lumină și exemple demne de urmat. În galeria personalităţilor vieții bisericești, culturale sau sociale, care au predat sau au dobândit o solidă educație în acest seminar se numără ierarhi, arhimandriți, academicieni, miniștri și oameni de cultură, precum: mitropolitul primat Conon Arămescu Donici, compozitorul Alexandru Podoleanu, patriarhul Nicodim Munteanu, ierarhii Narcis Creţulescu, Dionisie Romano, Partenie Ciopron, Pavel Șerpe, Atanasie Dincă, Emilian Antal, Nestor Vornicescu, Adrian Hriţcu, Gherasim Cucoșel, monahi erudiţi ca Neofit și Iuliu Scriban, Benedict Ghiuș, Petroniu Tănase, Sofian Boghiu şi Andrei Scrima, preoţi profesori ca Mircea Păcurariu şiȘtefan Alexe, dar și Nichifor Crainic, Ioan Savin, Vasile Goldiș și Alexandru Lapedatu.

Astăzi, valorile educaţionale spirituale oferite de această veche şcoală de teologie ortodoxă sunt foarte necesare, având în vedere tendinţa de secularizare a societăţii româneşti contemporane, deoarece ele reprezintă pentru tinerii viitori slujitori şi misionari ai Bisericii un reper spiritual esenţial şi un liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin studiul celorlalte discipline.

Actul educațional săvârşit în această instituţie a Bisericii noastre cu multă dăruire şi responsabilitate, corectitudine şi fidelitate faţă de valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti, îi pregăteşte pe tinerii slujitori de mâine pentru a deveni adevăraţi mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru oameni şi misionari ai Bisericii în lume.

Aniversarea de astăzi, pe lângă aspectul festiv şi momentul bucuriei reîntâlnirii cu profesori şi elevi de altădată, ne reaminteşte că Biserica are mereu nevoie de şcoli teologice de valoare, care să pregătească tineri misionari dedicaţi slujirii lui Dumnezeu şi aproapeluiîn parohii, în instituţii filantropice, culturale sau administrative ale Bisericii, ori în societate.

Felicităm şi binecuvântăm pe toţi profesorii şi pe elevii Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamţ apreciind eforturile depuse ca această şcoală să fie un permanent izvor de cultură şi spiritualitate pentru tinerii chemaţi să slujească Biserica noastră şi să promoveze valorile spiritualităţii creştine româneşti, spre slava lui Dumnezeu şi binele poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod