patriarhul > Mesaje > Pacea - dar al lui Dumnezeu și responsabilitate a omului

Pacea - dar al lui Dumnezeu și responsabilitate a omului


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, adresat participanților la cea de-a XXII-a Conferință ecumenică internațională de spiritualitate ortodoxă, Mănăstirea Bose, Italia, 3-6 septembrie 2014:

Adresăm salutul și binecuvântarea noastră tuturor participanților la cea de-a XXII-a Conferință ecumenică internațională de spiritualitate ortodoxă, organizată în perioada 3-6 septembrie 2014 de Mănăstirea din Bose și, în mod special, Părintelui Enzo Bianchi, Priorul mănăstirii.

Tema aleasă anul acesta: Fericiți făcătorii de pace este foarte actuală, nu numai în planul vieții bisericești, ci și, în general, în cel al lumii de astăzi. Când Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi: 'Pacea Mea las vouă, pacea Mea dau vouă' (Ioan 14, 27), El S-a adresat nouă tuturor, învățându-ne că din pacea primită de om de la Dumnezeu izvorăște pacea cu noi înșine și între noi. Pacea este o binecuvântare de la Dumnezeu, un dar mare și sfânt de la Dumnezeu, însă acest dar trebuie cultivat, apărat și promovat prin rugăciune, prin educație și prin efortul spiritual de a rezolva prin dialog și înțelegere problemele care se ivesc.

De această pace se bucură mai mult ‎făcătorii de pace, adică cei care cu înțelepciune, răbdare și mediere, aplanează conflictele dintre oameni și îi împacă, transformându-i din vrăjmași, în prieteni.

În contextul lumii de astăzi, frământată de neînțelegeri și războaie, avem nevoie mai mult ca oricând de făcători de pace, adică de toți aceia care pot preveni sau aplana conflictele între oameni, în societate sau între popoare. Adesea există violență și tulburare și pentru că oamenii nu mai adună în sufletul lor pacea care vine de la Dumnezeu și care pacifică patimile egoiste ca abuzul de putere și de profit material fără limite.

De aceea este nevoie să ne rugăm mai intens lui Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor sfinților care au fost făcători de pace să aducă pace, ocrotire și armonie în familie, în societate și, mai ales, între popoare în lumea de astăzi. Iar rugăciunea trebuie continuată și sub formă de proiecte educaționale pentru tineret și pentru adulți.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Împăratul Păcii, să binecuvinteze pe toți participanții la lucrările acestei conferințe dedicate păcii.

† DANIEL

Patriarhul României
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod