documente > Documente principale > Părintele Alexandru Moțoc – slujitor harnic şi milostiv al Bisericii noastre (n. 10 mai 1963 – † 25 martie 2016)

Părintele Alexandru Moțoc – slujitor harnic şi milostiv al Bisericii noastre (n. 10 mai 1963 – † 25 martie 2016)

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a părintelui Alexandru Moțoc, Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod, duminică, 27 martie 2016:

 

Am aflat cu profundă durere de trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire părinte Alexandru Moțoc, preot paroh la bisericaSfânta Treime – Teidin Capitală şi Inspector general bisericesc în cadrul Corpului de Inspecție și Control al Cancelariei Sfântului Sinod.

În zorii zilei de 25 martie 2016, înainte de împlinirea vârstei de 53 de ani, după o grea suferință, purtată cu demnitate și smerenie, părintele Alexandru Moțoc s-a mutat din această viață vremelnică la viața cerească netrecătoare.

S-a născut la 10 mai 1963, în comuna Vișina, județul Dâmbovița, ca fiu al bunilor creștini Anton și Victoria. În anul 1987, s-a căsătorit cu tânăra Tatiana, iar Dumnezeu le-a binecuvântat familia cu doi fii, Cezar și Anton, ambii absolvenți ai Facultății de Teologie OrtodoxăJustinian Patriarhula Universității din București, cultivând astfel mai departe frumoasa credinţă creştină primită în casa părintească.

A frecventat și absolvit Liceul de matematică-fizică din Găești, jud. Dâmbovița, după care a urmat cursurile Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu, obținând titlul de licențiat în teologie ortodoxă în anul 1989, cu lucrareaCronicile românești, izvor al dreptului bisericesc, elaborată sub îndrumarea științifică a arhid. prof. univ. dr. Ioan Floca. În anul 2005, a absolvit cursurile de masterat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul UniversitățiiOvidius din Constanța, susținând dizertația la disciplinaDrept canonic și instituții europene.

În anul 2008, a obținut titlul de Doctor în Teologie al Facultăţii de Teologie OrtodoxăAndrei Șaguna a Universității din Sibiu, cu teza intitulată:Cuviosul Dionisie Exiguul (Smeritul), sub conducerea științifică a arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu. Teza de doctorat a fost publicată în anul 2010, la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, cu binecuvântarea noastră, sub titlul:Sfântul Dionisie Exiguul – părintele erei creștine.

În anul 1989, a fost hirotonit diacon și preot pe seama ParohieiVișina II, judeţul Dâmbovița. Ulterior, a fost numit preot paroh la bisericaSfântul Gheorghe din Târgoviște. În paralel cu activitatea de preot la parohie, vreme de cinci ani (1994-1999), a activat caprofesor și directoral Seminarului Teologic LicealSfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște.

Din anul 1999 a fost numit preot paroh la bisericaSfânta Treime – Tei, Protopopiatul Sector II Capitală, unde a desfășurat o frumoasă și amplă activitate edilitară, misionară, educațională și socială în cadrul comunității parohiale, pe care a păstorit-o cu multă dragoste şi spirit misionar.

În cei 17 ani de slujire bisericească la bisericaSfânta Treime – Tei, a coordonat numeroase lucrări administrative: refacerea acoperișului și a tencuielilor exterioare ale bisericii, înlocuirea stranelor, refacerea pardoselii, înălțarea altarului,împrejmuirea curții bisericii etc. A construit o casă parohială, o clopotniță, un așezământ pentru pregătirea elevilor după orele de curs și a înființat o bibliotecă parohială.

În anul 2009, bisericaSfânta Treime – Teia primit un al doilea hram –Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, sfânt pe care l-a iubit în mod deosebit părintele Alexandru Moțoc, prezentând viața și activitatea sa teologică în numeroase lucrări științifice şi duhovniceşti.

În anul 1998, a fost numit în postul de Inspector general bisericesc în cadrul Corpului de Inspecție și Control al Cancelariei Sfântului Sinod.

Pe lângă activitatea profesională bogată pe care a desfășurat-o la Cancelaria Sfântului Sinod, Părintele Alexandru Moţoc a pus în slujba Bisericii talentul său deosebit, acela deartist caligrafşipictor miniaturist, înscriind pe pergamentTomosuri și Gramate Sinodaleprilejuite de proclamarea canonizării unor sfinți, de înființarea sau înălțarea în rang a unor eparhii,Gramate și Acte Patriarhale oriMitropolitaneprilejuite de alegerea și întronizarea unor ierarhi sauActe de sfințire a unor biserici ori instituţii bisericeşti, realizate într-o manieră artistică deosebită.

Aflat în permanentă legătură cu centrele mitropolitane, Părintele Alexandru pregăteaCatalogul sfintelor moaşte din Biserica Ortodoxă Română, pentru cunoaşterea şi dezvoltarea cultului acestora.

Responsabil cu relaţia dintre Vicariatul Ortodox Ucrainean şi Patriarhia Română, a fost delegat adeseori în Maramureş sau în Banat, pentru a fi alături de comunitatea ortodoxă ucraineană din România la evenimente deosebite.

A participat la întocmirea nouluiStatut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, precum şi a unor noi regulamente bisericeşti.

Între ultimele lucrări pe care le-a realizat se numără coordonarea volumului intitulat:Acte și Tomosuri privind canonizarea Sfinților Români, apărut în anul 2015, cu binecuvântarea noastră, la EdituraBasilicaa Patriarhiei Române, sub egida Cancelariei Sfântului Sinod.

Părintele Alexandru Moţoc rămâne în memoria noastră şi în amintirea credincioşilor pe care i-a păstorit ca fiindun misionar cu vocaţie, un preot harnic şi darnic, fidel faţă de credinţa vie, de tradiţia liturgică şi canonică a Bisericii Ortodoxe, fiind, în acelaşi timp, un patriot, iubitor de credinţă şi neam.

Cancelaria Sfântului Sinod a avut în persoana sa un bun cunoscător al istoriei bisericeşti, al Sfintelor Canoane şi al vieţii sociale, care a câştigat respectul şi prețuirea multora. A fost un ostenitor statornic al Bisericii noastre, dând dovadă de seriozitate, disciplină și multă abnegație în activitatea desfășurată. A avut conștiința responsabilității pentru funcţia deţinută în administrația bisericească centrală, pe care a onorat-o cu mult devotament.

Chemat de Hristos Domnul şi de Maica Domnului la veşnicele lăcaşuri în ziua PrazniculuiBunei Vestiri, la acest ceas de vremelnică despărţire, întru aşteptarea Învierii de obşte, adresăm cu părintească dragoste, cuvânt de binecuvântare şi întărire sufletească, atât soţiei sale, doamna Tatiana Moţoc, fiilor săi Cezar şi Anton, colegilor săi din Cancelaria Sfântului Sinod şi Administraţia Patriarhală, clericilor împreună slujitori, enoriaşilor de la ParohiaSfânta Treime – Tei, cât şi tuturor celor care l-au iubit şi l-au preţuit.

În această zi îndoliată, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să așeze sufletul slujitorului Său preotul Alexandru în corturile drepților şi în ceata sfinților slujitori, dăruindu-i odihnă în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familie și pentru mulţimea credincioșilor pe care i-a păstorit pe calea mântuirii,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Motoc

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod