documente > Documente principale > Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2015

Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2015

 

PASTORALA

SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

LA DUMINICA ORTODOXIEI DIN ANUL DOMNULUI 2015  

 

Dreapta credinţă şi dreapta făptuire

în urcuşul duhovnicesc al Postului Sfintelor Paşti  

 

PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL, PREACUCERNICULUI CLER

ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI DIN CUPRINSUL PATRIARHIEI ROMÂNE,  

 

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, iar de la noi părinteşti binecuvântări!  

 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi şi credincioase,  

 

După mai bine de un secol de mari tulburări în Sfânta Biserică, produse de adversarii sfintelor icoane, Sinodul de la Constantinopol din anul 843, convocat de binecredincioasa împărăteasă Teodora şi de patriarhul Metodie al Constantinopolului, a adus pacea şi liniştea prin reconfirmarea hotărârilor tuturor celor şapte sinoade ecumenice, inclusiv a dogmei cinstirii icoanelor, formulată, potrivit Sfintei Scripturi şi practicii dintotdeauna a Bisericii, la cel de al VII-lea Sinod Ecumenic, de la Constantinopol (787). Întrucât, fiecare dintre ereziile condamnate cu acel prilej contesta un aspect sau altul al mântuirii câştigate prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, iar erezia iconoclastă avea ca ţintă însăşi iconomia mântuirii în ansamblul ei, restabilirea cultului icoanelor nu a reprezentat o victorie izolată, ci triumful întregii Ortodoxii.

...

 

[... format PDF]

 

PASTORALA DO

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod