documente > Documente principale > Patriarhia Română şi Patriarhia Antiohiei promovează dialogul şi cooperarea

Patriarhia Română şi Patriarhia Antiohiei promovează dialogul şi cooperarea

 

012 4626Ca răspuns la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, a efectuat o vizită frățească în Biserica Ortodoxă Română, în zilele de 28 noiembrie - 2 decembrie 2014. Acesta a fost un prilej pentru Patriarhul Ioan și delegația antiohiană să cunoască mai bine Biserica Română, viața și mărturia ei. Vizita a fost, în principal, o ocazie pentru cei doi patriarhi și delegațiile celor două Biserici să aibă un schimb de idei cu privire la problemele de interes comun existente în condițiile dificile prin care trece regiunea Orientului Mijlociu, și, de asemenea, privitor la situația actuală a Bisericii Ortodoxe, în general. Având în vedere aceste situații dificile, cei doi Patriarhi, în numele Bisericilor respective, afirmă următoarele:

 

1. Creștinii sunt chemați peste tot în lume să dea mărturie despre mesajul de iubire pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a adus și l-a arătat prin Răstignirea și Învierea Acesta este motivul pentru care cele două Biserici declară că se angajează să lucreze pentru binele societăților lor.

 

2. Unitatea Ortodoxiei și capacitatea sa de a mărturisi întregii lumi despre "Vestea cea Bună" depinde de comuniunea de iubire și cooperare pentru Pace și Speranţă. Prin urmare, cele două Biserici consideră că Ortodoxia este chemată astăzi, prin conducătorii, clericii și credincioșii ei să mărturisească despre realitatea acestei comuniuni prin depășirea dezbinărilor cauzate de diferite motivații de ordin organizatoric sau etnic și să acorde prioritate totală spiritului demisiune, consultare reciprocă și solidaritate.

 

3. Cele două Biserici sunt conștiente de importanța menținerii unor relații strânse între ele, pentru a spori mai mult valoarea dialogului Ortodoxiei cu alţi creștini și cu necreștini.

 

4. Creștinii din Orientul Mijlociu suferă în prezent din cauza presiunii și persecuției inacceptabile a extremiștilor. În timp ce refuză o astfel de situație, cele două Biserici îndeamnă toate autoritățile responsabile să lucreze urgent pentru a opri aceste acțiuni inumane. Cele două Biserici declară ferm că, de fapt, creștinii din Orientul Mijlociu sunt copiii acestei regiuni și că împărtășesc în comun cu ceilalți compatrioți ai lor toate suferințele din țările respective. Acesta este motivul pentru care cele două Biserici acordă prioritate tuturor acțiunilor care vor ajuta pe creștini să rămână în patria lor, în pofida dificultăților cu care se confruntă. Prin urmare, cele două Biserici regretă atitudinea pasivă adoptată de comunitatea internațională cu privire la răpirea mitropoliților Ioan și Paul de Alep și consideră că este responsabilitatea acesteia de a acţiona urgent și eficient, cu scopul eliberării lor şi a tuturor celelalte persoane răpite în acești ani.

 

5. Referitor la relațiile dintre cele două Biserici surori, multe documente și edificii din România sunt mărturie a legăturilor vii și puternice menținute de-a lungul secolelor. Această vizită este o ocazie pentru cele două Biserici surori să-și afirme voința de consolidare a acestor relații prin:

 

a. O consultare sistematică și continuă între ele, în special în probleme legate de viața Bisericii Ortodoxe și mărturia ei în lume.

 

b. Consolidarea legăturilor frățești dintre școlile de Teologie ale acestora, în special prin sublinierea importanței rolului pastoral al Bisericii și al responsabilității acesteia în societate, în actualul context social, economic și cultural.

 

c. Promovarea, de fiecare dată când este posibil, a schimbului de studenți între școlile de Teologie pentru a dezvolta comunicare și cooperare reciprocă, așa cum a fost cazul până acum.

 

d. Organizarea de pelerinaje, atunci când este posibil, pentru a-i ajuta pe credincioșii fiecărei Biserici să cunoască mai bine viața fraților și surorilor lor din cealaltă Biserică și modul în care aceștia mărturisesc împreună pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

 

e. Schimb de experiență, în special în ceea ce privește grija pastorală și misiunii lor pentru credincioșii cu origini antiohiană și românească din diaspora, care lucrează împreună pentru a exprima mai bine unitatea Ortodoxiei peste tot în lume.

 

f. Cultivarea unor relații puternice între Universitatea din Balamand și instituțiile de învățământ din România, în principal în domeniul social şi medical.

 

g. Informarea reciprocă prin intermediul mass-media bisericească privitor la viața și misiunea celor două Biserici.

 

h. Dezvoltarea cercetării privind istoria relațiilor dintre cele două Biserici, prin instituțiile academice existente.

 

† DANIEL

Patriarhul României

 † JOHN X

Patriarhul Antiohiei

 

București, 1 decembrie 2014

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod