documente > Comunicate > Patriarhul Daniel: Omul duhovnicesc este singurul om liber pentru că nu este înrobit de obsesia lucrurilor materiale

Patriarhul Daniel: Omul duhovnicesc este singurul om liber pentru că nu este înrobit de obsesia lucrurilor materiale

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost prezent astăzi, 10 iulie 2016, în mijlocul obşti monahale a Mănăstirii Cernica şi a credincioşilor veniţi să se roage în vechiul aşezământ monahal. Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhim. Nectarie Şofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Textul evanghelic, rânduit de Biserică a se citi în această Duminică, de la Sf. Ev. Matei (cap. 6. vs. 22-33), ne prezintă sensul adevărat al vieţii creştine şi modul în care trebuie să trăim viaţa ca oameni liberi din punct de vedere spiritual.

 

Omul duhovnicesc este singurul om liber pentru că nu este înrobit de obsesia lucrurilor materiale, a subliniat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej. Preafericirea Sa a explicat tuturor că Hristos Domnul doreşte să elibereze pe om de tirania grijilor care fac din viaţa noastră o preocupare exclusivă şi excesivă pentru a dobândi bunuri materiale.

 

Evanghelia Duminicii acesteia ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos nu ne îndeamnă la lene, la nepăsare, la inactivitate, ci doreşte să elibereze pe om de tirania grijilor, de robia gândurilor stăruitoare şi anume acelea care fac din viaţa noastră o preocupare exclusivă şi excesivă pentru a dobândi bunuri materiale. Mântuitorul Iisus Hristos doreşte ca cei care cred în El să fie oameni liberi. Omul duhovnicesc este singurul om liber pentru că nu este înrobit de obsesia lucrurilor materiale, ci mai întâi se ocupă de ceea ce este estenţial şi prioritar în viaţa lui: legătura de iubire prin credinţă cu Dumnezeu cel veşnic, izvorul vieţii veşnice. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos are următorul îndemn în evanghelia de astăzi: Căutaţi mai întâi Împărăţia Cerurilor şi toate celelalte (preocupare pentru hrană şi îmbrăcăminte) se vor adăuga la căutarea Împărăţiei Cerurilor, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 Obsesia de lucrurile materiale din lumea aceasta îndepărtează sufletul omului de Dumnezeu și de scopul său divin, a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, arătând că evanghelia de astăzi este o evanghelie a libertăţii, a eliberării noastre de grija obsesivă şi excesivă pentru dobândirea bunurilor materiale.

 

Patriarhul României a subliniat faptul că adesea omul contemporan se ocupă într-un mod obsesiv numai de cele materiale şi nu mai găseşte timp pentru a hrăni sufletul cu iubirea lui Dumnezeu care se găseşte în rugăciune, în citirea Sfintelor Scripturi, în participarea la sfintele slujbe şi în săvârşirea binelui.

 

Se vede adesea că omul este atât de preocupat de câştig, de profit imediat cu orice preţ, încât foarte adesea nu mai are timp de rugăciune, nu mai are timp să vină la Biserică şi nu mai are timp să gândească în mod constant şi profund care este rostul vieţii sale pe pământ. Ne-am obişnuit să trăim mai mult biologic decât duhovniceşte şi Mântuitorul Iisus Hristos doreşte să ne ajute să nu reducem viaţa noastră pe pământ doar la aspectul ei biologic, ci fiind creat după chipul Lui, adică persoane libere, inteligente, cu voinţă şi cu putere de iubire să căutăm mai întâi ceea ce este necesar sufletului nostru, a mai spus Preafericirea Sa.

 

La sfârșitul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit mănăstirii ultimele volume apărute la editurile Patriarhiei Române. De asemenea, a împărțit copiilor prezenți iconițe cu Maica Domnului Prodromița.

 

Așezat la o distanță de numai 12 kilometri spre răsărit de Capitală, așezământul monahal se întinde pe două dintre insulele lacului Cernica. Mănăstirea este atestată documentar încă din anul 1608, printr-un hrisov domnesc al lui Radu Vodă Șerban.

***

Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieţii)

(Matei 6, 22-33)
Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Galerie foto:

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod