documente > Documente principale > Patriarhul României adresează un mesaj de recunoştinţă femeilor creştine

Patriarhul României adresează un mesaj de recunoştinţă femeilor creştine

Cu prilejul Duminicii Femeilor Mironosiţe, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, adresează un mesaj de recunoştinţă femeilor creştine, care au contribuit şi contribuie la păstrarea și întărirea credinței, la educareași formarea copiilorși tinerilor, la definirea identității lor spirituale. Redăm mai jos mesajul Patriarhului Daniel adresat femeilor creştine, intitulat Femeile mironosițe – modele de curaj în mărturisirea Învierii lui Hristos:

 

Hristos a înviat!

În Duminica a treia după Sfintele Paști, cunoscută și sub denumirea de Duminica Mironosițelor, prăznuim cinstirea femeilor purtătoare de mir, primele persoane care au primit de la îngeri vestea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prezența femeilor mironosițe la mormântul Domnului reprezintă un act de mare curaj și asumare responsabilă a mărturisirii credinței, prin faptul că dragostea lor pentru Domnul Iisus Hristos a fost mai puternică decât teama provocată de cei care au hotărât răstignirea Sa.

 

Mironosițele sunt femei credincioase care L-au admirat și prețuit pe Iisus, unele dintre ele fiind martore ale răstignirii Lui și plângând pentru suferințele Sale. De aceea, cu multă duioșie și mult respect, dis-de-dimineață, după ce a trecut sâmbăta, în ziua întâi a săptămânii (cf.Matei28, 1), ele au mers la mormântul Domnului Iisus Hristos pentru a desăvârşi ceea ce au început să facă Iosif din Arimateea și Nicodim, care au uns cu aloe și cu smirnă trupul lui Iisus înainte de înmormântare. Ele aduc miruri de mare preț pentru a cinsti după obicei trupul Celui îngropat și, în același timp, pentru a împiedica descompunerea sau stricăciunea Acestuia. Însă, spre surprinderea acestor femei curajoase, Iisus Cel îngropat, Cel ce trebuia să fie uns cu miruri de mare preț, a înviat din morți, iar stricăciunea n-a cuprins trupul Său. Ele L-au întâlnit pe cale, când se întorceau de la mormânt spre oraş.

Femeile mironosițe sunt modele de vestire a mesajului Învierii lui Hristos pentru întărirea credinței, dar și exemple în lucrarea Bisericii pentru luminarea și înnoirea vieții.Urmând exemplul femeilor mironosițe, femeile creștine au contribuit, de-a lungul timpului, la păstrarea și întărirea credinței, la educarea și formarea copiilor și tinerilor, la definirea identității lor spirituale.De aceea, se cuvine, ca în această zi a „Duminicii Femeilor Mironosițe”, să ne aducem aminte cu recunoștință de toate femeile care din timpul Sfinților Apostoli și până astăzi au arătat credință, prețuire și evlavie pentru Hristos și pentru Biserica Sa.

Într-o societate din ce în ce mai individualistă și secularizată, femeia credincioasă și harnică, înțeleaptă și pașnică aduce un spor de comuniune și de pace. În contextul anului 2016, declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox șiAnul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, un rol special în educarea copiilor şi tinerilor revine femeilor și mai ales mamelor sau bunicilor creștine rugătoare. Acestea, prin evlavia, bunătatea, smerenia și înțelepciunea lor, sunt o binecuvântare pentru familie și Biserică, deoarece lumina bunătății sufletului părinților este un reper major în formarea caracterului copiilor şi tinerilor.

Numeroase studii au arătat influența stilului de viaţă al părinţilor asupra calității educației copilului. De 2000 de ani Evanghelia iubirii lui Hristos, prin lucrarea Apostolilor lui Hristos și mărturia femeilor mironosițe, contribuie la edificarea familiei creştine. În acest sens, femeile și mamele creștine sunt chemate şi astăzi să contribuie la actul educațional-formativ al copiilor și tinerilor.

Cu prilejul Duminicii Mironosițelor adresăm felicitări, mulțumiri și binecuvântări tuturor femeilor care cultivă și mărturisesc credința în Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, aducând multă lumină şi bucurie în viața Bisericii, a Familiei și a Societății. Le dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie sfântă întru mulți și binecuvântați ani!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

femeilemironosite

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod