documente > Comunicate > Patriarhul României: „Iubirea milostivă şi vindecătoare a lui Hristos trezeşte în păgâni credinţă puternică”

Patriarhul României: „Iubirea milostivă şi vindecătoare a lui Hristos trezeşte în păgâni credinţă puternică”

Creştinii ortodocşi se află astăzi, 17 iulie 2016, în Duminica a IV-a după Rusalii. În cuvântul rostit la Mănăstirea Sfânta Maria – Techirghiol – Stavropighie Patriarhală Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a evidenţiat învăţăturile ce se desprind din textul evanghelic citit astăzi (Matei 8, 5 – 13) şi care ne prezintă Vindecarea slugii sutaşului.

 

Evanghelia ne arată că iubirea milostivă şi vindecătoare a lui Hristos trezeşte în păgâni credinţă puternică. În primul rând, Evanghelia ne arată că sutaşul are iubire milostivă faţă de servitorul său, are smerenie profundă şi are credinţă puternică. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos îi răspunde cu bunătate, fiindcă a simţit că în omul acesta era multă bunătate milostivă. În al doilea rând, sutaşul din Capernaum sau centurionul roman prefigureză pe toţi păgânii, toate neamurile, toate popoarele care vor crede în Iisus Hristos şi care vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu în timp ce unii dintre evrei care nu au crezut în Iisus vor rămâne în afara Împărăţiei. În al treilea rând, Evanghelia ne arată că trebuie să ne rugăm şi să lucrăm nu numai pentru vindecarea noastră personală când suntem bolnavi, ci şi pentru vindecarea tuturor celor care sunt în suferinţă, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a mai subliniat că este un element de noutate faptul că de această dată cererea de vindecare a venit de la stăpânul celui bolnav. Acest lucru l-a impresionat pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Evanghelia ne arată că vindecarea slugii sutaşului nu s-a făcut la cererea celui bolnav care nu se putea deplasa şi nu mai putea exprima suferinţa bolii sale, ci s-a făcut la cererea stăpânului său care a venit la Iisus. Iisus Mântuitorul este sensibil la iubirea milostivă care o arată cineva pentru cei care se află în suferinţă. Bunătatea milostivă a acestui sutaş roman a impresionat pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este surprins de credinţa acestui păgân care de fapt a renunţat la religia lui păgână fiindcă era ineficientă şi a crezut că Iisus din Nazaret, vindecătorul de boli, fiul lui Dumnezeu, este singurul care poate da sănătate şi viaţă celor care se află în situaţie limită de luptă între viaţă şi moarte, a mai explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Prin acest sutaş roman, adaugă Preafericirea Sa, apare o perspectivă nouă şi anume, aceea a deschiderii Împărăţiei Cerurilor pentru toţi oamenii.

După ce l-a admirat pe acest păgân Mântuitorul Iisus hristos adaugă o profeţie şi anume, că vor veni de la Răsărit şi de la Apus popoare păgâne care vor sta în Împărăţia Cerurilor la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov, părinţii poporului ales. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că prin acest centurion roman se deschide o nouă perspectivă şi anume, nu doar mântuirea poporului ales, ci şi mântuirea tuturor popoarelor care crezând în Iisus Hristos vor moşteni Împărăţia Cerurilor. De aceea, centurionul roman ca şi femeia canaaneancă, reprezintă prefigurări sau începutul deschiderii Împărăţiei Cerurilor spre toate neamurile pe baza credinţei în Iisus Hristos.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ne-a mai spus că de la sutaşul din textul evanghelic citit azi aflăm despre puterea cuvântului.

Acest militar roman ne descoperă puterea cuvântului, cuvântul care naşte acţiunea, care pune în mişcare persoane, creează evenimente, acţiuni, lucrări. Cuvântul însă pe care îl avea acest centurion roman era un cuvânt mobilizator care punea în mişcare pe soldaţii din subordine însă a văzut că Iisus are un alt cuvânt pe care militarul roman nu-l avea şi anume, cuvântul vindecător. Prin aceasta el recunoaşte că Iisus este doctor al sufletelor şi al trupurilor, izvor al tămăduirilor, că este Dumnezeu.

***

Evanghelia zilei

Matei 8, 5 – 13

„Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, rugându-L, şi zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Şi i-a zis Iisus: Venind, îl voi vindeca. Dar sutaşul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu, ci numai zi cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea. Că şi eu sunt om sub stăpânirea altora şi am sub mine ostaşi şi-i spun acestuia: Du-te, şi se duce; şi celuilalt: Vino, şi vine; şi slugii mele: Fă aceasta, şi face. Auzind, Iisus S-a minunat şi a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă. Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor. Iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Şi a zis Iisus sutaşului: Du-te, fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela”.

Foto: Ziarul Lumina

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod