galerie-foto-2015 > Septembrie > Patriarhul României la Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor” (23 septembrie 2015)

Patriarhul României la Congresul Naţional „Hristos împărtăşit copiilor” (23 septembrie 2015)

La Mănăstirea Sfânta Cruce – Caraiman din Bușteni au continuat miercuri, 23 septembrie 2015, lucrările Congresului Naţional Hristos împărtăşit copiilor. Participanţii la eveniment s-au bucurat de prezenţa Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a adresat tuturor un cuvânt de învăţătură.

Secularizarea este o sărăcire spirituală

Patriarhul României a subliniat necesitatea unui program catehetic în rândul tinerilor.

„Această împreună-lucrare a noastră este cu atât mai necesară cu cât societatea se secularizează, adică încearcă să se edifice ca viață privată și viață comunitară fără referire la Dumnezeu sau la valorile religioase. Secularizarea este o sărăcire spirituală deosebită, o mutilare a universului spiritual al omului. Ea este o problemă, nu este o soluție. Omul secularizat are un orizont foarte restrâns, închis într-un mediu teluric sau imanent fără nicio perspectivă transcendentă; totul se sfârşeşte la mormânt şi atunci aspiraţia de dreptate, de iubire veşnică, de adevăr sfânt se diminuează şi totul devine aranjament de moment. De aceea, noi ripostăm împotriva acestei tendinţe de a reduce pe om la biologie şi de a reduce viaţa omului doar la aspectul imanent, teluric, fără dimensiune spirituală. Deci, este datoria noastră de a păstra o viziune integrală despre sensul vieţii aşa cum a fost ea revelată de Dumnezeu, interpretată, apărată şi promovată de Biserică”, a spus Preafericirea Sa potrivit Radio TRINITAS.

Lucrarea de profesor este o lucrare sfântă cu ecou nu doar în istorie, ci şi în eternitate

Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat meritul inspectorilor de religie și al profesorilor implicați în modelarea tinerelor caractere.

„Considerăm cuvintele Mântuitorului adresate celor care învaţă pe alţii ca fiind pururea actuale. Cei ce împlinesc în practică şi învaţă şi pe alţii «aceia mari se vor chema în Împărăţia Cerurilor». Cei ce se ostenesc cu educaţia, cultivarea sensului vieţii, cultivarea comuniunii sunt mari în societate ca importanţă şi fericiţi în Împărăţia Cerurilor. Aceasta ne arată că lucrarea de educator, de profesor este o lucrare sfântă cu ecou nu doar în istorie, ci şi în eternitate. Familiile unor oameni mari au dat Bisericii câte trei, patru, cinci sfinţi, cum este familia Sfântului Vasile cel Mare. Acolo educaţia are şi o dimensiune eternă ca valoare”, a spus Patriarhul României.

«Hristos împărtăşit copilor» înseamnă iubirea lui Hristos împărtăşită copiilor

Programul catehetic Hristos împărtășit copiilor are ca finalitate unirea cu Hristos și creșterea în Hristos, a mai spus Preafericrea Sa.

„«Hristos împărtăşit copiilor» nu este numai împărtăşania din potir, «Hristos împărtăşit copiilor» este Hristos din Evanghelie. Împărtăşania a fost instituită la sfârşitul activităţii predicatoriale a Mântuitorului şi la sfârşitul activităţii Sale pastorale când a avut grijă de cei bolnavi şi i-a vindecat, de cei flămânzi şi i-a săturat. Deci, Sfânta Euharistie este concluzia prezenţei lui Hristos în forma cea mai concentrată şi sensibilă, dar Hristos este prezent în Sfânta Evanghelie, în toate rugăciunile din timpul Sfintei Liturghii, de aceea noi spunem «Hristos în mijlocul nostru», înainte de ne fi împărtăşit. «Hristos împărtăşit copilor» înseamnă iubirea lui Hristos împărtăşită copiilor, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul simpozionului a fost stabilit şi un calendar de lucru care cuprinde ample activități educaționale pentru tineri precum și seminarii de formare, a menționat părintele Constantin Năclad, manager de proiect.

Congresul Naţional Hristos împărtăşit copiilor este organizat de Patriarhia Română în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și cu Organizația World Vision România.

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod