galerie-foto-2014 > August > Patriarhul României la Mănăstirea Christiana (15 august 2014)

Patriarhul României la Mănăstirea Christiana (15 august 2014)

 

Biserica Ortodoxă sărbătorește la 15 august Adormirea Maicii Domnului, numită în popor şi Sfânta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria.

 

La această mare sărbătoare, Patriarhul României s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Christiana din București.  În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit credincioşilor prezenţi despre sărbătoarea de astăzi şi despre viaţa sfântă a Maicii Domnului.

 

Patriarhul României a arătat că momentul Adormirii Maicii Domnului nu este prezentat în Sfânta Scriptură, ci în sfânta Tradiţie şi a evidenţiat faptul că trupul Maicii Domnului nu a intrat în stricăciune ci a fost mutat la ceruri.

 

„În Sfânta Scriptură nu se spune nimic despre Adormirea Maicii Domnului, dar aflăm despre aceasta din Sfânta tradiţie a Bisericii care este memoria vie a Sfintei Biserici, iar tradiţia Bisericii este concentrată în slujba Praznicului Adormirii Macii Domnului şi astfel se spune că înainte de moarte cu trei zile, Hristos Domnul a trimis un înger să vestească Maicii Domnului că peste trei zile va ajunge la Fiul Său şi ea s-a bucurată că se mută din viaţa aceasta la viaţa nestricăcioasă, la viaţa cerească. Mai întâi de toate s-a urcat pe Muntele Măslinilor şi s-a rugat mulţumind lui Dumnezeu pentru viaţa aceasta de pe pământ şi rugându-se pentru trecerea sa la viaţa veşnică. Apoi, s-a dus acasă, a împărţit hainele sale femeilor sărace şi văduve, a pregătit toate pentru înmormântare, s-a aşezat pe pat, s-a rugat, şi-a luat rămas bun, a rostit cuvinte de binecuvântare pentru cei din jur şi a adormit întru Domnul. Atunci, printr-o minune Apostolii de la marginile lumii, de unde erau ei propovăduind Evanghelia lui Hristos au fost aduşi cu puterea Duhului Sfânt ca pe nişte nori, spune Tradiţia, şi au venit la înmormântarea Maicii Domnului cântând cântări de tânguire şi au luat trupul ei şi l-au înmormântat în Ghetsimani. Sfântul Apostol Toma a venit mai târziu cu trei zile şi a venit să vadă şi el mormântul Maicii Domnului, să deschidă şi să aducă cinstire trupului ei, dar nu a mai găsit decât giulgiul, acoperământul  şi brâul ei cu care a fost îmbrăcată. Astfel, şi-au dat toţi seama că Maica Domnului nu a rămas întru stricăciune, că trupul ei nu a intrat în descompunere, ci în mod minunat a fost ridicat la ceruri, nu cu forţe proprii cum s-a înălţat Hristos Domnul, ci fiind mutat la ceruri, înconjurat de îngeri şi plin de viaţă”, a spus Preafericirea Sa.

 

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că Maica Domnului, ca orice om trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte, ci din iubire pentru ea Hristos Domnul o ridică la ceruri.

 

 „În cărţile noastre de cult, în slujba noastră dedicată acestui praznic nu se vorbeşte nici de învierea Maicii Domnului şi nici de înălţarea ei la cer pentru a nu se confunda cu Învierea Domnului Iisus Hristos şi cu înălţarea Sa la cer, ci se vorbeşte de mutarea Maicii Domnului la viaţa cea netrecătoare, ea fiind maica lui Hristos, Izvorul Vieţii şi al bucuriei. Mutarea aceasta este prăznuită deodată cu adormirea Maicii Domnului. Deci, Maica Domnului, ca orice om trece prin moarte, dar nu rămâne în moarte, ci din iubire pentru ea Fiul ei Cel Veşnic o ridică la ceruri. Sintagma Mutarea ta la ceruri care apare foarte des în Paraclisul Maici Domnului ne arată o schimbare a unei stări de existenţă, s-a schimbat starea ei de la viaţa pământească la viaţa cerească. De aceea troparul sărbătorii concentrează într-un mod teologic foarte precis taina sărbătorii şi frumuseţea ei: Întru naştere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica vieţii, şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre ”.

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat celor prezenţi şi reprezentarea iconografică a momentului Adormirii Maicii Domnului: „Este o mare taină mutarea la cer cu trupul a Maicii Domnului. Mai întâi, cum ne arată icoana Adormirii, Hristos Domnul ia la ceruri sufletul său care este simbolizat aici printr-un copil înfăşat în haină albă şi la scurt timp după ridicarea sufletului ei la cer de către Hristos Domnul este ridicat şi trupul ei. (…) Ceea ce remarcăm în icoana ortodoxă a Adormirii Maicii Domnului, vedem pe Maica Domnului pe catafalc şi sufletul ei în partea stângă a Mântuitorului Iisus Hristos, lângă inimă. Iar Mântuitorul Iisus Hristos cu mâna dreaptă o arată pe ea. După cum Hristos Domnul era ţinut pe braţul stâng al Maicii Domnului când era copil în lume, iar cu braţul drept Maica Domnului îl arăta lumii, zicând faceţi tot ce vă spune El, după cum s-a văzut la nunta din Cana Galileii, tot aşa acum Hristos Domnul ţine sufletul ei pe braţul stâng lângă inima Sa şi o arată îngerilor din ceruri pe ceea ce este mai cinstită de cât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimi. Vedem aici dragostea Fiului faţă de mama sa ca răspuns la dragostea mamei pentru Fiul Său atunci când El se afla pe pământ. (…) Prin aceasta vedem taina Bisericii, cei care în lumea aceasta l-au purtat pe Hristos în sufletul lor prin rugăciune şi prin sfintele taine şi l-au vestit lumii prin faptele lor vor fi arătaţi îngerilor din ceruri, Tatălui din Ceruri şi Duhului Sfânt pentru că Hristos Domnul a spus: cine mă mărturiseşte pe mine în lumea aceasta şi Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Cel din Ceruri. 

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat că Maica Domnului este rugătoare nebiruită şi ocrotitoare a întregii Biserici: „Maica Domnului este grabnic ajutătoare, este, aşa cum o numesc cântările noastre bisericeşti, rugătoare nebiruită, adică nerefuzată de Fiul Său. Este ocrotitoarea văduvelor, ocrotitoarea săracilor, mângâierea celor întristaţi, iubire cu smerenie pentru cei care nu-i mai iubeşte nimeni, ocrotitoarea copiilor, a familiei, ocrotitoarea maicilor şi călugărilor din mănăstiri, ocrotitoare clerului pentru că Fiul ei este Arhiereul Veşnic, Iisus Hristos. Deci, ea este ocrotitoare a arhiereilor, a preoţilor, a diaconilor, este ocrotitoarea întregii Biserici şi este Maică Milostivă care ştie, vede şi simte ce lipseşte în fiecare casă şi ce lipseşte în viaţa fiecărui om”.

 

„În această zi de pomenire a Adormirii Maicii Domnului şi a mutării sale cu trupul la cer noi arătăm mulţumire Maicii Domnului, dar şi tuturor care o cinstesc pe ea şi  îi poartă numele şi mai ales împlinesc întru smerenie voia Fiului ei, potrivit celei mai scurte predici pe care a rostit-o Maica Domnului, faceţi tot ceea ce vă spune El”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Ca semn de preţuire pentru activitatea acestei mănăstiri Patriarhul României a oferit, pentru Sfântul Altar, o cruce de binecuvântare, mai multe cărţi de cult şi câteva cărţi pastorale şi de folos duhovnicesc, pentru biblioteca mănăstirii. De asemenea, pentru mănăstire a fost oferită Diploma Omagială Sfinţii Martiri Brâncoveni şi medalia Anul Euharistic şi Sfinţii Martiri Brâncoveni.

 

La final, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat căminul de persoane vârstnice aflat în grija Mănăstirii Christiana.

 

Mănăstirea Christiana adăposteşte din anul 2002 fragmente din moaştele Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodeşti, care este cinstit de Biserica Ortodoxă Română ca sfânt din anul 1992.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod