documente > Comunicate > Patriarhul României la Mănăstirea Samurcăşeşti: „Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”

Patriarhul României la Mănăstirea Samurcăşeşti: „Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”

Trupul din care Fiul lui Dumnezeu şi-a luat Trup prin lucrarea Duhului Sfânt nu putea rămâne întru stricăciune, după cum Trupul lui Hristos nu a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat, le-a spus credincioşilor în cuvântul rostit Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat la SărbătoareaAdormirii Maicii Domnului, 15 august 2016, Sfânta Liturghie la Mănăstirea ilfoveană Samurcăşeşti.

 

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se numeşte şi mutare la Ceruri, dar nu se numeşte nici înviere şi nici înălţare, a precizat Patriarhul României.

Nu se numeşte înviere pentru că Maica Domnului nu s-a arătat pe pământ în viaţă ca trupul ei să poată fi atins aşa cum s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos încă 40 de zile după Învierea Sa din morţi până la înălţarea Sa la Ceruri. De asemenea, nu poate fi numită mutarea sa la ceruri înălţare, fiindcă ea a fost ridicată la Ceruri de Hristos prin lucrarea Duhului Sfânt şi cu bunăvoinţa Tatălui Ceresc, dar nu s-a înălţat cu puteri proprii la Ceruri. Mântuitorul Iisus Hristos S-a înălţat întru slavă la Ceruri cu propria putere dumnezeiască. Ea se mută la viaţă veşnică. Ea trece din lumea aceasta trecătoare şi se înalţă la o viaţă netrecătoare, la o viaţă veşnică şi se mută la viaţă fiind Maica Vieţii, a spus Patriarhul României.

Maica Domnului ne izvăbeşte din moarte prin rugăciunile ei. Ea este prezentă şi se roagă atât la judecata particulară, care are loc imediat după trecerea la cele veşnice, cât şi la Judecata de Apoi.

Moartea cea mai grea este despărţirea omului de Dumnezeu. De aceea, se spune că Maica Domnului este chemată în ajutor în tot timpul vieţii, dar şi în ceasul morţii din Ziua Judecăţii. Ea este prezentă în icoana Judecăţii de Apoi când Mântuitorul va veni întru slavă să judece viii şi morţii. În dreapta lui este rugătoare Maica Domnului şi în stânga lui este rugător Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăinţei. Şi Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul se roagă pentru cei care s-au pocăit, dar n-au mai avut timp în viaţă ca să arate şi faptele pocăinţei. Ei se roagă şi în ceasul morţii fiecărui om, fiindcă după moartea fiecăruia urmează judecata particulară, a mai explicat Preafericirea Sa.

Maica Domnului, spune Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, arată credincioşilor taina Bisericii care duce la viaţa veşnică.

Această sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului este o sărbătoare deosebit de preţioasă pentru Biserică pentru că Maica Domnului este icoana vie a Bisericii care trece pe oameni din lumea aceasta pământească la viaţa veşnică. Maica Domnului ne arată taina Bisericii care duce la viaţă veşnică pe cei care cred în Hristos, s-au botezat în numele Preasfintei Treimi, s-au împărtăşit cu Trupul lui Hristos şi au săvârşit fapte bune potrivit voinţei lui Hristos din Evanghelia Sa. Viaţa de pe pământ este doar o pregătire pentru viaţa veşnică. Maica Domnului ca icoană a Bisericii ne arată taina sfârşitului  nostru şi anume, cum să ne pregătim atunci când trecem din viaţa aceasta trecătoare la viaţa netrecătoare. De aceea, este numită «Biserică» şi «Rai cuvântător».

Maica Domnului este pentru fiecare credincios ajutătoare și mijlocitoare către Hristos Domnul, a mai precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Maica Domnului este Pururea rugătoare. De aceea, se spune că «întru adormire lumea nu ai părăsit şi cu rugăciunile tale izbăveşti din moarte sufletele noastre». Ea este mult milostivă, este mamă duioasă, este iubire cu smerenie pentru cei pe care  nu-i mai iubeşte nimeni. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor pentru că a fost mamă care a dat naştere unui Fiu, este ocrotitoarea a copiilor, a părinţilor, dar pentru că a rămas Pururea Fecioară este ocrotitoarea fecioarelor, a maicilor, a călugărilor. Iar pentru că Fiul ei este Preotul veşnic, Marele Arhiereu, este şi ocrotitoarea arhiereilor, a preoţilor, a diaconilor. De asemenea, este ocrotitoarea săracilor, a celor bolnavi, a celor deznădăjduiţi şi ocrotitoarea celor care se află în necazuri, în multe încercări.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a felicitat pe toţi cei care poartă numele Maria sau derivate ale acestuia.

Tuturor celor care poartă numele de Maria, Mariana şi derivate le dorim «Ani mulţi cu sănătate», să fie ocrotiţi de Maica Domnului pe calea mântuirii şi să fie milostivi şi buni ca Maica Domnului. Amin! Ne rugăm Maicii Domnului să păzească Biserica lui Hristos din poporul român, să păzească toate familiile, pe toţi slujitorii Bisericii şi să ajute pe tot omul neajutorat. Să ne ajute să simţim bucuria pe care ea a simţit-o când îngerul i-a spus «Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei» (Luca 1, 28).

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod