galerie-foto-2015 > Iulie > Patriarhul României la Mănăstirea „Sfânta Maria” - Techirghiol (19 iulie 2015)

Patriarhul României la Mănăstirea „Sfânta Maria” - Techirghiol (19 iulie 2015)

 

Creştinii ortodocşi se află, astăzi, 19 iulie 2015, în Duminica a VII-a după Rusalii sau a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. Biserica a rânduit să se citească la Sfânta Liturghie Pericopele Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul IX, v. 27-35 care ne relatează Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum şi de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul XVII, v. 1-13 care ne prezintă Rugăciunea lui Iisus.
 
„Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David. După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie. Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor”. (Matei IX, 27-35)

 

„Acestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preaslăvească. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit. Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine; Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit, şi au crezut că Tu M-ai trimis. Eu pentru aceştia Mă rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt. Şi toate ale Mele sunt ale Tale, şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi. Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău, pe cei ce Mi i-ai dat; şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum, vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume, ca să fie deplină bucuria Mea în ei”. (Ioan XVII, 1-13)

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române s-a aflat astăzi în mijlocul obştii Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol - Stavropighie Patriarhală.

 

Existenţa noastră este un dar de la Dumnezeu

 

În cuvântul de învăţătură, Preafericirea Sa a explicat învăţăturile care reies din Pericopa Evanghelică a vindecării a doi orbi şi a unui mut şi a arătat că prin credinţă trebui să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile primite.

 

„Evanghelia ne arată în primul rând cât de importantă este credinţa pentru viaţă nu numai atunci când suntem bolnavi, ci şi când suntem sănătoşi pentru că prin credinţă recunoaştem că însăşi existenţa noastră este un dar de la Dumnezeu. Nu era obligatoriu să existe lumea aceasta şi nu era obligatoriu ca noi să existăm, iar dacă existăm şi noi şi lumea, soarele, luna, apa şi aerul fără de care omul nu poate trăi este rezultatul iubirii milostive a lui Dumnezeu”, a spus Patriarhul României.

   

Recunoştinţa trebuie cultivată mai des

 

Din Pericopa Evanghelică reţinem smerenia Mântuitorului atunci când le-a poruncit celor doi orbi să nu spună nimănui că El i-a vindecat, dar şi recunoştinţa acestora pentru binefacerea primită, a mai precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

„Cei doi orbi vindecaţi devin dascăli ai noştri în a învăţa ce este recunoştinţa, ce este mulţumirea adusă lui Dumnezeu şi oamenilor prin care Dumnezeu lucrează. Astăzi din ce în ce mai mult recunoştinţa devine o floare rară. De aceea, trebuie cultivată mai des, trebuie să recunoaştem binefacerile primite de la Dumnezeu, să mulţumim celor care ne-au crescut ca părinţi după trup sau ne-au crescut duhovniceşte. Recunoştinţa deci este cea dintâi calitate a omului raţional, a omului care are conştiinţa darului primit. Omul care mulţumeşte este o fiinţă euharistică pentru că Euharistia cu care ne împărtăşim noi este taina recunoştinţei sau a mulţumirii lui Dumnezeu, a explicat Preafericirea Sa.

 

Duminica viitoare Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica a VIII-a după Rusalii. 

 

Galerie foto:


 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod