galerie-foto-2014 > August > Patriarhul României la Mănăstirea Sfânta Maria-Techirghiol (24 august 2014)

Patriarhul României la Mănăstirea Sfânta Maria-Techirghiol (24 august 2014)

 

În Duminica a XI-a după Rusalii, la 24 august 2014, bucuria duhovnicească a credincioşilor prezenţi la Mănăstirea „Sfânta Maria-Techirghiol”, stavropighie patriarhală, a fost sporită de prezenţa în mijlocul lor a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

 

Biserica a rânduit ca în această Duminică să se citească pericopa Evanghelică de la Matei, capitolul 18, versetele de la 23-35 în care este relatată Pilda datornicului nemilostiv: Zis-a Domnul: ascultaţi pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu un împărat care a hotărât să facă socoteala cu slujitorii săi. Şi, începând să facă socoteala, au adus la el pe un datornic cu zece mii de talanţi. Dar, neavând el cu ce să plătească, domnul său a poruncit să-l vândă pe el şi pe femeia lui, pe copii şi toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci, acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat şi se închina lui, zicând: Doamne, mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti ţie tot. Iar domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul şi i-a iertat şi datoria. Dar, când a ieşit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarăşii săi, care îi era dator cu o sută de dinari, şi, punând mâna pe el, îl strângea de gât şi-i zicea: plăteşte-mi ce-mi eşti dator. Atunci tovarăşul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga, zicând: mai îngăduieşte-mă şi-ţi voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci, ducându-l, l-a băgat în temniţă până când va plăti datoria. Atunci, tovarăşii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult şi, venind, au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l, domnul său i-a zis: slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, pentru că m-ai rugat; oare nu se cădea să ai milă de tovarăşul tău, precum şi eu am avut milă de tine? Şi, mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Tot aşa va face şi Tatăl Meu Cel ceresc cu voi dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său, din inimă, greşelile lui.

 

Textul este o Evanghelie a înnoirii vieții și a schimbării relațiilor dintre oameni, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul de învățătură rostit la Mănăstirea „Sfânta Maria-Techirghiol”.

 

„Avem în Evanghelia de astăzi iertarea sau milostivirea, iar pe de altă parte dreptatea sau responsabilizarea oamenilor care nu folosesc iertarea primită de la Dumnezeu ca motiv de a ierta și ei semenilor lor. Este o Evanghelie a înnoirii vieții, a schimbării relațiilor dintre oameni, a îmbunătățirii comportamentului față de semenii noștri. Dacă nu suntem împăcați cu toți oamenii nu ne putem împărtăși cu Trupul și cu Sângele Domnului tocmai pentru că nu avem în suflet iubirea milostivă a lui Iisus Hristos”, a spus Preafericirea Sa potrivit Radio TRINITAS.

 

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea de a-i ierta pe cei care ne-au greșit, pentru a primi iubirea milostivă a Mântuitorului Hristos: „Mai ales în perioadele de post când unim rugăciunea cu postul, cu pocăința și cu milostenia suntem îndemnați să iertăm celor care ne-au greșit, să cerem iertare în Taina Spovedaniei și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos pentru a ne curăța de păcate, dar și pentru a primi iubire milostivă din iubirea Lui, deoarece iubirea noastră este foarte nestatornică, superficială și foarte adesea este artificială. Este mai mult diplomatică decât duhovnicească, deci avem nevoie de spovedanie, de rugăciune multă, dar și de împărtășirea cu Hristos care ne dăruiește putere din puterea iubiri Lui milostive și iertătoare”.

 

La final, Patriarhul României a dăruit Mănăstirii „Sfânta Maria-Techirghiol” o icoană reprezentând pe Sfinților Martiri Brâncoveni și mai multe cărți apărute la Editurile Patriarhiei Române.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod