galerie-foto-2014 > Noiembrie > Patriarhul României la Mănăstirea Snagov (21 noiembrie 2014)

Patriarhul României la Mănăstirea Snagov (21 noiembrie 2014)

 

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte, astăzi, 21 noiembrie 2014, Intrarea în biserică a Maicii Domnului. În această zi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a participat la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica Mănăstirii Snagov.  

 

În cuvântul de învăţătură rostit, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit credincioşilor prezenţi despre sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului: „Sărbătoarea aceasta a Maicii Domnului nu este menţionată în Sfânta Scriptură, dar este menţionată în Sfânta Tradiţie şi are pentru noi o importanţă deosebită în timpul de pregătire pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos care se Întrupează de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi se face Om, născându-se în peştera din Betleem. Potrivit Sfintei Tradiţii a Bisericii noastre, Maica Domnului, care s-a născut din părinţii Ioachim şi Ana foarte înaintaţi în vârstă, ca rod al rugăciunilor ei, a fost dusă la Templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani. Părinţii Ioachim şi Ana făgăduiseră lui Dumnezeu că dacă vor avea un copil îl vor închina Domnului. La Templul din Ierusalim se afla o şcoală pentru creşterea şi educaţia fetelor până la vârsta de 15 ani când erau trimise acasă la părinţi pentru a se căsători, pentru a întemeia o familie. Şcoala dura 12 ani. În timpul celor 12 ani Maica Domnului a avut trei activităţi importante de îndeplinit: rugăciunea, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi şi lucrarea practică cu mâinile. Fetele învăţau să întreţină veşmintele de la templu curate şi să coasă”.  

 

Maica Domnului este icoana vie a Bisericii  

 

În continuare, Preafericirea Sa a evidenţiat înţelesurile duhovniceşti ale sărbătorii de astăzi: „Maica Domnului merge în Templul din Ierusalim pentru a se pregăti să devină templu viu, adică cea din care Hristos Domnul îşi ia umanitatea Sa. Maica Domnului merge la templu şi ascultă zilnic cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea va interioriza în persoana ei Taina Cuvântului care se face Trup, care se naşte în lume şi în timp ca Om. Întrucât Mântuitorul Iisus Hristos S-a întrupat din Fecioara Maria ea este mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Ea este deasupra tuturor puterilor cereşti. Cele trei lucrări ale ei, rugăciunea, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi hărnicia muncii cinstite ne arată că Maica Domnului este icoana vie a Bisericii. Biserica lui Hristos are pe Maica Domnului ca icoană, ca model, întrucât, aşa cum Hristos a fost prezent ca prunc în pântecele Maicii Domnului şi apoi a fost arătat lumii de către Maica Domnului şi Biserica poartă prin Sfintele Taine ale lui Hristos pe Hristos în ea şi îl arată lumii prin predică şi prin toată lucrarea sa duhovnicească, prin iubirea milostivă arătată faţă de cei în nevoi ca iubire a lui Dumnezeu transmisă prin mâinile celor care cred în Hristos şi împlinesc voia Lui în viaţa lor”.  

 

De la Maica Domnului învăţăm rugăciunea întru smerenie  

 

Preafericitul Părinte Daniel a subliniat faptul că Maica Domnului reprezintă modelul de rugăciune şi smerenie pentru Biserică, pentru familie şi pentru fiecare credincios în parte: „De la Maica Domnului învăţăm cum să fii în Biserică templu al prezenţei şi lucrării iubirii lui Hristos în viaţa noastră. Biserica, mai întâi, se hrăneşte din legătura cu Hristos, Capul ei, prin rugăciune. Cea dintâi activitate a Bisericii este rugăciunea, nu opera socială. Dacă nu se săvârşeşte Liturghia, filantropia creştină nu are nici un sens. Valoarea eternă a faptelor bune vine din legătura noastră cu Dumnezeu. Deci, mai întâi Liturghia şi apoi filantropia, mai întâi legătura cu Dumnezeu din care noi primim iubire smerită şi milostivă. Astfel, de la Maica Domnului învăţăm rugăciunea întru smerenie, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu în smerenie şi lucrarea ei întru smerenie. Maica Domnului fiind icoana vie a Bisericii, ea ne învaţă ca în societate Biserica să fie mai întâi rugătoare şi ascultătoare de Hristos mai mult decât de oameni şi lucrătoare a faptelor bune. Maica Domnului a devenit şi model pentru viaţa în familie. Ea ne arată cum trebuie să fie crescut în credinţă, în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, în rugăciune şi în muncă cinstită şi pricepută fiecare copil, la orice vârstă. De asemenea, Maica Domnului este model pentru mănăstiri. Mănăstirea are mai întâi ca activitate principală rugăciunea şi apoi din rugăciune se sfinţesc toate: lucrarea în mănăstire, primirea cu ospitalitate a pelerinilor. Maica Domnului ne îndeamnă acum să unim rugăciunea cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi cu traducerea în faptă a cuvântului lui Dumnezeu prin faptele bune”.  

 

Secretul fericirii în fiecare veac este legătura omului cu Dumnezeu  

 

Aici este secretul fericirii: legătura noastră cu Dumnezeu, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. „Când prin rugăciune păstrăm legătura cu Dumnezeu se sfinţesc toate: viaţa de familie, activitatea la locul de muncă, lucrarea socială. Când nu mai ţinem legătura cu Dumnezeu se tulbură toate. Familiile şi societatea se dezbină, se secularizează, individualismul egoist ia locul ajutorării reciproce şi egoismul şi lăcomia după avere, putere şi plăcere iau locul lucrării de sfinţire şi de zidire duhovnicească. Toate se tulbură pentru că slăbeşte legătura noastră cu Dumnezeu, toate se transformă într-o lucrare a tulburării şi a îndepărtării omului de Dumnezeu. De aceea, secretul fericirii în fiecare veac este legătura omului cu Dumnezeu. Când omul păstrează legătura cu Dumnezeu trece mai uşor prin necazuri, dă sens suferinţei şi dă sens oricărui dar pe care Dumnezeul i-l face. Omul care se roagă vede fiecare zi, fiecare floare, fiecare copac, fiecare fiinţă creată ca un dar de la Dumnezeu, ca un cuvânt adresat lui ca semn al iubirii lui Dumnezeu pentru el”, a mai spus Preafericirea Sa.  

 

Orice întâlnire a noastră cu Dumnezeu necesită o pregătire și o grijă deosebite. Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului ne pregătește astfel pentru a-L primi pe Mântuitorul la sărbătoarea Nașterii Sale: „În această perioadă de pregătire pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos în peştera sufletului nostru o avem pe Maica Domnului ca rugătoare, ca învăţătoare şi ca împreună lucrătoare, pentru că ne ajută cu rugăciunile ei să se izbăvească din moarte sufletele noastre, din moartea uitării de Dumnezeu şi din moartea despărţirii noastre de Dumnezeu. Maica Domnului ne ajută cu rugăciunile ei să pomenim mereu binefacerile lui Dumnezeu în viaţa noastră şi să împlinim poruncile iubirii Mântuitorului Iisus Hristos faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Este deosebit de important să reţinem faptul că sufletul devine o peşteră întunecată şi rece din cauza păcatului, dar se luminează şi se încălzeşte prin rugăciune, prin spovedanie, prin împărtăşirea cu Sfânta Euharistie, prin milostenie şi fapte bune. În această perioadă de pregătire pentru primirea Mântuitorului Iisus Hristos în peştera sufletului nostru, noi transformăm peştera întunecată şi rece în biserică sfinţită prin mai multă rugăciune ca de obicei, prin citirea Sfintelor Scripturi şi scrierilor Sfinţilor Părinţi şi prin mai multă milostenie”.  

 

La finalul Sfintei Liturghii, Patriarhul României a acordat dlui. ing. Nicolae Noica, fost ministru al lucrărilor publice, şi dlui. Paul Racoviţă, inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, Ordinul “Sfinţii Martiri Brâncoveni” pentru mireni. De asemenea, Preafericirea Sa a mai oferit Diploma omagială “Sfinţii Martiri Brâncoveni” următoarelor persoane: Marian Oancea, primarul comunei Snagov, arhitect Dragoş Vodă, inginer Dragoş Micu, Gherghina Olteanu, Adela Alexie şi Sorin Marpozan.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod