documente > Comunicate > Patriarhul României: „Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”

Patriarhul României: „Maica Domnului este icoana vie a Bisericii”

Maica Domnului este icoana vie a Bisericii a spus Patriarhul României credincioşilor prezenţi la hramul Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche. Preafericirea Sa a explicat tuturor că această sărbătoare ne ajută mult şi în urcuşul nostru duhovnicesc pentru că Maica Domnului ne învaţă postul, rugăciunea, smerenia şi împlinirea voii lui Dumnezeu cu bucurie.

 

În ziua sărbătorii Bunei Vestiri, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Slujba Sfintei Liturghii în Biserica Domnească de la Curtea Veche, cu prilejul hramului istoric. Acest hram a fost fixat de ctitorii lăcaşului de cult, Mircea Voievod şi Doamna Chiajna, la zidirea edificiului bisericesc, în anul 1559.

 

Din soborul slujitor au făcut parte şi: Părintele Arhim. Paisie Teodorescu, Vicar patriarhal, Pr. Florin Busuioc, Protoiereul Protopopiatului Sector 3 Capitală, Pr. Paroh Gheorghe Zaharia, preoţi şi diaconi.

 

Maica Domnului este model de smerită ascultare

 

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, făcând referire la dialogul purtat între Arhanghelul Gavriil şi Maica Domnului, precum şi la exprimarea în mod liber a acceptului acesteia de a primi în pântecele ei pe Hristos Domnul, a evidenţiat faptul că „Maica Domnului este model de smerită ascultare”, şi a subliniat cât de mult  preţuieşte Dumnezeu libertatea omului.

 

„Aceasta ne arată cât de mult preţuieşte Dumneze să libertatea omului deoarece ne propune mântuirea, dar nu ne-o impune; Dumnezeu ne propune viaţa veşnică, ne propune iertarea păcatelor, ne propune sfinţirea vieţii, dar nu ne-o impune, ci aşteaptă ca noi în mod liber să spunem da, iată roaba sau robul Domnului, fie mie după cuvântul Tău”, a spus Preafericirea Sa.

 

Patriarhul României a mai precizat că scopul Întrupării Fiului Veşnic a lui Dumnezeu din Fecioara Maria este sfinţirea omului şi este izbăvirea lui de păcat şi de moarte.

 

Maica Domnului este icoana vie a Bisericii

 

Totodată, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că Maica Domnului a devenit icoana vie a Bisericii şi a arătat că „aşa cum s-a sfinţit ea prin lucrarea Duhului Sfânt prin zămislirea şi naşterea lui Hristos din ea, tot aşa şi credincioşii în Biserică prin toate Sfintele Taine se sfinţesc, se pregătesc pentru înviere, mai întâi pentru învierea sufletului din moartea pricinuită din păcat şi aşteaptă învierea trupului la sfârşitul veacurilor, când va veni Hristos să judece vii şi morţii, şi a cărui împărăţie nu va avea sfârşit”.

 

De asemenea, Preafericirea Sa a mărturisit că Maica Domnului mijloceşte înaintea lui Dumezeu pentru noi oamenii, prin rugăciunile ei izbăveşte din moarte sufletele noastre, iar la judecata de apoi va fi apărătoare şi rugătoare pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai avut timp să săvârşească fapte de pocăinţă.

 

În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit şi Pr. Alexandru Moţoc, Inspector general bisericesc la Cancelaria Sfântului Sinod, care a trecut la cele veşnice în această dimineaţă.

 

La final, în semn de preţuire, Patriarhul României a oferit mai multe cărţi de cult şi de folos duhovnicesc pentru Biserica Domnească de la Curtea Veche, iar credincioşilor prezenţi le-a dăruit iconiţe reprezentând Buna Vestire şi le-a urat„sănătate, ajutor de la Dumnezeu şi bucuria Bunei Vestiri ca să vestiţi şi dumnevoastră iubirea cea nesfârşită a lui Dumnezeu pentru omenire”.

 

Apoi, părintele paroh Gheorghe Zaharia i-a mulţumit Preafericirii Sale pentru prezenţa  în mijlocul credincioşilor, precizând că „ne-aţi făcut mare bucurie de a fi alături de noi la Sfânta Liturghie”. Totodată, părintele paroh a anunţat că în viitorul apropiat, după sărbătoarea Învierii Domnului, va fi sfinţit şi inaugurat un centrul social al Bisericii Sfântul Anton Curtea Veche

 

* * *

 

Buna Vestire – Hramul istoric al celei mai vechi biserici din Bucureşti

 

Sărbătoarea Bunei Vestiri este hramul istoric al Bisericii domnești de la Curtea Veche. În anul 1559, luna septembrie, când a fost construită Biserica Domnească de la Curtea Veche, de către ctitorii domnitorul Mircea Ciobanul și doamna sa Chiajna, a primit ca hram Buna Vestire care este hramul principal al lăcașului de cult. De la mijlocul secolului al XIX-lea biserica îl are ca ocrotitor şi pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, a cărui icoană făcătoare de minuni se află în acest sfânt locaş. De atunci, biserica este cunoscută în acte sub numele de Sfântul Anton – Curtea Veche. Această biserică este cea mai veche clădire din Capitala României şi a fost martora a mai mult momente importante din istoria voievodală a Ţării Româneşti. De la jumătatea secolului al XVI-lea până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea a fost biserica domnitorului Ţării Româneşti unde aveau loc ungerile şi proclamările domnilor munteni şi a evenimentelor legate de viaţa de familie a acestora: botezuri, cununii şi altele.

 

Pericopa evanghelică de la Luca 1, 24-38:

 

„Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: Că aşa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea”.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod