documente > Comunicate > Patriarhul României: „Înălţarea Domnului la Cer înseamnă înălţarea omului în lumina, sfinţenia şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi”

Patriarhul României: „Înălţarea Domnului la Cer înseamnă înălţarea omului în lumina, sfinţenia şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi”

Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte joi, 09 iunie 2016, Înălţarea Domnului. La Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa s-a aflat şi Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

 

În cuvântul său, Patriarhul României a vorbit despre semnificaţiile textului biblic citit astăzi. Preafericirea Sa a subliniat faptul că Sfântul Evanghelist Luca prezintă cel mai amănunţit despre evenimentul Înălţării Domnului la Cer. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat cele trei mari adevăruri cuprinse în evanghelia rânduită spre citire în această zi.

„Evanghelia ne arată trei mari adevăruri. Mai întâi ne arată legătura dintre Taina Crucii şi bucuria Învierii lui Hristos şi legătura dintre Înălţarea la Ceruri a lui Hristos şi Pogorârea Duhului Sfânt în lume. În aceeaşi evanghelie ni se prezintă şi rostul suferinţelor pe Cruce ale lui Hristos, rostul Învierii Sale şi rostul Înălţării Sale la Cer pentru a trimite pe Duhul Sfânt împreună cu Tatăl şi anume, să se propovăduiască, începând de la Ierusalim către toate neamurile, pocăinţa spre iertarea păcatelor. De asemenea, Evanghelia ne arată că Biserica lui Hristos trăieşte din binecuvântarea lui Hristos, deoarece atunci când S-a înălţat la Cer S-a înălţat binecuvântându-i pe ucenici. Binecuvântarea Lui conţine pacea şi bucuria Lui împărtăşite Bisericii Lui când va veni cu slavă la a doua sa venire să judece viii şi morţii şi a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit, aşa cum mărturisim în Crez”,a spus Patriarhul României.

Înălțarea Domnului este o chemare la înălțarea omului către viața veșnică, a mai subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Înălţarea Domnului la Cer înseamnă înălţarea omului în lumina, sfinţenia şi iubirea veşnică a Preasfintei Treimi ca urmare a lucrării Întrupării şi Jertfei şi Învierii Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Acum înţelegem mai mult de ce nu există doar o legătură tainică între crucea suferinţelor şi bucuria Învierii lui Hristos, ci şi o legătură tainică între Înălţarea lui Hristos la Cer şi Pogorârea Duhului Sfânt ca pe noi oamenii să ne înalţe la viaţa veşnică, spre slava Preasfintei Treimi şi spre bucuria celor care cred în Hristos şi împlinesc în viaţa lor voia Lui”.

În toate catedralele, bisericile, mănăstirile, cimitirele şi la troiţele şi monumentele din ţară şi străinătate au fost pomeniţi astăzi Eroii neamului românesc.

„Biserica noastră prăznuieşte şi pomenirea eroilor din toate timpurile şi din toate locurile pentru că după cum Hristos S-a înălţat la Ceruri întru slavă numai după ce a trecut prin jertfa Crucii, tot aşa şi noi cinstim pe aceşti oameni care s-au jertfit din iubire pentru ţară şi popor cu o credinţă puternică şi au arătat că iubirea este mai tare decât moartea. De aceea îi cinstim pe eroii neamului”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

După Sfânta Liturghie, a fost oficiată o slujbă de pomenire şi au fost trase clopotele ca prinos de recunoştinţă pentru eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară.

La final, Patriarhul României a dăruit credincioşilor iconiţe reprezentând Sărbătoarea Înălţării Domnului.

Praznicul de astăzi amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu Trupul la Cer, după 40 de zile de la Învierea Sa din morți. Înălțarea Domnuluieste ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului.

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod