documente > Documente principale > Patru decenii de slujire în Biserica Ortodoxă

Patru decenii de slujire în Biserica Ortodoxă

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la funeraliile Părintelui Protopop Ignatie Peckstadt, parohia Sfântul Apostol Andrei din Gent – Flandra, Belgia, 14 mai 2016 (le texte français ci-dessous):

Am primit cu întristare vestea trecerii din această viaţă a Părintelui Protopop Ignatie Peckstadt, preot paroh al parohiei Sfântul Apostol Andrei din Gent – Flandra, Belgia.

Plecarea lui dintre noi reprezintă o pierdere atât pentru familia sa, cât şi pentru credincioşii pe care i-a păstorit, precum şi pentru cei care  l-au cunoscut şi apreciat.

Preot jertfelnic şi smerit, apărător al valorilor Ortodoxiei în Occident şi promotor al dialogului intercreştin,  Părintele Ignatie a călătorit de mai multe ori în România şi în alte ţări ortodoxe din Balcani, unde a cunoscut bogăţia şi frumuseţea Bisericii de Răsărit. El rămâne un exemplu de părinte duhovnicesc prin răbdarea şi căldura sufletească arătate faţă de credincioşii care-i cereau ajutorul duhovnicesc, într-o societate individualistă şi, mai ales, în condiţiile noilor provocări ale secularizării şi relativizării idealurilor creştine.

La acest ceas de vremelnică despărţire, întru aşteptarea Învierii de obşte, ne rugăm Milostivului Dumnezeu să primească alături de slujitorii Săi sufletul Părintelui Protopop Ignatie Peckstadt.

Totodată, împărtăşim părinteşti condoleanţe Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Athenagoras şi binecuvântări părinteşti familiei îndurerate, precum şi tuturor credincioşilor pe care i-a povăţuit spiritual de-a lungul slujirii sale preoțești.

Dumnezeu să-l odihnească în lumina Sa şi pomenirea lui să fie veşnic vie!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

***

Quatre décennies au service de l’Eglise Orthodoxe

Message de Sa Béatitude Daniel, le Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, aux funérailles du Père Protopresbytre Ignace Peckstadt, curé de la paroisse du Saint Apôtre Andréde Gent – Flandre, Belgique, le 14 mai 2016 :

Nous avons appris avec une peine profonde que le Père Protopresbytre  Ignace Peckstadt, le curé de la paroisse du Saint Apôtre Andréde Gent – Flandre, Belgique, s’est endormi dans le Seigneur.

Son départ d’entre nous représente une grande perte tant pour sa famille que pour les fidèles qu’il a guidés pastoralement, de même que pour tous ceux qui l’ont connu et apprécié.

Prêtre animé par l’esprit de sacrifice et d’humilité chrétienne, défenseur des valeurs de l’Orthodoxie en Occident et promoteur du dialogue interchrétien, le Père Ignace a entrepris de nombreux voyages en Roumanie et dans d’autres pays orthodoxes des Balkans, où il a pu connaître la richesse et la beauté de l’Eglise d’Orient. Il demeure un modèle de père spirituel par la patience et la chaleur qu’il témoignait aux fidèles venus lui demander aide spirituelle, dans une société individualiste et surtout dans le contexte des nouveaux défis qu’entraînent la sécularisation et la relativisation des idéaux chrétiens.

En ce moment d’adieux et de séparation temporaire, dans l’attente de la Résurrection, nous prions le Seigneur Miséricordieux d’accueillir auprès de ses bien-aimés serviteurs l’âme du Père Ignace Peckstadt.

En même temps, nous adressons nos sincères condoléances à Son Eminence le Métropolite Athénagoras  et nos bénédictions paternelles à la famille éplorée, ainsi qu’à tous les fidèles que le Père Ignace a guidés spirituellement au long de son ministère sacerdotal.

Que Dieu l’accueille dans Sa lumière et que sa mémoire reste toujours vivante!

† DANIEL
Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine

 

 

a-2-1

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod