galerie-foto-2015 > Aprilie > Pelerinajul de Florii în Capitală - 4 aprilie 2015

Pelerinajul de Florii în Capitală - 4 aprilie 2015

 

Mii de credincioși și 750 de preoți au participat astăzi, 4 aprilie 2015, la tradiționalul Pelerinaj de Florii care s-a desfășurat în Capitală.

 

Sfințirea stâlpărilor și începutul pelerinajului

 

Pelerinajul a început de la Mănăstirea Radu Vodă, după Slujba Vecerniei oficiată la orele 14:30, în biserica mănăstirii bucureștene, ctitorie a domnitorului Radu Vodă, la sfârșitul căreia Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit rânduiala sfințirii stâlpărilor, rostind rugăciunea la binecuvântarea ramurilor de salcie la orele 16:00.

 

Apoi, Preasfinția Sa și preoții slujitori au împărțit pelerinilor ramurile de salcie și, în jurul orei 16:15 s-a plecat în procesiune pe următorul traseu: strada Radu Vodă, bulevardul Mărășești, bulevardul Dimitrie Cantemir, strada Bibescu Vodă, strada Șerban Vodă.

 

Pelerinajul a fost deschis de toacă, urmată de monahi care purtau sfânta cruce, ripide și steaguri bisericești, dar și de diaconi cu cădelnițe. În continuare a urmat soborul de preoți, purtând ramuri de finic în mâini, împărțiți pe Protoierii (Protoieria Sector 1, Protoieria Sector 2, Protoieria Sector 3, Protoieria Sector 4, Protoieria Sector 5, Protoieria Sector 6 din Capitală, Protoieria Ilfov Nord și Ilfov Sud) preoții de caritate din București (spitale, azile de bătrâni, unități militare, penitenciare și cimitire), preoții profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București, dar și consilierii, vicarii eparhiali și patriarhali. În continuarea procesiunii, icoana Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim a fost purtată pe umeri de către clerici din cadrul Protopopiatelor Sectoarele III şi IV Capitală, însoțită de 6 monahii cu cățui de la Mănăstirea Pasărea. Apoi, a urmat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Corul Seminarului Teologic Ortodox din București, elevii seminariști, iar miile de credincioși care au ținut în mâini ramuri de finic și stâlpări au încheiat procesiunea.

 

Pe parcursul pelerinajului cântăreții și credincioșii au intonat împreună: Troparul Floriilor; Cu noi este Dumnezeu, Cuvine-se cu adevărat și podobia Cămara Ta, Mântuitorule.

 

Moment liturgic la Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou - Paraclis Patriarhal

 

La Catedrala Mitropolitană Sfântul Spiridon Nou - Paraclis Patriarhal a avut loc prima oprire. În fața lăcaşului de cult procesiunea a fost întâmpinată de părinții slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Aici a fost rostită o ectenie întreită, iar Preasfinția Sa a rostit Condacul al II-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim (Văzându-Te Marta și Maria pe Tine că ai venit iarăși în Betania, cu șase zile înainte de Paști, Ți-au gătit cină mare; Lazăr fiind unul dintre cei ce ședeau la masă, Marta cu sârguință îți slujea, Dătătorule a toate, Maria însă partea cea bună și-a ales, fiindu-Ți recunoscătoare pentru învierea fratelui ei și luând o litră cu mir de nard curat, de mare preț, a uns preacuratele Tale picioare și le-a șters cu părul capului ei, cu iubire și din preaplinul inimii Ți-a cântat: Aliluia!)

 

Moment liturgic la biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie

 

Apoi, soborul s-a îndreptat spre biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie "Justinian Patriarhul' din București, mergând pe următorul traseu: strada Principatele Unite, strada Ienăchiță Văcărescu, strada Sfânta Ecaterina. În fața Paraclisului Universitar Sfânta Ecaterina, procesiunea a fost întâmpinată de toate cadrele didactice (clerici şi mireni) ale Facultăţii de Teologie Patriarhul Justinian din Bucureşti, preoţii Bisericii Sfânta Ecaterina precum şi de studenţii cazaţi în căminul Facultăţii. În faţa lăcaşului de cult ocrotit de Sfânta Ecaterina a fost rostită iarăși o ectenie întreită şi o scurtă rugăciune. Apoi s-a pornit spre Catedrala Patriarhală.

 

Încheierea pelerinajului pe Colina Bucuriei

 

Ajungând pelerinii pe Dealul Patriarhiei s-a intonat Stihira glasului al 6-lea: Astăzi harul Sfântului Duh pe noi ne-a adunat și, toți luând Crucea Ta, zicem: Bine ești cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului; Osana, Celui dintru înălțime.

 

Pelerinii au fost întâmpinați la Catedrala Patriarhală de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal.

 

Aici, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a dat citire Condacului al XIII-lea al Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim: O, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care mai înainte de veci Te-ai gătit spre jertfire, acum vii la Ierusalim, la patima cea de voie. Primește această puțină rugăciune a noastră adusă Ție cu stâlpări și ramuri, ca, în aceste preacinstite zile, să umblăm pe urmele preacuratelor Tale picioare și în liniștea și blândețea duhului să fim cu Tine în toate zilele călătoriei noastre pământești. Învrednicește-ne să ne împărtășim fără de osândă de bucuria Sfintelor Tale Paști aici pe pământ, iar după intrarea în Ierusalimul ceresc să ne unim cu Tine în veci si să cântăm împreună cu toți sfinții cântarea îngerească: Aliluia!

 

După Ectenia Întreită, Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul a rostit rugăciunea de sfinţire a icoanei Praznicului Întrării Domnului în Ierusalim: "Ia aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, din sfântul locaș și de pe scaunul slavei împărăției Tale, și cu îndurare trimite binecuvântarea Ta cea sfântă spre icoana aceasta a preaiubitului Tău Fiu, spre aducere aminte a Întrupării, a tuturor minunilor celor slăvite și a binefacerilor arătate neamului omenesc prin venirea Sa ca Om pe pământ, Intrarea Sa în Ierusalim, Răstignirea Sa pe Cruce și Învierea Sa din morți, și, prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvinteaz-o și sfințește-o pe ea; dă-i ei putere de tămăduire a toată durerea și neputința; fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești pentru toți care cu credință către ea vor alerga și înaintea ei Ție se vor închina și se vor ruga; și pururi auzită și bineprimită să fie rugăciunea lor. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor". Apoi Preasfinţia Sa a sfințit icoana sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim purtată în procesiune astăzi.

 

În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit rugăciunea de Binecuvântare a Pelerinilor: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce șezi întru cele înalte cu Tatăl și ești purtat pe aripi de heruvimi și cântat de serafimi, Care, în zilele venirii Tale în trup, ai binevoit, pentru a noastră mântuire, a ședea pe mânzul asinei si ai primit cântarea copiilor, ai venit în Sfânta Cetate a Ierusalimului mai înainte cu șase zile, la Patimirea Ta cea de voie, ca să mântuiești lumea prin Cruce, prin îngroparea si prin învierea Ta! Și, precum atunci oamenii care ședeau întru întuneric și în umbra morții, având ramuri de copac și stâlpări de finic, Te-au întâmpinat pe Tine mărturisindu-te Fiul lui David, așa și pe noi, care acum, în această zi, înainte de prăznuire, purtăm în mâini stâlpări și ramuri de copaci, păzește-ne și ne mântuiește. Și, precum acele popoare și copiii Ți-au cântat "Osana", învrednicește-ne și pe noi să Te slăvim pe Tine în psalmi și în cântări duhovnicești, cu suflete curate si neîntinate în aceste zile ale Sfintelor Tale Pătimiri. Dă-ne nouă să ne împărtășim iară de osândă de bucuria Sfintelor Paști și să cântăm și să preamărim dumnezeirea Ta, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

 

Cuvânt de binecuvântare pentru pelerinii prezenţi pe Colina Bucuriei

 

La finalul pelerinajului Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a adresat miilor de pelerini prezenţi pe Colina Bucuriei referindu-se la importanţa sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile).

 

„Dorim să amintim faptul că acest Pelerinaj de Florii este o mărturisire comună în procesiune a credinţei noastre ortodoxe, o comemorare liturgică a evenimentului Intrării Domnului în Ierusalim după ce l-a înviat din morţi pe prietenul său Lazăr din Betania. Această minune a Învierii lui Lazăr cel mort de 4 zile a arătat dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos şi entuziasmul mulţimilor faţă de El. Mulţimile au ieşit în întâmpinarea Lui când El mergea spre Ierusalim şi I-au cântat Osana, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului. Această iubire a poporului faţă de Iisus Hristos care a săvârşit o mulţime de minuni, a vindecat o mulţime de bolnavi, a săturat flămânzi, a ridicat din păcate şi patimi o mulţime de oameni, această iubire faţă de El însă a trezit ura şi invidia mai marilor cărturarilor şi fariseilor care şi-au pus în gând să-L ucidă pe Iisus. De aceea, intrarea Domnului în Ierusalim, deşi este triumfală, este o intrare spre pătimire, spre suferinţă, spre răstignire şi moarte, îngropare, dar a treia zi va învia, după cum a spus de mai multe ori cu mai mult timp înainte. Deci, Sâmbăta lui Lazăr ca zi premergătoare Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim, ne arată că ne îndreptăm spre Săptămâna Sfântă şi Mare a Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos. După 40 de zile de post care s-au încheiat cu Vecernia din Vinerea trecută (n.r. – 3 aprilie 2015) urmează acum două zile, Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Floriilor, ca zile de trecere pe o perioadă unică în felul ei şi anume, Săptămâna Mare şi Sfântă a Sfintelor Pătimiri. Fiecare zi din Săptămâna Mare se numeşte Sfântă şi Mare. Toate aceste zile ne arată că s-au săvârşit în această săptămână Mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. De aceea, noi am terminat într-un fel cu postul cel de nevoinţe, de asceze. Acum însă urmează un post mistagogic de împreună pătimire cu Hristos ca împreună cu El să înviem. Fiecare zi din Săptămâna Sfântă şi Mare este o urmare tainică a lui Hristos prin rugăciune, prin ascultarea Sfintelor scripturi, Sfintelor Slujbe şi mai ales prin Pocăinţă şi Împărtăşanie. Împărtăşania cea mai semnificativă este din Sfânta şi Marea Joi pentru că în Sfânta şi Mare Joi Hristos Domnul a instituit Sfânta Euharistie, Cina cea de Taină. Această intrare în Săptămâna Sfântă a Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului este pregătită acum prin serbarea Intrării Domnului în Ierusalim. Totodată, însă învierea lui Lazăr, aşa cum spune troparul, este o prefigurare, o preînchipuire a Învierii de obşte. Dar învierea lui Lazăr a arătat şi faptul că Hristos Care a înviat pe Lazăr îşi va învia şi propria umanitate din moarte. De aceea, semnificaţia acestei zile este deosebit de mare şi avem deja în suflete începând cu Sărbătoarea de mâine a Intrării Domnului în Ierusalim arvuna bucuriei Învierii. Vom trece prin Săptămâna Sfintelor Pătimiri, dar deja este fixată ţinta duhovnicească a acestei săptămâni şi anume, Învierea, bucuria pascală. Mulţumim tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohii care s-au adunat în număr atât de mare aici, care s-au adunat la acest pelerinaj. Mulţumim părinţilor monahi şi maicilor din mănăstiri care au intrat în această comuniune în procesiune şi desigur, Preasfinţiţilor Episcopi-vicari, mai ales Preasfinţitului Episcop-vicar Timotei Prahoveanul pentru că a condus acest pelerinaj. Dorim tuturor binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, cu al Său Har şi a Sa iubire de oameni să fie peste toate parohiile, toate mănăstirile, toate instituţiile noastre şi toate casele credincioşilor care au participat la acest frumos pelerinaj care acum în ziua aceasta frumoasă de primăvară este o icoană a bucuriei Sfintelor Paşti, spre slava lui Dumnezeu şi spre a noastră mântuire”, a spus Preafericirea Sa.

 

Credincioşii prezenţi la pelerinaj au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel iconiţe cu Intrarea Domnului în Ierusalim.

 

Originea Pelerinajului de Florii

 

Pelerinajul de Florii își are originea încă din perioada secolului al IV-lea, când creștinii celebrau Floriile într-un mod cu totul special. Unele mențiuni fac referire la felul prăznuirii Intrării Mântuitorului în Ierusalim. Pelerina apuseană Egeria (alias Silvia sau Etheria), în jurnalul său de călătorie la Locurile Sfinte, ne vorbește despre procesiunea ce se organiza în această zi după săvârșirea Sfintei Liturghii. Toți creștinii se strângeau pe la orele 13:00 și mergeau împreună cu slujitorii și episcopul cetății pe Muntele Măslinilor, până la locul de unde Domnul S-a Înălțat la cer. De aici, pe la orele 17:00, coborau către Sfânta Cetate, iar creștinii de toate vârstele și copiii, mergând înaintea episcopului cu ramuri de finic și de măslin, strigau: 'Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.' Ajungând în cetate, mergeau la Biserica Sfintei Învieri unde săvârșeau slujba Vecerniei. Această frumoasă tradiție s-a transmis și la poporul nostru, până astăzi.

 

La București, pelerinajul de Florii a fost interzis de regimul comunist, în 1948, și a fost reluat în anul 2008 la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod