publicatii > Ziarul Lumina > PUBLICAŢIILE "LUMINA" – perspective creştine asupra lumii de azi

PUBLICAŢIILE "LUMINA" – perspective creştine asupra lumii de azi

 

PUBLICAŢIILE  "LUMINA" –  perspective creştine asupra lumii de azi

 

Lansat ca noutate publicistică la Iaşi, de către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în ziua de7 februarie 2005, primul cotidian creştin din România şi, până în prezent, singurul cotidian creştin ortodox din lume, Ziarul Lumina a cunoscut la Bucureşti o evoluţie ascendentă, în plan editorial şi tipografic, precum şi în privinţa extinderii ariei de difuzare către cititori.Din 16 octombrie 2005, apare Lumina de Duminică, ediţia „de week-end“ a ziarului. Săptămânalul de spiritualitate şi atitudine creştină este dedicat cititorilor care, în ziua de duminică, se apleacă asupra unor subiecte de spiritualitate creştină, altfel decât în cursul săptămânii.

 

Într-o societate aflată în tranziţie şi într-un spaţiu mediatic dominat de senzaţionalism şi informaţii agresive, Lumina îşi propunea să aducă mai multă “linişte”, încredere şi respect, să fie un ziar onest şi echilibrat. Să aducă în prim-plan valorile morale şi spirituale tradiţionale, să cultive speranţa şi să apropie pe oameni de viaţa Bisericii.

 

Organizare redacţională şi linii de dezvoltare editorială

 

În cursul lunii noiembrie 2007 s-a constituit nucleul redacţional de la Bucureşti, în spaţiile puse la dispoziţie de Tipografia Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă. Echipa redacţională a crescut în anii următori, prin mutarea în Capitală a unor angajaţi de la redacţia ieşeană, precum şi prin cooptarea unor jurnalişti cu experienţă şi a unor tineri entuziaşti, dornici să se implice în misiunea Bisericii prin presa scrisă.

 

După consolidarea echipei editoriale de la Bucureşti şi intensificarea cooperării cu toate centrele eparhiale din ţară s-a conturat ideea publicării unei ediţii naţionale a ziarului, sintetică şi reprezentativă, precum şi adăugarea unor ediţii regionale, în care să fie oglindite şi aprofundate fapte şi evenimente  zone geografice.

 

Prima ediţie regională şi-a început activitatea la 2 februarie 2009, la Iaşi. În  anul următor au fost lansate: Ediţia de Transilvania (Sibiu, 9 aprilie 2010), Ediţia de Oltenia (Craiova, 14 august 2010) şi Ediţia de Banat (1 octombrie 2010). În primăvara anului 2013 s-a organizat o sub-redacţie a Ziarului Lumina la Cluj-Napoca, iar din 10 mai 2013 Ediţia de Transilvania se tipăreşte într-un nou format.

 

Consolidarea şi extinderea echipei redacţionale au avut drept consecinţe directe o mai bună reprezentare a vieţii bisericeşti din toate zonele ţării şi acordarea unor spaţii mai ample în structura publicaţiei actualităţii religioase. S-a creat astfel un cadru mai larg pentru evenimente, programe cultural-educative şi social-filantropice susţinute de unităţile de cult, odată cu posibilitatea mediatizării sistematice a unor tematici majore ale vieţii bisericeşti. Publicaţiile LUMINA au reflectat, prin interviuri, reportaje, ştiri şi documentare conţinuturile spiritual-academice şi efectele pastorale ale tematicilor principale din anii omagiali 2007-2013: Sf. Ioan Gură de Aur, Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, Sfântul Vasile cel Mare şi Sfinţii Capadocieni, Crezul ortodox şi autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, Sfânta Taină a Botezului şi Sfânta Taină a Cununiei, Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor, Anul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena. Odată cu exercitarea unei misiuni formative în spiritul valorilor creştine, Ziarul Lumina  şi-a asumat «rolul de comunicator al Bisericii în societate, cât şi pe cel de susţinător al comuniunii şi cooperării frăţeşti intereparhiale în Patriarhia Română»[1].

 

De la 1 ianuarie 2008, celor două publicaţii LUMINA li s-a alăturat Vestitorul Ortodoxiei, revistă de actualitate bisericească imprimată într-un format nou, integral color, cu multe fotografii şi un conţinut îmbogăţit prin cooperarea cu celelalte canale mediatice ale Centrului de Presă BASILICA.

 

Strategia editorială din ultima perioadă s-a concretizat prin următoarele coordonate:

 

  1. Iniţierea redactării unor articole de tip analiză pe tema familiei creştine în care au fost prezentate problemele familiei şi au fost sugerate soluţii creştine pentru rezolvarea acestora;
  2. Prezentarea susţinută a lucrărilor de la Ansamblul Arhitectural „Catedrala Mântuirii Neamului. De două ori pe săptămână, în paginile de actualitate religioasă ale Ediţiei Naţionale a Ziarului Lumina apar ştiri, reportaje, interviuri cu specialişti, imagini recente privind etapele de lucru la şantierul Catedralei Mântuirii Neamului.
  3. Implementarea unor proiecte editoriale cu teme de mare actualitate socială: Pe uliţa satului, Memoria Bisericii, Sfatul psihologului, Pagina de sănătate, Repere şi idei, Utile. Ziarul Lumina a derulat mai multe campanii de presă. Prin campania de prevenire a consumului de droguri au fost prezentate toate aspectele negative ale acestui fenomen care ia amploare de la an la an. Au fost  sugerate totodată soluţii de ajutorare a persoanelor aflate în pericol, cu ajutorul specialiştilor în adicţie (psihologi, preoţi, farmacologi, sociologi, profesori). Stând de vorbă cu persoane dependente, prezentând dramele şi mărturiile unor foşti consumatori de narcotice, Ziarul Lumina a încercat ca, prin puterea exemplului, să salveze cât mai mulţi tineri de mirajul unei lumi false.
  4. Consolidarea relaţiilor cu ediţiile regionale, din punct de vedere editorial, prin menţinerea unei mai bune legături cu redactorii angajaţi ai acestora şi promovarea dialogului cu cititorii.
  5. O mai bună colaborare cu celelalte componente ale Centrului de Presă BASILICA prin derularea unor proiecte comune şi prin elaborarea unitară a materialelor de presă.

 

În Ziarul Lumina, cât şi în săptămânalul Lumina de Duminică, au fost publicate interviuri şi documentare (de o pagină sau două), în cadrul unor rubrici speciale şi pagini dedicate familiei. Acestea au cuprins cuvinte ale Sfinţilor Părinţi despre semnificaţiile spirituale, tradiţia  şi istoria Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei, dar şi problemele pe care le întâmpină familia creştină astăzi. În paginile publicaţiilor LUMINA, familia creştină a fost prezentată ca şcoală a iubirii şi a dăruirii, ca mediu al ascezei, al împlinirii şi al desăvârşirii omului. În  paginile intitulate "Tinerii şi Biserica" din Lumina de Duminică au fost publicate o serie de articole despre importanţa Botezului şi a Cununiei în viaţa persoanei, familiei şi în comunitatea Bisericii.

 

Organigrama publicaţiilor LUMINA cuprinde 40 angajaţi permanenţi (29 la Bucureşti şi 11 la ediţiile regionale), precum şi peste 20 de colaboratori permanenţi. Din luna octombrie 2011, sediul central al Publicaţiilor LUMINA se află în clădirea Patriarhiei Române din Bd. Regina Maria nr. 1.

 

Site-ul ziarullumina.ro

 

Principala formă de proiecţie în spaţiul virtual a publicaţiilor LUMINA, site-ul www.ziarullumina.ro rămâne o preocupare importantă pentru echipa redacţională şi pentru conducerea ziarului. Conţinutul site-ului este actualizat zilnic, iar, periodic, este reorganizat structural, în funcţie de cerinţele funcţionale şi de noutăţile tehnice din domeniul IT. 

 

În 2010 şi în 2012 au fost lansate noi versiuni ale site-ului www.ziarullumina.ro, iar acesta şi-a depăşit cu mult statutul de pagină de ziar online actualizată zilnic. Noul sait ziarullumina.ro este un portal cu ştiri introduse în timp real (online), platformă care, în timp, poate fi extinsă aproape nelimitat, pentru a-şi consolida statutul de bibliotecă virtuală de învăţătură creştină, dar şi cel de memorie a celor mai importante evenimente bisericeşti şi sociale ale timpului nostru.  Arhiva care poate fi consultată după diferite criterii de căutare a ajuns la aproape 50.000 articole. O arhivă off-line a fost realizată în anul 2010 şi distribuită pe suport DVD către abonaţii fideli.

 

Tipărirea şi difuzarea publicaţiilor LUMINA

 

Ziarul Lumina şi Lumina de Duminică se tipăreau în anul 2007 la rotativa Imprimeriei ALBINA din Iaşi, apoi, pentru o perioadă, la tipografii din Bucureşti. După intrarea în funcţiune a rotativei de la Imprimeria PHAROS a Patriarhiei Române, de la data de 1 iunie 2011, aceasta şi-a asumat responsabilitatea tipăririi săptămânalului Lumina de Duminică, a Ediţiei Naţionale a Ziarului Lumina, precum şi a ediţiei de Oltenia. Din raţiuni privind distribuirea mai rapidă în teritoriu a ziarelor, ediţia de Moldova se imprimă la Iaşi, cea de Transilvania la Cluj-Napoca, iar cea de Banat la Timişoara.

 

În conformitate cu articolul 198 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, abonarea la revistele centrale bisericeşti (dintre care fac parte şi publicaţiile LUMINA) este obligatorie. De aceea, tirajul de bază este constituit din abonamentele contractate de unităţile bisericeşti, însă există şi abonamente individuale, contractate prin intermediul unităţilor C.N. Poşta Română.

 

Auditul de tiraj şi al traficului pe Internet s-a continuat, în fiecare an, prin obţinerea certificatelor semestriale din partea BRAT (Biroul Român de Auditare a Tirajului) pentru un tiraj consolidat de aproximativ 23.000 de exemplare pe zi şi de către SATI (Serviciul de Audit a Traficului pe Internet) pentru un trafic de aproximativ 5.000 de vizitatori unici zilnic.

 

În prezent,  publicaţiile LUMINA sunt distributie, prin abonamente, în toate judeţele ţării. Cele mai multe abonamente le au eparhiile componente ale Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei (peste 60%).

 

Totalul abonamentelor contractate prin eparhii şi direcţii regionale de poştă se situează în apropierea numărului de  23.000.

 

Fototeca Ortodoxiei Româneşti

 

În ziua de 7 februarie 2012, cu prilejul împlinirii a şapte ani de la prima apariţie a Ziarului Lumina, a fost lansată oficial, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Fototeca Ortodoxiei Româneşti, un proiect care are ca obiect colectarea, identificarea şi clasificarea unui mare număr de fotografii privind istoria Bisericii Ortodoxe Române din secolul al XX-lea.

 

O parte din aceste fotografii au fost publicate în cele peste 650 de materiale realizate de istoricul Adrian Nicolae Petcu pentru rubrica „Memoria Bisericii”, care apare în cotidianul  nostru din octombrie 2010.  Această bază de date, numită „Fototeca Ortodoxiei Româneşti”, accesibilă online pe site-ul www.ziarullumina.ro conţine, în prezent, peste 2000 de imagini,  majoritatea din prima jumătate a secolului al XX-lea, care prezintă slujitori, profesori, monahi, lăcaşuri de cult şi aşezăminte monahale, unele dispărute sau renovate, diverse momente/evenimente din viaţa bisericească românească din ţară şi de peste hotare. Materialele fotografice provin din Arhivele Naţionale Istorice Centrale (ANIC), în special fondul Fototecă, dar şi din arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS), colecţii particulare şi diverse lucrări de istorie.

 

Cu binecuvântarea Preafercitului Părinte Patriarh Daniel, s-a făcut apel la centrele eparhiale din Patriarhia Română pentru a contribui la îmbogăţirea acestei baze de date cu imagini din fondurile arhivistice pe care le deţin.

 

Proiecte editoriale desfăşurate în parteneriat

 

Paginile „Lumina cunoştinţei” din săptămânalul Lumina de Duminică sunt elaborate în cooperare cu realizatorii emisiunilor de dialog între Religie, Filozofie şi Ştiinţă de la Radio TRINITAS şi de la TRINITAS TV, în cadrul unui proiect desfăşurat de Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi şi Universitatea Bucureşti, în cooperare cu Patriarhia Română.

 

Emisiunea „Ziarul Lumina. Actualităţi” este un proiect editorial desfăşurat în cooperare cu TRINITAS TV.

 

Prin cooperare cu Sectorul Pelerinaje al Patriarhiei Române este editat şi tipărit de două ori pe lună suplimentul „Lumina Pelerinului”, care se distribuie în toată ţara împreună cu săptămânalul Lumina de Duminică.

 

În anul 2012 a fost lansată la Editura TRINITAS a Patriarhiei Române, colecţia MEDIA CHRISTIANA, cu trei serii: LUMINA, Radio TRINITAS şi TRINITAS TV. Seria LUMINA se deschide cu volumul „Dialoguri ortodoxe la început de mileniu – 30 de interviuri cu ierarhi ortodocşi”, publicate în paginile Ziarului Lumina în perioada 2005-2012. Seria a fost continuată în acest an cu alte 4 volume.

 

Pr. Nicolae Dascălu,

Consilier patriarhal

 


[1]† Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe Române, „Lumină zilnică din viaţa Bisericii”, în Ziarul Lumina,  nr. 30 (1834), Seria Naţională, Anul VII, 7 februarie 2011, p. 1.

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod