documente > Documente principale > Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice

Răbdarea şi îndurarea sunt semne ale înţelepciunii şi ale iubirii jertfelnice

 

 

pavlia 2 w747 h800 q100bMesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul Congresului Științific internațional „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel”, Pavleia XXI, Veria, Grecia, 26-29 iunie 2015:

 


Înaltpreasfinţiei Sale,

Înaltpreasfinţitului Părinte PANTELIMON,

Mitropolitul Veriei, Nausei şi Kampaniei

Înaltpreasfinţia Voastră,

 

Cu bucurie am aflat că şi anul acesta Sfânta Mitropolie a Veriei, Nausei şi Kampaniei, continuând tradiţia pe care aţi inaugurat-o odată cu întronizarea Înaltpreasfinţiei Voastre în apostolica eparhie a Veriei, va organiza Congresul Ştiinţific Internaţional cu tema: „Răbdare şi îndurare în epoca contemporană, după Apostolul Pavel”, ajuns deja la cea de-a XXI-a ediţie. Este cunoscut faptul că manifestările religioase şi culturale care se desfăşoară în cadrul „Pavliei” pun în lumină personalitatea şi opera marelui Apostol al Neamurilor, făcând accesibilă contemporanilor învăţătura lui și răspunzând realităţilor cu care se confruntă societatea contemporană.

 

Tema aleasă pentru anul acesta este una de mare actualitate şi importanţă, întrucât întreaga planetă se confruntă cu foarte multe probleme de naturi diferite. De la conflicte armate între naţiuni şi acţiuni teroriste, la atitudini ostile între persoane aparţinând aceluiaşi mediu social. De la grave probleme de sănătate şi stări de psihoză colective, la drame trăite în particular de indivizi marginalizaţi de o societate secularizată care nu mai respectă valoarea spirituală a fiecărei persoane umane. Lista este mult mai largă, cuprinzând probleme cărora Biserica este chemată să răspundă prin rugăciune, cuvânt şi acţiune, continuând lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Sfinţilor Apostoli, între care se remarcă, în primul rând, Apostolul Neamurilor. În cadrul acestei ample manifestări ştiinţifice de la Veria, Sfântul Apostol Pavel este pomenit prin rugăciune liturgică şi dragoste de adevăr de către teologi din toate Bisericile Ortodoxe.

 

Virtutea răbdării și lucrarea acesteia în societatea contemporană, dominată de grabă și de presiunea nefirească a lipsei de timp, constituie una dintre cele mai semnificative caracteristici ale vieţii creștine, deoarece Însuși Mântuitorul Iisus Hristos pune răbdarea şi îndurarea în legătură directă cu mântuirea, zicând: „Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre” (Luca 21, 19). De asemenea, răbdarea conlucrează cu îndurarea, în sensul că totdeauna creștinul care rabdă îndelung arată prin aceasta, în egală măsură, puterea spirituală interioară de a îndura sau suferi necazurile și încercările venite din partea celor din jur și de a înţelege cu milostivire greșelile lor, cu speranţa îndreptării lor.

 

Sfântul Apostol Pavel ne arată că prin practicarea răbdării şi a îndurării creştinul împlineşte voia lui Dumnezeu şi se întăreşte în credinţă, pentru dobândirea mântuirii: „Nu lepădaţi dar încrederea voastră, care are mare răsplătire. Căci aveţi nevoie de răbdare ca, făcând voia lui Dumnezeu, să dobândiţi făgăduinţa” (Evrei 10, 35-36). Credinţa creștină în ajutorul lui Dumnezeu transformă răbdarea şi îndurarea noastră într-o putere spirituală de-a promova în comunitate şi în societate pacea în faţa urii şi violenţei pentru a depăși astfel situaţii conflictuale. Deşi sunt considerate uneori ca fiind atitudini pasive şi ineficiente, totuși răbdarea şi îndurarea în situaţii dificile sunt calităţi sau virtuţi mari, deoarece ele sunt semne ale prezenţei iubirii jertfelnice şi ale înţelepciunii lui Hristos în oameni. Prin răbdare şi îndurare, creștinul devine mărturisitor al iubirii faţă de Dumnezeu Cel milostiv şi faţă de semeni, promovând pacea în familie, societate şi între popoare.

 

Congresul știinţific şi spiritual de la Veria este o expresie a comuniunii ortodoxe internaţionale, dar şi o cooperare misionară şi pastorală pentru a găsi noi metode de ajutorare a oamenilor aflaţi în momente dificile din viaţa lor.

 

Ne rugăm lui Dumnezeu să aveţi rezultate în bune lucrările acestui congres spre întărirea comuniunii şi cooperării fraterne între Bisericile noastre surori.

Cu dragoste frăţească, deosebită stimă şi binecuvântare,

 

† DANIEL

Patriarhul României

 

***

 

Ὑπομονὴ καὶ καρτερία  - σημεῖα σοφίας καὶ θυσιαστικὴς ἀγάπης

 

Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. κ. Δανιήλστὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῶν ΚΑ’ Παυλείων μὲ θέμα «Ὑπομονὴ καὶ καρτερία στὴ σύγχρονη ἐποχὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο», Βέροια, Ἑλλάδα, 26-29 Ἰουνίου 2015:

 

Τῷ Σεβασμιώτατῳ 
Μητροπολίτῃ Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας
κῳ. κῳ. Παντελεήμονι,
Εἰς Βέροιαν
Ἑλλάδα

Σεβασμιώτατε,

 

Μετὰ χαρᾶς ἔχουμε πληροφορηθεῖ ὅτι καὶ ἐφέτος ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, συνεχίζοντας τὴν παράδοση τὴν ὁποία ἔχετε ἐγκαινιάσει ἀπὸ τῆς ἐνθρονίσεώς Σας στὴν ἀποστολικὴ ἐπαρχία τῆς Βεροίας, διοργανώνει τὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο μὲ θέμα «Ὑπομονὴ καὶ καρτερία στὴ σύγχρονη ἐποχὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο», τὸ ὁποῖο ἐντάσσεται στὰ πλαίσια τῶν ΚΑ΄ Παυλείων. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ θρησκευτικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Παυλείων προβάλλουν τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ μεγάλου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν, καὶ καθιστοῦν προσιτὴ τὴ διδασκαλία του στοὺς συγχρόνους ἀνθρώπους, ἀπαντώντας στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ σύγχρονη κοινωνία.

 

Τὸ ἐφετινὸ θέμα εἶναι μεγάλης ἐπικαιρότητας καὶ σημασίας, δεδομένου ὅτι ὁλόκληρος ὁ πλανήτης μας ἀντιμετωπίζει πάρα πολλὰ προβλήματα διαφορετικῆς φύσεως: ἀπὸ ἔνοπλες συγκρούσεις μεταξύ των ἐθνῶν καὶ τρομοκρατικὲς ἐνέργειες, ὡς καὶ ἐχθρικὲς συμπεριφορὲς μεταξὺ τῶν προσώπων ποὺ ἀνήκουν στὸ ἴδιο κοινωνικὸ περιβάλλον, ἀπὸ σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας καὶ συλλογικὲς ψυχωτικὲς καταστάσεις, ὡς καὶ προσωπικὰ δράματα ποὺ βιώνονται ἀπὸ ἄτομα περιθωριοποιημένα ἀπὸ τὴν ἐκκοσμικευμένη κοινωνία, ἡ ὁποία ἔχει σταματήσει νὰ σέβεται τὴν πνευματικὴ ἀξία τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ὁ κατάλογος εἶναι πολὺ εὐρύτερος καὶ περιλαμβάνει προβλήματα στὰ ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νὰ ἀνταποκριθεῖ μέσω τῆς προσευχῆς, τοῦ λόγου καὶ τῆς ἐνέργειας, συνεχίζοντας τὸ ἔργο τοῦ Σωτῆρος μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων διακρίνεται ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, Παῦλος. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν ἐκτενῶν ἐπιστημονικῶν ἐκδηλώσεων ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Βεροίας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μνημονεύεται διὰ τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς καὶ ἀγάπης τῆς ἀλήθειας ἀπὸ θεολόγους ὅλων των Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 

Ἡ ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς καὶ τὸ ἔργο αὐτῆς στὴ σύγχρονη κοινωνία, ἡ ὁποία κυριαρχεῖται ἀπὸ βιασύνη καὶ ἀφύσικη πίεση λόγω ἐλλείψεως χρόνου, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, διότι ὁ ἴδιος ὁ Σωτήρας Ἰησοῦς Χριστὸς θέτει τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν καρτερία σὲ ἄμεση σχέση μὲ τὴ σωτηρία, λέγοντας ὅτι «ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν» (Λκ. κα΄, 19). Ἡ ὑπομονὴ συνυπάρχει μὲ τὴν καρτερία, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι πάντοτε ὁ χριστιανὸς ποὺ μακροθυμεῖ δείχνει τὴν ἐσωτερικὴ πνευματικὴ δύναμη γιὰ νὰ ὑπομένει ἤ νὰ ὑποφέρει τὶς ταλαιπωρίες καὶ τοὺς πειρασμοὺς ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους του καὶ νὰ ἀντιμετωπίζει μὲ εὐσπλαχνία τὰ σφάλματά τους, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς διόρθωσης.

 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας ὁ χριστιανὸς ἐκπληρώνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνισχύει τὴν πίστη του, μὲ σκοπὸ νὰ ἀποκτήσει τὴ σωτηρία: «Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν» (Εβρ. ι΄, 35-36). Ἡ χριστιανικὴ ἐμπιστοσύνη στὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ μετατρέπει τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν καρτερία μας σὲ μία πνευματικὴ δύναμη γιὰ τὴν προώθηση τῆς εἰρήνης ἐνάντια του μίσους καὶ τῆς βίας μέσα στὴν κοινότητα καὶ τὴν κοινωνία καὶ νὰ ξεπεραστοῦν συγκρουσιακὲς καταστάσεις. Ἂν καὶ θεωροῦνται μερικὲς φορὲς ὡς παθητικὲς καὶ ἀναποτελεσματικὲς στάσεις, σὲ δύσκολες περιπτώσεις ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ καρτερία εἶναι μεγάλες ἀρετές ἤ προτερήματα, ἐπειδὴ εἶναι σημεῖα τῆς παρουσίας τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καὶ τῆς σοφίας τοῦ Χριστοῦ ανάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς καρτερίας, ὁ χριστιανὸς γίνεται ὁμολογητὴς τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν εὔσπλαχνο Θεὸ καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του, προωθώντας τὴν εἰρήνη μέσα στὴν οἰκογένεια, τὴν κοινωνία καὶ μεταξὺ τῶν λαῶν.

 

Τὸ ἐπιστημονικὸ καὶ πνευματικὸ Συνέδριο ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Βεροίας εἶναι μιὰ ἔκφραση ῆΣ διεθνοῦς Ὀρθοδόξου κοινωνίας, ὅπως καὶ μιὰ ἱεραποστολικὴ καὶ ποιμαντικὴ συνεργασία πρὸς εὕρεση νέων μεθόδων βοηθείας γιὰ τοὺς συνανθρώπους ποὺ βρίσκονται σὲ δύσκολες στιγμὲς τῆς ζωῆς τους.

 

Προσευχόμαστε στὸν Θεὸ νὰ ἔχετε αἴσιο πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου πρὸς ἐνίσχυση τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀδελφικῆς συνεργασίας μεταξύ των ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 

Μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη, ἰδιαίτερη ἐκτίμηση καὶ εὐλογία,

 

Ὁ Πατριάρχης Ρουμανίας 
† ΔΑΝΙΗΛ

 

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod