documente > Documente principale > Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”

Anunț de informare publică cu privire la intenţia de a implementa proiectul cu titlul: Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”:


„Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa” va solicita în luna august 2016 o finanțare nerambursabilă în valoare de aproximativ 20 mil. lei cu TVA pentru proiectul „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, în cadrul Priorității de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, axa prioritară 5, POR 2014-2020.


Amplasamentul


Proiectul se va implementa în municipiul București, sector 4, Strada Sfinții Apostoli, nr. 60, și are ca obiectiv reabilitarea Bisericii „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa, în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.


Scurt istoric


Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa este unul dintre cele mai frumoase monumente religioase istorice ale Bucureștiului. Numele bisericii provine de la prima biserică ctitorită pe acest loc, în anii 1743-1744, de către Domnița Bălașa, cea de-a șasea fiică a Voievodului Constantin Brâncoveanu și de soțul ei, marele ban Manolache Rangabe, zis Lambrino, fiul lui Andronic, hartofilax al Patriarhiei Constantinopolului.


Ridicată pe locul vechii ctitorii brâncovenești, biserica actuală a fost clădită de-a lungul a patru ani, începând cu anul 1885, ceremonia punerii pietrei de temelie fiind săvârșită în prezența regelui Carol I, a reginei Elisabeta și a mitropolitului Calinic Miclescu. Un aspect ce individualizează Biserica "Domnița Bălașa" față de alte lăcașuri de cult este interdicția depunerii și a oficierii slujbelor de înmormântare, cu excepția descendenților familiei ctitorilor.


Biserica este construită în formă de cruce, cu o absidă poligonală în dreptul altarului și patru abside laterale, cu scări de acces din exterior. Deasupra clădirii se înalță cele cinci turle, dintre care patru mai mici, de formă octogonală, ridicate deasupra celor patru scări de acces. Acoperișul acestora este decorat cu cruci și borduri de aramă, sculptate și aurite, realizate la fabrica Gauthier Gage din Paris. Fațadele zidurilor au un parament cu registre de cărămidă galbenă si roșie presată, ce formează un zigzag, alternate cu fâșii tencuite.


În interiorul lăcașului se află, în două nișe laterale, mormintele Domniței Bălașa (1693-1752) și al Domniței Zoe Brâncoveanu (1800-1892), soția domnitorului Gheorghe Bibescu. După cutremurul din 4 martie 1977, autoritățile comuniste au dispus demolarea Așezămintelor Brâncovenești, fapt care s-a petrecut în anul 1984, singurele mărturii ale vechilor și mărețelor edificii care au scăpat de lamele buldozerelor fiind biserica și statuia Domniței Bălașa, aceasta din urmă fiind reamplasată pe locul actual din curtea Bisericii.


Apartenența la categoria monumente istorice

Proiectul are ca obiectiv reabilitarea Bisericii „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa, monument înscris în Lista monumentelor istorice din București, cu codul LMI B-II-m-A-19682.


Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului este: Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale din Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov în vederea stimulării dezvoltării locale și regionale.


Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


A. Restaurarea Bisericii „Înălțarea Domnului” - Domnița Bălașa din Municipiul București în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.
1.    Creșterea cu 1 a numărului de monumente istorice de valoare națională (Grupa A din Lista Monumentelor Istorice) din Municipiul București restaurate;
2.    Creșterea cu 10% a numărului de vizitatori la obiectivul de patrimoniu reabilitat în primul an operațional.


B. Restaurarea, consolidarea și valorificarea turistică a clădirii monument istoric - Biserica „Înălțarea Domnului” - Domnița Bălașa din Municipiul București:
•    601,00 mp suprafață (aria desfășurată) a obiectivului de patrimoniu restaurat;
•    1.750,45 mp suprafața picturii restaurate;
•    1.531,05 mp spații verzi amenajate;
•    501,75 mp suprafața trotuare, alei pietonale;
•    568,10 mp suprafață alei carosabile;
•    117,22 – suprafață clădire conexă (grupuri sanitare și camere tehnice);
•    1 clădire iluminată arhitectural ornamental (pe clădire) și perimetral;
•    echipamente și dotări;
•    4 sisteme pentru protecția obiectivului de patrimoniu;
•    5 amenajări pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă;
•    1 amenajare pentru protecția mediului/colectare selectivă a deșeurilor.


C. Promovarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al monumentului istoric - Biserica „Înălțarea Domnului” - Domnița Bălașa în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios și stimulării dezvoltării locale și regionale.
•    Elaborarea materialelor de promovare a obiectivului turistic reabilitat, inclusiv editarea, conceperea grafică și tipărirea acestora.
•    Crearea unui site web de prezentare a Bisericii „Domnița Bălașa”.
•    Digitizarea obiectivului.


Locuri de muncă create în urma implementării proiectului


Inițiatorii proiectului estimează că pe parcursul implementării acestuia vor fi create, pe o perioadă determinată, 113 locuri de muncă, iar după finalizarea proiectului vor fi create 3 noi locuri de muncă (2 ghizi turistici și 1 îngrijitor) pe o perioadă nedeterminată. Proiectul va stimula astfel dezvoltarea economică a Municipiului București, inclusiv prin încurajarea activităților economice determinate de prezența turiștilor în zonă.


Durata proiectului: În condițiile aprobării la finanțare a proiectului, investiția se va desfășura pe o durată de 48 luni, și va beneficia de 98% finanțare nerambursabilă.


DATE TEHNICE


Tipul de intervenție
•    lucrări de consolidare, restaurare clădiri monumente istorice (specialitățile arhitectură, instalații electrice, termice, sanitare, gaze, curenți slabi, structură);
•    intervenții asupra componentelor artistice exterioare;
•    intervenții asupra componentelor artistice interioare;


Caracteristicile amplasamentului:


•    încadrare în localitate și zonă București – central, în zona pieței Unirii, în vecinătatea Centrului Civic și al Palatului Parlamentului;
Caracteristicile construcțiilor:
•    Funcțiunea: Lăcaș de cult - Biserică;
•    Dimensiunile bisericii: 28m x 18m, fără pridvor. În total 32m x 18m.
•    Regim de înălțime –  S+E+POD

•    H streașină = +24,33m;

   H coamă = +28,53m;


Suprafața construită Ac = 480,65mp ( inclusiv pridvor Ac = 21mp); Suprafața desfășurată Adc ≈ 601,00mp;

Sistem constructiv: structura de rezistenţă este realizată sub forma pereţilor de zidărie din cărămidă plină presată, simplă, nearmată. Sub nivelul cotei ±0,00 se găseşte un canivou (–3,05m). Pe tot perimetrul bisericii grosimea peretelui exterior este de  90 cm, constantă pe înălţimea bisericii.


Fundaţiile bisericii,  au  fost executată  din caramida pe „taraci” şi dulapi de lemn. In 1965 s-au consolidat fundatiile – lucrari de subzidire.


Acoperiş: tip şarpantă/terasă.  Învelitoare: Tablă de cupru vopsită în culoarea verde.


Finisaj exterior (material/culoare) cărămidă aparentă cu asize divers colorate în amestec cu tencuială culoarea crem-caramiziu.


Tâmplărie exterior (material/culoare) – metal vopsit maro-negru cu geamuri cu vitralii, tâmplărie din lemn cu geam termopan.


Intervenții asupra componentelor artistice:


•    Restaurarea picturii în frescă realizată pe pereți – 818,54 mp , 405,52 mp pe bolți, 308,2 mp pe cupolă, 46 mp pictură pe pânză maruflată;
•    Restaurarea componentelor litice interior exterior;
•    Restaurarea stucaturii policrome interior exterior;
•    Restaurare elementelor artistice din metal, grilaje ornamentale, scări din metal, parapet de scară, parapet de balcon s.a.;
•    Restaurarea pardoselii ornamentale.


Sistem de încălzire actual: încălzire cu calorifere – centralizat RADET

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod