patriarhul > Mesaje > Reuniunea Tinerilor Ortodocși - mărturisire a bucuriilor credinței

Reuniunea Tinerilor Ortodocși - mărturisire a bucuriilor credinței


Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Reuniunea Tinerilor Ortodocși, Baia Mare, 03-06 septembrie 2014:

Binecuvântăm și apreciem organizarea Reuniunii Tinerilor Ortodocși, un eveniment deosebit de comuniune și bucurie creștină, dar și de mărturisire a propriei identități eclesiale. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a apreciat și aprobat această inițiativă pe care și-a asumat-o Episcopia Maramureșului și Sătmarului în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia Mare.

Prima Reuniune Națională a Tinerilor Ortodocși - cu reprezentanți din toate eparhiile din țară și din diaspora, dar și tineri din Bisericile Ortodoxe surori - poate constitui un moment semnificativ de împărtășire reciprocă a bucuriilor credinței creștine ortodoxe trăite de tineri azi, în pofida multor probleme. Pentru societatea actuală, marcată de pronunțate tendințe ale fenomenului secularizării, ca pierdere a reperelor sacre ale existenței, este foarte necesară mărturisirea valorilor credinței izvorâte din experiența de viață a Bisericii. Totodată, Reuniunea Națională a Tinerilor Ortodocși este un eveniment misionar care reflectă dorința acestora de a căuta și de a împărtăși bucuriile credinței în Domnul Hristos, prin rugăciune comună, dialog, cunoaștere reciprocă, prietenie și vocație misionară.

Reuniuni asemănătoare se organizează peste tot în lume, dar este pentru prima dată când tinerii ortodocși din România participă la o reuniune de foarte mare amploare. În acest an, evenimentul se află sub lumina Anului Omagial Euharistic și al comemorării Sfinților Martiri Brâncoveni - care sunt icoane sfinte ale iubirii jertfelnice pentru credință și neam. De aceea, dorim ca participarea tinerilor ortodocși la acest eveniment să fie pusă sub ocrotirea Sfinților Martiri Brâncoveni.

De-a lungul istoriei, Biserica Ortodoxă Română, în mod constant, a contribuit la menținerea unității și identității poporului român, mai ales în vremuri de încercări. În prezent, când poporul român are cea mai mare diasporă din istoria lui, Biserica Ortodoxă Română se bucură când este ajutată de tinerii ei în eforturile de promovare a vieții creștine a comunităților românești, de cultivare a valorilor spiritualității și tradiției culturale românești.

Pentru dumneavoastră, tineri din România și din diaspora română, modelele de formare și de bună viețuire creștină sunt în primul rând Hristos și Sfinții Lui, care au mărturisit și au trăit deplin credința Bisericii în viața lor și au reușit să învingă, prin înțelepciunea și smerenia lor, patimile egoiste, greutățile vieții și propriile lor neputințe. Având nădejde în ajutorul lui Hristos și al Sfinților Lui, vă întâmpinăm, dragi tineri, cu îndemnul de a spori mereu în credință și în fapte bune, cultivând iubirea de Dumnezeu și de aproapele, în orice vreme și în orice loc.

Dorim tuturor organizatorilor și participanților la această mare Reuniune a Tinerilor Ortodocși ani mulți și fericiți, cu sănătate și mântuire, pace și bucurie, sporind mereu în fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și binele poporului!

Cu părintească dragoste în Hristos, binecuvântare și multă prețuire,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto: Arhivă 2013
Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod