documente > Documente principale > SĂ NE LUMINĂM CU PRĂZNUIREA

SĂ NE LUMINĂM CU PRĂZNUIREA

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu prilejul organizării ediției a X-a a „Zilelor credinţei şi culturii în Caraș-Severin” şi a Simpozionului Internațional „Slujire şi educație”. Caransebeș, 8-15 mai 2016:

 

Hristos a înviat!

 

Cu multă bucurie am primit scrisoarea prin care ne vestiți că Episcopia Caransebeșului organizează în perioada 8-15 mai 2016 „Zilele credinţei şi culturii în Caraș-Severin”, program care împlinește acum un deceniu de existenţă.

 

Manifestările religioase şi culturale organizate cu acest prilej la Caransebeș se desfășoară şi anul acesta în lumina sfântă a sărbătorii Învierii Domnului, care este şi hramul noii Catedrale episcopale.

 

De asemenea, sub genericul „Zilelor credinţei şi culturii în Caraș-Severin” – ediția a 10 -a, se desfășoară la Caransebeş mai multe evenimente culturale deosebite: Simpozionul internațional „Slujire şi educație” (9-10 mai 2016), Festivalul coral de muzică religioasă „Miron Cristea” – ediția a 7-a (11 mai 2016), Festivalul internațional al corurilor de copii şi tineret „Timotei Popovici” – ediţia a 24-a (12-13 mai 2016) şi Festivalul de poezie în grai bănățean „Credință şi lumină” – ediţia a 7-a (14 mai 2016).

 

Aceste frumoase manifestări de spiritualitate ortodoxă românească, la care se adaugă şi aniversarea a 130 de ani de la apariția primului număr al revistei eparhiale „Foaia Diecezană”, se încadrează anul acesta, 2016, în șirul manifestărilor dedicate de Biserica Ortodoxă Română Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.

 

Într-o vreme în care societatea resimte mutații profunde, generate de crize economice și spirituale, educația tinerilor constituie o prioritate atât pentru slujitorii Bisericii, cât și pentru factorii sociali implicați direct în formarea acestora.

 

Responsabilitatea pe care Biserica și societatea o împărtășesc pentru buna educare a tineretului pornește de la conștientizarea importanței căutărilor continue, vii şi entuziaste ale tinerilor, deși nu totdeauna asemănătoare întrebării tânărului din Sfânta Evanghelie, adresată Mântuitorului Iisus Hristos: „Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?” (Matei 19, 16). Buna formare a tinerilor de astăzi implică îndrumare şi exemple concrete care să-i ajute pe aceștia să întemeieze familii stabile, harnice şi evlavioase, devenind la rândul lor modele pentru copiii lor şi pentru societate.

 

Sfinții Părinți ai Bisericii, dar şi pedagogii creștini de mai târziu, au îndrumat și încurajat constant familiile să ofere copiilor şi tinerilor o bună educație intelectuală şi morală sau spirituală, deoarece un tânăr bine educat va deveni, în timp, o bucurie pentru familie, o speranţă pentru societate şi un dar pentru poporul în care trăiește. Această împlinire socială a educaţiei creştine se poate înfăptui dacă tânărul, pe lângă formarea intelectuală şi profesională, va cultiva şi valorile spirituale ale iubirii de Dumnezeu şi de semeni, de Biserică şi de neam.

 

De la începuturile sale, Biserica Ortodoxă Română a avut o contribuție majoră în formarea educațională, culturală şi spirituală a poporului român. Fidelă Evangheliei Mântuitorului Hristos şi tradiției apostolice şi patristice, Biserica noastră a desfășurat în acelaşi timp şi o bogată lucrare filantropică, de slujire a aproapelui, prin înființarea primelor bolnițe, spitale, farmacii, așezăminte pentru orfani, bătrâni şi săraci pe teritoriul țării noastre. Lucrarea spirituală, cultural-educațională şi social-filantropică a Bisericii este şi în prezent inspirată de lucrarea învăţătorească, filantropică, vindecătoare, sfințitoare şi mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos.

 

Această lucrare mult cuprinzătoare a Bisericii este izvorâtă din credință însoțită de rugăciune şi are ca scop nu numai luminarea minții şi sănătatea trupului omului, ci şi mântuirea sufletului său, adică dobândirea vieţii veşnice prin credinţa vie în Iisus Hristos, potrivit făgăduinței Lui: „Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri în veac” (cf. Ioan 11, 25-26). De aceea, în noaptea sărbătorii Învierii Domnului, cântăm în biserică: „să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrățișăm. Să zicem: Fraților! şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere (Laudele Utreniei din noaptea de Paști).

 

În spațiul ortodox românesc, activitatea filantropică, educațională şi culturală a Bisericii în societate a fost întreruptă, pentru aproape jumătate de veac, doar în perioada de prigoană comunistă atee, când Biserica a fost nevoită să se limiteze numai la misiunea ei sacramentală şi liturgică.

 

Astăzi, în contextul libertății de exprimare, dar şi al secularismului agresiv, devine tot mai necesară lucrarea educaţională şi socială a Bisericii, pentru a contribui mai mult la îndrumarea spirituală a vieții omului dezorientat şi disperat, la alinarea suferinței celor bolnavi, la cultivarea comuniunii şi solidarității într-un context social individualist, la promovarea păcii într-un context conflictual, dar şi la apărarea demnității umane, umilită de violență, sărăcie sau nedreptate.

 

Biruința lui Hristos asupra păcatului şi asupra morții a fost şi este izvor de speranță şi putere sufletească pentru toată lucrarea Bisericii şi a fiecărui creștin în societate. Credința în puterea Crucii şi a Învierii a ajutat poporul român să cultive speranța în timp de suferință, să se elibereze de popoare migratoare şi de stăpâniri asupritoare. De aceea, vulturul purtător de Cruce de pe stema României este înveșmântat în lumina aurie a Învierii.

 

În încheiere, adresăm cuvânt de felicitare şi apreciere Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, tuturor organizatorilor şi participanților la aceste activități cultural-misionare, dorind ca lumina sfântă a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în sufletele tuturor pace şi bucurie, binecuvântare şi mult ajutor în toată fapta cea bună!

 

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod