galerie-foto-2015 > Martie > Sărbătoarea Bunei Vestiri la Catedrala Patriarhală (25 martie 2015)

Sărbătoarea Bunei Vestiri la Catedrala Patriarhală (25 martie 2015)

 

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 25 martie, Buna Vestire. La această mare sărbătoare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a oficiat slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Alături de Preafericirea Sa s-a aflat şi Preasfinţitul Părinte Varlaam, Episcop-vicar patriarhal.

 

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Buna Vestire sau Blagoveştenia este prima sărbătoare închinată Maicii Domnului, confirmată de documente. Praznicul de astăzi semnifică începutul mântuirii oamenilor, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Sărbătoarea înomenirii lui Dumnezeu Cel veşnic

 

„Este o sărbătoare a Maicii Domnului fiindcă Arhanghelul Gavriil a binevestit Maicii Domnului că va naşte pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, iar faptul că această sărbătoare este începutul mântuirii noastre ca începutul zămislirii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel veşnic ca Om din Fecioara Maria face ca sărbătoarea să fie şi Sărbătoare Împărătească a Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, ea este Sărbătoarea Întrupării Domnului sau Sărbătoarea înomenirii lui Dumnezeu Cel veşnic prin care Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu Se face Om pentru mântuirea oamenilor”, a explicat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Întreaga Sfântă Treime participă tainic la realizarea Întrupării sau Înnomenirii Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria

 

„Taina aceasta a prezenţei Sfintei treimi la zămislirea noului Adam, a lui Iisus Hristos este anticipată prin faptul că atunci când primul Adam, omul, a fost creat el a fost creat ca urmare a iubirii Preasfintei Treimi pentru că Sfânta Scriptură în Cartea Facerii spune că atunci când Dumnezeu a hotărât să creeze pe om nu a zis doar cu cuvântul, ci a zis Să facem Om după chipul şi după asemănarea Noastră, nu să fac om după chipul şi asemănarea Mea, ci a folosit un misterios tainic plural, după chipul şi asemănarea Noastră. Sfinţii Părinţi ai Bisericii, mai ales Sfinţii Părinţi răsăriteni au interpretat acest plural ca fiind prezenţa tainică a tuturor celor Trei Persoane ale Sfintei Treimi atunci când a fost făcut omul şi aşezat în Paradis sau în Rai”, a spus Preafericirea Sa.

 

Dumnezeu nu forţează nicio lucrare sfântă pentru om

 

„Maica Domnului primeşte, deşi nu înţelege întru totul cum se va realiza această întrupare, o primeşte cu smerenie şi ascultare. De aceea, după ce îngerul i-a spus cum se va săvârşi lucrarea aceasta de înomenire a Fiului lui Dumnezeu a zis Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău şi abia atunci îngerul sau Arhanghelul Gavriil a plecat. Aceasta înseamnă că Dumnezeu nu forţează nicio lucrare sfântă pentru om, ci o face cu acordul omului respectând libertatea noastră”, a mai subliniat Patriarhul României.

 

Hristos Se naşte prin virtuţi în sufletul nostru

 

Sărbătoarea de astăzi este o zi a familiilor care au copii, a mai arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Această zi a Bunei Vestiri este şi o binecuvântare pentru familie, pentru toţi părinţii care dau naştere copiilor, dar şi pentru cei care nu au copii, însă ajută familiile nevoiaşe care au mulţi copii. Deci, noi vedem că Buna Vestire este binecuvântare pentru întreaga Biserică: pentru familie, pentru copii, pentru părinţi, dar şi pentru maicile şi părinţii duhovniceşti care se află în mănăstiri pentru că ei dau naştere prin rugăciune, prin împărtăşirea cu sfintele taine, prin smerita ascultare lui Hristos Care Se naşte prin virtuţi în sufletul nostru”.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a hirotonit întru preot pe Diaconul Teodor Gradinaciuc pe seama Catedralei mitropolitane Sfântul Spiridon – Nou şi întru Diacon pe tânărul teolog Nicolae Iancu pe seama Parohiei Sfântul Gheorghe – Vechi din Capitală.

 

Praznicul Bunei Vestiri reiterează momentul în care Fecioara Maria a primit vestea că Îl va naşte pe Mesia, Cel aşteptat de veacuri.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod