galerie-foto-2015 > Aprilie > Sărbătoarea Învierii Domnului la Patriarhie (12 aprilie 2015)

Sărbătoarea Învierii Domnului la Patriarhie (12 aprilie 2015)

 

Mii de credincioși aflați pe Colina Bucuriei din București au primit în fața Reședinței Patriarhale Sfânta Lumină adusă de la Ierusalim. Aici, Slujba Învierii Domnului a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoți și diaconi. De la ora 23:30, s-a săvârșit Canonul Sâmbetei celei Mari, apoi s-a oficiat Slujba Învierii.

 

Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este cea mai mare sărbătoare a Ortodoxiei, a arătat Patriarhul României în cuvântul său.

 

Hristos Domnul răsplăteşte cu însăşi prezenţa Sa pe cei care Îl caută, Îl iubesc şi împlinesc voia Lui în viaţa lor

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidenţiat semnificaţia duhovnicească a gestului femeilor mironosiţe de a cuprinde picioarele Mântuitorului Iisus Hristos la vederea Acestuia: „Hristos Domnul, Cel Înviat din morţi, a dorit să răsplătească credinţa, evlavia şi osteneala femeilor mironosiţe care au venit la mormântul Său cu un mare dar. Astfel, pe când ele se întorceau spre Ierusalim cuprinse de teamă şi cutremur mare pentru că nu au înţeles cum s-a realizat Învierea lui Hristos, El le-a întâmpinat şi le-a zis: Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!. Atunci, femeile mironosiţe s-au închinat Lui şi au cuprins picioarele Lui. Prin aceasta vedem că Hristos Domnul răsplăteşte cu însăşi prezenţa Sa pe cei care îl caută, îl iubesc şi împlinesc voia Lui în viaţa lor. Acest gest al femeilor mironosiţe, care la întâlnirea cu Iisus Hristos cel Înviat nu au spus nici un cuvânt, ci doar i s-au închinat Lui până la pământ şi au cuprins picioarele lui, este un gest profetic, acela al întâlnirii credincioşilor cu Hristos cel răstignit şi Înviat din Sfântul Potir. De aceea, după împărtăşire se sărută de către credincioşi piciorul Sfântului Potir ca semn de bucurie şi mulţumire că s-au întâlnit cu Hristos cel răstignit şi Înviat”.

 

Hristos Domnul săvârşeşte minunea Luminii cele Sfintei de la Ierusalim

 

În continuare, Preafericirea Sa vorbit despre minunea pogorârii Luminii Sfinte la Mormântul Domnului nostru Iisus Hristos de la Ierusalim: „Asemenea bucuriei pe care Mântuitorul Iisus Hristos a adus-o femeilor mironosiţe, aduce bucuria aceasta în fiecare an tuturor celor care cred în Hristos, dar mai ales celor care se află în Sfânta şi Marea Sâmbătă la Ierusalim ca să se închine la Mormântul Învierii Sale. Ca să le arate tuturor că Mormântul Său nu este gol, ci este plin de lumină şi de har, de binecuvântare şi de sfinţenie, Hristos Domnul săvârşeşte minunea Luminii cele Sfintei de la Ierusalim. Aceasta este o lumină neobişnuită, nu este produsă de o sursă cunoscută omului. Ea este un dar, darul binecuvântării de bucurie, şi anume Lumina bucurie, o lumină care nu arde în primele clipe, ci este una lină, mângâietoare, binecuvântătoare prin ea însăşi”.

 

Lumina de la Ierusalim este darul iubirii milostive a lui Hristos pentru cei care îl iubesc pe El

 

„Această Lumină care se dăruieşte celor ce se închină Mormântului Sfânt din care a Înviat Hristos a ajuns şi la noi anul acesta, ca şi în ceilalţi ani începând cu 2009. Anul acesta, însă, credincioşii noştri au putut vedea în direct la Televiziunea TRINITAS cum Lumina Sfântă a venit în biserica Sfântului Mormânt şi a fost dăruită de Patriarhul Ierusalimului celor prezenţi acolo. Această Lumină bucurie a fost dusă în diferite ţări ortodoxe şi a ajuns în multe părţi ale lumii ca semn de preţuire pe care Hristos o arată celor care cred în El şi îl iubesc pe El. Lumina de la Ierusalim este darul iubirii milostive a lui Hristos pentru cei care Îl iubesc pe El. De aceeaşi valoare este şi lumina din noaptea de Paşti, lumina Evangheliei Învierii lui Hristos, lumina din care se aprind toate celelalte lumânări pe care le avem cu noi pregătite. Această lumină este însăşi prezenţa lui Hristos tainică în viaţa noastră”.

 

Învierea lui Hristos este Lumină pentru viaţa noastră

 

Preafericitul Părinte Daniel a subliniat semnificaţiile duhovniceşti ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos: „Bucuria Învierii lui Hristos se dăruieşte tuturor oamenilor, celor care sunt credincioşi, dar şi necredincioşi. De aceea, slujba Învierii Domnului se săvârşeşte în afara bisericii pentru că toţi oamenii vor învia, toate popoarele vor învia în ziua de Apoi, iar cei care l-au iubit pe Hristos şi au împlinit voia Lui în viaţa lor, El le va dărui Lumina cea veşnică din Împărăţia Preasfintei Treimi. Învierea lui Hristos ne arată că iubirea Lui milostivă, smerită şi jertfelnică este mai tare decât păcatul şi răutatea oamenilor şi viclenia demonilor. Învierea lui Hristos ne arată că dreptatea lui Dumnezeu este mai tare decât toate nedreptăţile săvârşite de oameni în istorie. Învierea lui Hristos este Lumină pentru viaţa noastră. De remarcat este faptul că Hristos Domnul după Învierea Sa din morţi nu s-a mai întâlnit cu nimeni din cei care L-au urât, L-au chinuit şi L-au omorât, s-a întâlnit doar cu cei care L-au iubit. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Hristos nu s-a arătat după Înviere celor care L-au urât şi L-au omorât pentru ca întâlnirea cu ei să nu fie considerată un reproş. Cu alte cuvinte, Hristos Domnul cel Înviat din morţi nu impune iubirea Sa nimănui, ci doar o propune şi depinde de libertatea omului dacă alege comuniunede iubire veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu sau alege singurătate egoistă veşnică. Oricum, iubirea lui Hristos se arată ca pace, bucurie şi lumină în sufletele noastre”.

 

În încheierea cuvântului său, Patriarhul României a îndemnat să ducem Bucuria Învierii Domnului și celor aflați în suferință: „Să transmitem pacea şi bucuria lui Hristos cel Înviat în jurul nostru, celor dragi în familie, celor cunoscuţi, vecinilor, dar şi celor săraci, suferinzi şi singuri. Să ne rugăm pentru românii de pretutindeni, dar să ne rugăm şi pentru creştinii persecutaţi în lume, în diferite ţări, şi pentru cei care se află acum în stare de conflict armat şi îşi plâng morţii sau răniţii lor”.

 

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului a continuat cu oficierea în Catedrala Patriarhală a Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod