galerie-foto-2015 > Mai > Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Patriarhie (31 mai 2015)

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh la Patriarhie (31 mai 2015)

 

Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, 31 mai 2015, Pogorârea Duhului Sfânt, sărbătoare cunoscută și sub numele de Rusalii. Istoria Bisericii consemnează sărbătoarea ca fiind momentul Pogorârii Sfântului Duh, în chip de limbi de foc peste Apostoli, așa cum se arată în Faptele Apostolilor capitolul 2, versetele 1 la 4. Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal și Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

După citirea Pericopei Evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan (n.r. - Ioan 7, 37-53; 8, 12), Patriarhul României a adresat celor prezenţi un cuvânt de învățătură. În cuvântul său, Patriarhul României a arătat că din citirea Sfintei Evanghelii şi a Apostolului se desprind trei mari adevăruri: „Cel ce crede în Hristos primeşte în El pe Duhul Sfânt numit în Evanghelia de astăzi Apa ce vie. În al doilea rând Duhul Sfânt se dăruieşte oamenilor după Înălţarea lui Hristos întru slava cerească, de aceea Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt urmează după sărbătoarea Înălţării Domnului Iisus Hristos la Ceruri. În al treilea rând prin primirea Sfântului Duh în chip de limbi de foc de către Apostoli se constituie Biserica lui Hristos, Biserica întemeiată de El prin Întruparea Sa şi prin toată lucrarea Sa Mântuitoare şi se extinde această Biserică prin Sfântul Botez. Aceste trei mari adevăruri sunt pentru noi lumina centrală a credinţei”.

Biserica este pregustarea Împărăţiei Cerurilor

 

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat şi faptul că în Biserică se adună cei care cred în Hristos şi îl iubesc pe El şi îşi înnoiesc viaţa lor spirituală prin lucrarea Duhului Sfânt.

 

„Această adunare a popoarelor în comuniunea realizată prin credinţa lor în Iisus Hristos Cel Răstignit, Înviat şi Înălţat întru slavă şi prin lucrarea Duhului Sfânt este Biserica lui Hristos. Deci, această lucrare de adunare a oamenilor în iubirea Preasfintei Treimi -pentru că prin Sfântul Botez ne punem în relaţie cu persoanele Sfintei Treimi - este lucrarea cea mai minunată. Biserica este pregustarea, arvuna, anticamera Împărăţiei Cerurilor, în Biserică se adună cei care cred în Hristos şi îl iubesc pe El şi îşi înnoiesc viaţa lor spirituală prin lucrarea Duhului Sfânt ca pregătire pentru bucuria mare din Împărăţia Cerurilor, Împărăţia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh”, a spus Preafericirea Sa.

 

Duhul Sfânt se pogoară ca pe oamenii credincioşi să îi înalţe în iubirea cerească a Preasfintei Treimi

 

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că Sfântul Duh se pogoară întru smerenie cu scopul de a ridica întru slavă pe cei credincioşi şi smeriţi din Biserica lui Hristos.

 

Această sărbătoare ne arată legătura dintre Hristos cel Înălţat la Cer şi Duhul Sfânt pe care Dumnezeu Tatăl Îl trimite în lume la rugămintea Fiului. Deci Tatăl, împreună cu Iisus Hristos Fiul Său, trimite pe Duhul Sfânt pentru ca să se împărtăşească lumea întreagă de viaţa cea sfinţită, cea nouă, a Mântuitorului Iisus Hristos. Hristos se înalţă întru slavă pentru ca Duhul Sfânt să pogoare întru smerenie cu scopul de a ridica întru slavă pe cei credincioşi şi smeriţi din Biserica lui Hristos. Deci, se înalţă Hristos şi se pogoară Duhul Sfânt ca pe oamenii credincioşi, cei ce cred în Hristos să îi înalţe în iubirea cerească a Preasfintei Treimi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că iconomia sau lucrarea de mântuire a neamului omenesc săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos se încheie cu trimiterea Duhului Sfânt peste ucenicii Săi şi cu această lucrare de constituire a Bisericii lui Hristos.

 

Viaţa lui Hristos extinsă în umanitate prin lucrarea Duhului Sfânt este Biserica lui Hristos

 

Duhul Sfânt nu dăruieşte oamenilor o altă viaţă decât viaţa lui Hristos cel Răstignit, Înviat şi Înălţat întru slavă, a mai subliniat Preafericirea Sa: „Viaţa lui Hristos revărsată, extinsă în umanitate prin lucrarea Duhului Sfânt este Biserica lui Hristos. Deşi vorbim despre Pogorârea Duhului Sfânt ea arată legătura dintre Hristos şi Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu are chip de om ca Hristos. De ce? Pentru că El nu concurează pe Hristos şi nici nu Îl completează, ci Îl confirmă şi Îl comunică oamenilor, El nu este în faţa noastră, ci El devine interior nouă, El nu se arată în faţa noastră ca să exercite vreo presiune asupra noastră, nici nu ştim că este prezent pentru că nu Îl vedem, dar Îl simţim pentru că El locuieşte în inimi, în suflete, nu este exterior omului”.

 

Duhul Sfânt este Cel care ne împărtăşte viaţa lui Hristos şi care ne întoarce mereu spre Dumnezeu

 

În cuvântul său, Patriarhul României a mai arătat şi faptul că Sfântul Duh este Cel care modelează viaţa omului potrivit vieţii lui Hristos.

 

„Duhul Sfânt este viaţa vieţii noastre creştine, El nu are chip, dar doreşte ca fiecare creştin să se facă asemenea Chipului lui Hristos Cel Preaslăvit. De aceea Sfinţii Părinţi care se rugau foarte mult aveau faţa luminoasă, plină de lumină, în timpul rugăciunii şi aceasta pentru că Sfântul Duh este Cel care modelează viaţa omului potrivit vieţii lui Hristos şi dăruieşte din lumina slavei lui Hristos lumină de slavă şi sfinţilor care cred în Hristos şi îl iubesc pe El. De aceea, în icoanele noastre se vede o lumină pe feţele Sfinţilor şi o aureolă în jur şi aceasta este prezenţa Duhului Sfânt care împărtăşeşte oamenilor slava iubirii veşnice a lui Hristos. Duhul Sfânt este în interiorul nostru, Duhul Sfânt se vede în om când acesta are o credinţă fierbinte nu una şovăielnică, Duhul Sfânt se vede în om când omul face cu bucurie o faptă bună, nu din frică, ci pentru că este fiu al lui Dumnezeu după har face o faptă bună, zideşte o biserică, întemeiază o familie, lucrează pentru răspândirea credinţei ca fiu al lui Dumnezeu după har cu bucuria nu de slugă, ci de fiu”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

Duhul Sfânt este Apa cea vie

 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a arătat şi faptul că Sfântul Duh transformă viaţa noastră obişnuită în viaţă frumoasă, plină de bucuria comuniunii, de bucuria faptelor bune.

 

„Toate lucrurile sfinte se săvârşesc în Biserică de către Duhul Sfânt, şi sfinţirea diaconilor, a preoţilor, a arhiereilor şi Sfintele Taine şi Sfintele Ierurgii toate se săvârşesc prin lucrarea Duhului Sfânt pentru cei care cred în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, sunt botezaţi în numele Preasfintei Treimi, dar această lucrare a Duhului Sfânt se face prin oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur spune „toate le face Dumnezeu în Biserică dar împrumută de la preot vocea care spune Pace Tuturor şi mâna care vizualizează binecuvântarea venită de la Dumnezeu prin harul Preasfântului Duh. Duhul Sfânt este numit în Evanghelia de astăzi Apa cea vie, iar în Apostolul de astăzi se arată în chip de limbi de foc. Apa cea vie este apa care dă viaţă, cea care face o plantă să crească, este apa curăţitoare de orice necurăţie şi mai ales Apa cea vie se vede în lacrimile pocăinţei care preced Botezul şi care urmează după Botez pentru păcatele săvârşite mai târziu după Taina Botezului. Dar, Apa cea vie se vede cel mai mult în Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie când ne împărtăşim cu Trupul lui Hristos. Fericitul Augustin spune că Hristos a transformat apa în vin la nunta din Cana Galileii, dar minunea aceasta se întâmplă în fiecare an pe un alt plan şi anume apa din pământ care a alimentat viţa de vie aduce în toamnă recolta de struguri şi se transformă apa, seva din pământ în vin. Deci, Sfântul Duh transformă viaţa noastră obişnuită în viaţă frumoasă, plină de bucuria comuniunii, de bucuria faptelor bune şi El, Duhul Sfânt este Apa cea vie, potrivit Evangheliei pe care am auzit-o astăzi”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Duhul Sfânt ne curăţeşte de păcate, ne înmoaie inima şi ne modelează după chipul lui Hristos prin iubire fierbinte faţă de Dumnezeu

 

Duhul Sfânt încălzeşte viaţa spirituală şi dăruieşte omului căldura credinţei, a mai subliniat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române: „Duhul Sfânt se arată în chip ca de limbi de foc pentru a ne arăta focul iubirii dumnezeieşti care se transmite din Iisus Hristos către cei care cred în El şi acest foc al iubirii dumnezeieşti este un foc curăţitor de păcate. El ne curăţeşte de păcate prin Pocăinţă şi prin Botez în primul rând şi, de asemenea, este încălzitor. El curăţă de păcate aşa cum focul a curăţit rugina de pe un metal vechi, l-a făcut incandescent şi mult mai maleabil, gata de a fi modelat în alt fel. Focul face dintr-un metal ruginit un metal curat şi dintr-un metal rigid face un metal incandescent gata să ia o nouă formă, deci Duhul Sfânt ne curăţeşte de păcate, ne înmoaie inima şi ne modelează după chipul lui Hristos prin iubire fierbinte faţă de Dumnezeu. El este deci încălzitor, El încălzeşte viaţa noastră prin rugăciune fierbinte, noi adesea suntem reci în suflet, însă Duhul Sfânt încălzeşte viaţa spirituală şi dăruieşte omului căldura credinţei, căldura sfinţilor, căldura celor care iubesc cu toată inima pe Dumnezeu şi ajută pe semenul lor. Duhul Sfânt este luminător, El luminează minţile ca să înţeleagă oamenii Scripturile şi luminează minţile ca oamenii să înţeleagă rostul lor pe pământ. Care este rostul vieţii pe pământ? Să ne pregătim în această viaţă trecătoare să dobândim viaţa netrecătoare veşnică”.

 

Duhul Sfânt este de viaţă făcător, sfinţitor al întregii creaţii a lui Dumnezeu

 

Totodată, Patriarhul României a explicat celor prezenţi şi simbolismul frunzelor ce se sfinţesc în această zi: „Duhul Sfânt dăruieşte viaţă vegetală şi animală, câmpurile verzi, pădurile sunt o lucrare a Duhului Sfânt în natură. Animalele care se nasc, cresc, se arată în lume prin lucrarea Duhului Sfânt care dă viaţă, de aceea psalmistul spune Trimi-te-vei Duhul Tău şi le vei zidi şi vei înnoi faţa pământului, lua-vei Duhul Tău şi ele se vor întoarce în ţărână pentru că dacă Dumnezeu retrage Duhul său şi duhul vieţuitoarelor se stinge şi se prefac în ţărână. Aceasta arată că Duhul Sfânt este de viaţă făcător, sfinţitor al întregii creaţii a lui Dumnezeu, Duhul care se purta deasupra apelor la începutul lumii. Prin aceasta înţelegem mai bine de ce aducem frunze de tei sau de nuc ca să fie sfinţite ca prin aceasta să arătăm nu numai că ne amintim de limbile ca de foc venite deasupra fiecărui Apostol, ci şi de faptul că Duhul Sfânt vrea să sfinţească viaţa omului, dar şi toată creaţia, tot ce este în jur. În mod deosebit, Duhul Sfânt nu dăruieşte doar viaţă trecătoare pe care o au plantele şi animalele, ci El ne dăruieşte în timpul vieţii noastre pământeşti trecătoare arvuna unei alte vieţi, arvuna vieţii veşnice în Împărăţia Cerurilor, de aceea Hristos spune, cel ce crede în Mine chiar dacă va muri cu trupul va trăi cu sufletul, Duhul Sfânt ne înviază sufletul din moartea pricinuită de păcat şi ne pregăteşte pentru învierea cea de obşte pentru că sfârşitul veacurilor trupurile celor adormiţi înviază prin lucrarea Duhului Sfânt aşa cum ne spune proorocul Iezechiel".

 

Vecernia Rusaliilor

 

După săvârșirea Sfintei Liturghii, a fost oficiată o slujbă specială, numită Vecernia Rusaliilor, în cadrul căreia au fost rostite șapte rugăciuni, dintre care patru cu voce tare și trei în taină și au fost binecuvântate frunzele de nuc care amintesc simbolic de limbile ca de foc prin care s-a arătat harul Duhului Sfânt lucrător în ucenicii lui Hristos, trimiși de El să binevestească Evanghelia Sa în limbi diferite, adică popoare diferite, până la marginile pământului, începând de la Ierusalim. Aceasta este cea de-a treia Vecernie specială care se oficiază în cursul anului bisericesc. Celelalte două se săvârșesc în Vinerea Mare, atunci când se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, și în Duminica Sfintelor Paști, la prânz, fiind numită, după tradiție, și "A doua Înviere".

 

Răspunsurile la Sfânta Liturghie și Vecernie au fost date de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, dirijată de Pr. Stelian Ionașcu.

 

La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit credincioșilor iconițe reprezentând Sărbătoarea Pogorârea Duhului Sfânt.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod