galerie-foto-2014 > August > Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, la Patriarhie (6 august 2014)

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului, la Patriarhie (6 august 2014)

 

Creştinii ortodocşi sărbătoresc la 6 august Schimbarea la Faţă a Domnului. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României. Alături de Preafericirea Sa s-a aflat Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

 

Iisus Hristos este plinirea legii şi a proorociilor 

 

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre semnificaţia sărbătorii de astăzi: „Această schimbare la faţă şi, de fapt, schimbarea întregului trup şi a hainelor ne arată slava Lui dumnezeiască. Deci, cel dintâi înţeles al Schimbării la Faţă a Mântuitorului este arătarea slavei Lui dumnezeieşti, care este şi slava învierii Sale din morţi. În al doilea rând, această sărbătoare are un înţeles deosebit pentru legătura dintre legea lui Moise, Profeţi şi Iisus Hristos. (…) Deci, Schimbarea la Faţă ne arată legătura dintre prezicerile şi pregustările relaţiei oamenilor cu Dumnezeu în Vechiul Testament şi Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu cel Veşnic Care a luat faţă sau chip de om pentru ca oamenii să nu-şi mai întoarcă faţa de la Dumnezeu şi privindu-L pe Hristos să rămână pururea în legătură statornică şi sfântă cu Dumnezeu. Prezenţa lui Moise şi a lui Ilie în Muntele Taborului, în momentul Schimbării la Faţă a Mântuitorului, ne mai arată şi altceva şi anume, că Iisus Hristos este plinirea legii şi a proorociilor. Plinirea legii şi a proorocilor, Tu însuţi fiind Iisuse Hristoase, Cel ce ai plinit rânduiala părintească umple de bucurie şi de veselie inimile noastre spunem noi într-o rugăciune spre sfârşitul Liturghiei, după ce în împărtăşirea cu Hristos am urcat tainic pe muntele Taborului în lumina cea neînserată a Împărăţiei Cerului Învierii Sale. Deci, în Iisus Hristos se desăvârşeşte legea lui Moise pentru că Legea s-a dat prin Moise, iar prin Iisus Hristos s-a dat harul şi adevărul. Au fost date harul şi adevărul ca o desăvârşire a legii lui Moise, iar Ilie care reprezintă pe toţi proorocii vede în Iisus Hristos pe Cel în care s-au împlinit toate profeţiile Vechiului Testament”.

 

Schimbarea la Faţă prefigurează şi învierea de obşte şi intrarea celor mântuiţi în slava Împărăţiei Cerurilor

 

Patriarhul României a mai arătat că „Această sărbătoare ne vorbeşte şi despre învierea noastră a tuturor la sfârşitul veacurilor şi despre slava Împărăţiei lui Dumnezeu pregătită pentru cei care L-au iubit pe Hristos crezând în El şi împlinind în viaţa lor voia Lui. Aici avem o vedere profetică nu numai a Învierii Mântuitorului din morţi pentru că Schimbarea la Faţă a avut loc cu puţin timp înainte de pătimirile, moartea şi Învierea Mântuitorului, ci şi o pregustare, o vedere înainte a slavei lui Hristos de la a doua Sa venire când la sfârşitul lumii va veni cu slavă şi putere multă să judece vii şi morţii a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. Aceasta ne arată care a fost motivaţia principală pentru care Biserica nu prăznuieşte această sărbătoare în Postul Sfintelor Paşti cum ar fi trebuit să fi făcut după cronologia Evangheliilor. În loc să respecte timpul din evanghelie, cu o libertate duhovnicească motivată însă teologic, pastoral şi misionar Biserica a fixat sărbătoarea aceasta nu în Postul Paştilor, nu înainte de săptămâna Sfintelor Pătimiri, ci în ziua a şasea din ultima lună a anului bisericesc, luna august. De ce această fixare a sărbătorii în ultima lună a anului? Pentru că tocmai slava Schimbării la Faţă a Mântuitorului prefigura nu numai Învierea Sa din morţi, ci şi învierea de obşte şi intrarea celor mântuiţi în slava Împărăţiei Cerurilor. De ce ziua a şasea şi nu ziua a şaptea din august? Pentru că în ziua a şasea a fost creat omul. Dacă Adam nu păcătuia ajungea la această slavă a Împărăţiei Cerurilor. Dar pentru că Adam şi Eva au păcătuit, Hristos noul Adam  a ridicat pe om din păcat şi moarte şi a dăruit slava Împărăţiei Cerurilor”.

 

Sărbătoarea sensului ultim al existenţei

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai spus: „Schimbarea la Faţă este şi sărbătoarea sensului ultim al existenţei şi anume că omul, cerul şi pământul, aceste realităţi nu sunt făcute pentru moarte, ci pentru slavă veşnică, pentru că la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos cerul şi pământul se vor preface într-un cer nou şi într-un pământ nou în care nu va mai fi întuneric şi nici stricăciune, nici moarte şi nici lacrimă şi toate vor fi pătrunse de slava lui Dumnezeu şi vor fi o mărturie a iubirii nesfârşite a Preasfintei Treimi pentru creaţie, pentru universul creat şi mântuit. Deci, avem în Schimbarea la Faţă o pregustare a slavei din Împărăţia Cerurilor, de aceea troparul spune ai arătat ucenicilor tăi Slava Ta pe cât li se putea, cât puteau ei suporta, dar slava lui Dumnezeu dacă s-ar fi arătat în toată plinătatea i-ar fi copleşit pe ucenici şi aceştia nu ar fi putut rezista”.

 

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit rugăciunea care se citește în ziua de 6 august, la sărbătoarea Schimbarea la Față, pentru binecuvântarea strugurilor.

 

Credincioşii prezenţi au primit iconiţe reprezentând Schimbarea la Faţă.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod