documente > Comunicate > Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului la Patriarhie. Patriarhul Daniel: Sărbătoarea această ne arată că omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru viaţă veşnică

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului la Patriarhie. Patriarhul Daniel: Sărbătoarea această ne arată că omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru viaţă veşnică

Sărbătoarea Schimbării la Faţă a Domnului este o sărbătoare a luminii, a bucuriei, o sărbătoare care ne arată viitorul nostru ultim, şi anume că omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru viaţă veşnică, nu este făcut pentru întuneric, ci pentru lumina neapusă din Împărăţia Cerurilor, a spus Patriarhul României celor prezenţi în Catedrala Patriarhală în ziua sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului, sâmbătă, 06 august 2016.

 

Cu prilejul acestui mare praznic împărătesc, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în Catedrala Patriarhală de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Alături de Preafericirea Sa au slujit şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre înţelesurile duhovniceşti ale sărbătorii Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos.

Hristos acceptă smerenia suferinţei pe cruce pentru a aduce lumii slava Învierii Sale

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că sărbătoarea de astăzi ne prezintă slava învierii lui Hristos înainte de patimile şi de moartea Sa pe cruce pentru a arăta că Mântuitorul este Domnul Slavei şi că jertfa Sa de pe cruce este liber asumată din iubire pentru oameni ca îi izbăvească din moarte prin învierea Sa.

În primul rând, Schimbarea la faţă a Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos ne arată slava învierii Sale înainte de pătimirile şi moartea Sa pe cruce pentru a-i întări pe ucenici în credinţă, pentru a arăta că cel care va suferi pe cruce este Domnul slavei şi El face aceasta în mod liber din iubire pentru oameni şi anume trece prin moarte ca să izbăvească pe oameni din moarte prin Învierea Sa (…) Este o lucrare pedagogică de formare duhovnicească a ucenicilor, de încurajare a lor şi de întărire în credinţă ca atunci când îl văd desfigurat pe cruce să îşi aducă aminte că acesta este Domnul transfigurat, Domnul schimbat la Faţă, Domnul slavei şi că El de bună voie din iubire smerită, milostivă acceptă Taina Crucii pentru a împărtăşi ucenicilor şi lumii întregi slava învierii Sale. El acceptă smerenia suferinţei pe cruce pentru a aduce lumii slava Învierii Sale.

Schimbarea la faţă şi slava Preasfintei Treimi

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat faptul că pe muntele Taborului, la Schimbarea la faţă a Mântuitorului s-a arătat slava Preasfintei Treimi:

În al doilea rând, Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos ne arată slava Preasfintei Treimi pentru că norul luminos care s-a coborât peste ucenici simboliza sau prefigura, era o mărturie a prezenţei Duhului Sfânt, iar din norul luminos s-a auzit glasul Tatălui ceresc zicând despre Iisus: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit. De acesta să ascultaţi”.

Slava Taborului este şi slava chipului omului celui dinainte de cădere

De asemenea, Preafericirea Sa a precizat că taina schimbării la faţă arată slava chipului omului celui dinainte de cădere, dar şi slava asemănării omului cu Dumnezeu.

Schimbarea la faţă a Domnului ne arată şi chipul luminos al primului om, al protopărinţilor noştri înainte de cădere. Slava Taborului este şi slava chipului omului celui dinainte de cădere. Această taină a Schimbării la faţă nu arată numai slava chipului celui dintâi, ci arată şi slava asemănării omului cu Dumnezeu. Omul dintâi, Adam, înainte de cădere avea slava chipului, dar trebuia să asculte de Dumnezeu, să conlucreze cu El, cu harul lui ca să ajungă la o treaptă mai înaltă şi anume slava asemănării cu Dumnezeu sau sfinţenia desăvârşită cât este posibilă pentru om. Iisus Hristos, noul Adam, nu numai că a redat slava chipului celui dintâi, ci a arătat desăvârşirea chipului prin asemănarea totală cu Dumnezeu, el fiind şi Fiul lui Dumnezeu, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost binecuvântată pârga roadelor câmpului, constând în struguri şi un fagure de miere ca semn de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu care dăruieşte oamenilor darurile Sale, daruri care se obţin prin binecuvântarea lui Dumnezeu.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat legătura dintre sărbătoarea de astăzi şi binecuvântarea acestor roade:

Hristos este soarele drepţii şi este soarele duhovnicesc care luminează pe tot omul credincios şi îl face bun, îl face blând, milostiv, îl converteşte şi îl luminează. Strugurii care sunt acrii la început, dacă se coc, dacă stau mult la soare şi primesc lumina soarelui, devin mai dulci şi mai transparenţi. Dintr-un fruct acru, devine unul dulce pentru că s-a lăsat pătruns de soare, de lumina şi căldura soarelui. Aşa şi omul păgân şi rău, pătimaş şi căzut care s-a înrăit din cauza păcatului, prin pocinţă şi rugăciune, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine şi prin săvârşirea faptelor bune se luminează în mintea lui, în cugetul lui, în simţirile lui şi în toate faptele lui. Deci, după cum strugurele copt este plăcut şi dulce, tot aşa şi omul matur care s-a copt duhovniceşte în lumina şi căldura Harului lui Hristos începe să devină asemenea lui Hristos: milostiv, blând şi bun la suflet.

Biserica Ortodoxă sărbătorește, în fiecare an, la 06 augustSchimbarea la Față a Domnului. Această sărbătoare este numită în popor șiPreobrajenia sauProbojeniași rememorează momentul schimbării minunate la față a Domnului, în Muntele Taborului, în fața ucenicilor Săi, Petru, Ioan și Iacov.

***

Evanghelia sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului:

Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L”. Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi. Matei 17, 1-9

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod