galerie-foto-2014 > Iunie > Sărbătoarea Sf. Ap. Petru şi Pavel la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului (29 iunie 2014)

Sărbătoarea Sf. Ap. Petru şi Pavel la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului (29 iunie 2014)

 

Patriarhul României a oficiat duminică, 29 iunie 2014, Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. În această zi, creştinii ortodocşi se află în Duminica a III-a după Rusalii (Ev. Matei cap. 6, vs. 22-33 - Despre grijile vieţii) şi îi sărbătoresc şi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

 

Biserica a rânduit ca la Sfânta Liturghie să fie citite două Sfinte Evanghelii pentru că sunt prăznuite două sărbători, cea a Duminicii şi cea a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.  În cuvântul său de învăţătură, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a arătat sensul adevărat al vieţii creştine, dar a vorbit şi despre viaţa şi activitatea deosebită a Sfinţilor Apostoli.

 

Hrana spirituală a sufletului şi îmbrăcarea lui cu virtuţi sunt priorităţi ale vieţii creştine

 

Făcând referire la Evanghelia Duminicii, Preafericirea Sa a evidenţiat faptul că în viaţă cea dintâi grijă trebuie să fie căutarea Împărăţiei Cerurilor: „Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că trebuie să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga nouă. Aceasta înseamnă că este o mare nevoie de a stabili priorităţile în viaţă, ce este mai important. Mântuitorul atrage atenţia asupra faptului că foarte adesea oamenii sunt foarte preocupaţi de hrană şi îmbrăcăminte şi uită că au şi suflet care trebuie hrănit duhovniceşte, trebuie îmbrăcat în lumină, în virtuţi. Această constatare a Mântuitorului ne arată că uneori putem învăţa de la plantele câmpului şi de la păsările cerului care nu se ostenesc şi care totuşi trăiesc prin grija lui Dumnezeu. Evanghelia arată că în viaţă preocuparea pentru hrană şi îmbrăcăminte nu trebuie cea dintâi grijă, ci cea dintâi grijă trebuie să fie căutarea vieţii veşnice. Atât hrana cât şi îmbrăcămintea sunt trecătoare, dar pentru sufletul nemuritor al omului este nevoie de hrană duhovnicească şi îmbrăcăminte de lumină, pentru că toate trec în lumea aceasta însă luăm cu noi în suflet doar ceea ce este netrecător şi anume harul lui Dumnezeu şi ceea ce harul a lucrat în suflet, adică pocăinţa, luminarea sufletului prin întâlnirea cu Dumnezeu în rugăciune şi în sfintele taine şi haina virtuţilor, a faptelor bune pe care le-am săvârşit prin iubire smerită şi milostivă faţă de semeni”.

 

„În Evanghelia de astăzi Mântuitorul vrea să ne elibereze de obsesia, de robia gândurilor îndreptate doar spre cele materiale ca şi când am fi numai fiinţe consumatoare de bunuri materiale. Deci, Evanghelia aceasta este o Evanghelie a eliberării sufletului de idolatria lucrurilor materiale şi a întoarcerii lui spre Dumnezeu dăruitorul ca apoi toate cele materiale să fie binecuvântate şi să fie primite şi folosite cu bucurie”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

Sfântul Apostol Petru a fost un om plin de Duhul Sfânt

 

Exemple de creștini pentru care dobândirea vieții veșnice a devenit  o prioritate sunt și Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfântul Apostol Petru a fost martor la toate minunile Mântuitorului, la rândul lui săvârșind mai multe minuni încă din timpul vieții.

 

„Sfântul Apostol Petru este omul de inițiativă, el are un zel deosebit, dorește să arate dragostea sa față de Dumnezeu și acest lucru se vede şi în lucrarea sa misionară. Sfântul Apostol Petru a săvârşit mai multe minuni în timpul vieţii sale. A vindecat un olog la templul din Ierusalim. De asemenea, în Lida a vindecat un om paralizat, iar în Iope a înviat din morţi o tânără numită Tavita. Deci, a fost un om plin de Duhul Sfânt”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

Sfântul Apostol Pavel - cel mai mare misionar creştin din toate timpurile

 

Sfântul Apostol Pavel, convertit printr-o minune, a devenit din prigonitor al creștinilor cel mai mare misionar al Evangheliei lui Hristos.

 

„Sfântul Apostol Pavel, numit înainte Saul, a fost deosebit ca formare intelectuală, însă odată convertit devine cel mai râvnitor dintre Apostoli şi cel mai harnic, cel mai mare misionar creştin din toate timpurile. 30 de ani a făcut misiune şi a trecut printr-o mulţime de greutăţi şi dincolo de toate necazurile, mai ales că suferea de febră palustră, zice Şi mai presus de toate grija pentru toate bisericile, aceasta mă preocupă cel mai mult”, a mai precizat  Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

Biserica este trupul tainic al lui Hristos şi cine loveşte în Biserică loveşte în Hristos

 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, cinstiţi astăzi în Biserica Ortodoxă Română, sunt modele de pocăința și recunoștința pentru toți credincioșii, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul său de învățătură: „Ambii Apostoli Petru şi Pavel au iubit pe Hristos şi Biserica Sa, au iubit Biserica lui Hristos înţelegând că Biserica este trupul tainic al lui Hristos şi cine loveşte în Biserică loveşte în Hristos. De aceea, Sfântul Apostol Pavel arată că această taină a înţeles-o pe drumul Damascului pentru că prigonea pe creştini, iar Iisus i-a zis De ce Mă prigoneşti?, nu de ce îi prigoneşti pe ei. Deci, era lovit trupul tainic al lui Hristos şi suferinţa o exprima Capul, adică Hristos Domnul. Aceşti doi mari Apostoli au iubit Biserica lui Hristos pentru că simţeau în ea lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor”.

 

Sfinţii Apostoli au fost mari dascăli ai pocăinţei

 

În cuvântul Său, Patriarhul României a mai arătat că Sfinţii Apostoli sunt pildă bună de urmat, icoane de lumină, mari dascăli ai pocăinţei, dar şi rugători pentru noi în Ceruri.

 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost mari dascăli ai pocăinţei. Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Hristos de frică şi prin pocăinţă multă a dobândit iertarea, restabilirea în slujirea de Apostol. Însă, toată viaţă s-a gândit la faptul că s-a lepădat de Hristos din prea multă frică. Sfântul Apostol Pavel din zel nemăsurat pentru tradiţia iudaică a prigonit pe creştini, a prigonit Biserica şi a transformat culpabilitatea lui de prigonitor al Bisericii, ca o compensaţie, într-o lucrare misionară de bine vestire a Evangheliei şi de extindere a Bisericii lui Hristos ca nimeni altul. Pocăinţa la Sfântul Apostol Pavel nu era un simplu regret, ci era şi o răscumpărare a atitudinii lui ostile prin transformarea ei într-un zel misionar fără precedent arătând că adevărata pocăinţă se arată nu numai în lacrimile căinţei, ci şi în lucrarea de îndreptare pe care o săvârşeşte omul prin faptele bune. Aceşti doi mari Apostoli, dascăli ai pocăinţei, rămân pentru noi totdeauna o pildă, ei sunt pentru noi icoane de lumină şi învăţători, dar şi rugători”, a spus Preafericirea Sa.

 

Rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

 

În cadrul Sfintei Liturghii au fost făcute rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu și pentru toți lucrătorii și donatorii Catedralei Mântuirii Neamului.

 

„Am venit aici, la această Biserică, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, deoarece cu doi ani în urmă am binecuvântat terminarea lucrărilor la radierul casetat al Catedralei, adică la fundamentul catedralei. De atunci s-au construit 25 de metri, 16 până deasupra pământului şi 9 de la Cota 0 în sus. Am venit să mulţumim lui Dumnezeu pentru binefacerile primite de la El şi cerând ajutor în continuare pentru a continua lucrările începute”, a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

 

De asemenea, Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul României i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfinților Apostoli: „Tuturor celor care poartă numele de Petru şi Pavel, sau Petra, Petronela, Paula şi derivate le dorim ani mulţi cu sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu în toată lucrarea bună având model de râvnă, de dragoste pentru Hristos şi Biserică aceşti doi mari Apostoli Petru şi Pavel”.

 

Hirotonie întru preot

 

Totodată, în cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a hirotonit întru preot pe preacucernicul arhidiacon Ioan-Traian Diaconu şi i-a fost acordat rangul de iconom stavroforpentru lucrarea deosebită în slujba Bisericii Ortodoxe Române săvârşită întru păstrarea şi întărirea dreptei credinţe precum şi pentru slava Bisericii Ortodoxe, cea „una, sfântă, sobornicească şi apostolească”.

 

„I-am dăruit mai devreme crucea de iconom stavrofor ca să aibă o continuitate în purtarea crucii ca simbol al multelor lucrări pe care urmează să le facă la parohia Miron Patriarhul din Bucureşti unde este nevoie de construirea unui  centru social – filantropic şi cultural, de reparat o casă parohială şi desigur activităţi mai intense cu tineretul şi cu persoanele defavorizate. Este o încurajare pentru o activitate nouă, pastorală, la parohie, dar şi un semn de preţuire pentru activitatea desfăşurată la Catedrala Patriarhală”, a spus Preafericirea Sa.

 

De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit pentru Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului mai multe cărţi de cult. La final, Preafericirea Sa a vizitat șantierul unde au loc lucrările de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2023
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod