documente > Comunicate > Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae la Catedrala Patriarhală

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae la Catedrala Patriarhală

 

Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte la 6 decembrie pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. În această mare zi de sărbătoare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi.

 

Sfântul Ierarh Nicolae este un model de milostenie și smerenie

 

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a arătat că Sfântul Ierarh Nicolae este un model de milostenie și smerenie: „A fost foarte iubit de credincioși pentru că a fost un om foarte blând, smerit și bun la suflet. A ajutat o mulțime de săraci și el a făcut minuni chiar în timpul vieții sale. A fost apărător al credinței, dar și făcător de minuni ajutând pe cei nevoiași, pe cei aflați în primejdii. Sfântul Ierarh Nicolae este un ocrotitor al copiilor săraci, este un milostiv ajutător al orfanilor, al văduvelor, al oamenilor aflați în primejdii, aflați în dificultate”.

 

Sfântul Nicolae – apărător al dreptei credinţe

 

Sfântul Nicolae a participă în calitate de episcop la primul sinod ecumenic ținut la Niceea în anul 325 unde a apărat dreapta credinţă împotriva ereziei lui Arie.

 

„Ca mărturisitor al dreptei credinţe a participat la Sinodul I Ecumenic din anul 325, la Niceea. Acest sinod a combătut învăţătura greşită a lui Arie, preotul din Alexandria, care spunea că Fiul nu este deofiinţă cu Tatăl, ci este o primă creatură a Lui. De aceea, Sinodul de la Niceea a mărturisit că Fiul este deofiinţă cu Tatăl şi este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Sfântul Nicolae cu multă râvnă a apărat dreapta credinţă, a mustrat pe Arie şi se spune că i-a dat şi două palme fapt care a mâhnit pe împărat şi i-a luat Evanghelia şi omoforul cu care stăteau în general în mod solemn ierarhii adunaţi la Niceea. Dar Mântuitorul, în mod minunat, i-a dăruit Evanghelia iar Maica Domnului i-a dăruit omoforul, prin aceasta s-a arătat că Sfântul Nicolae a făcut gestul său dintr-o râvnă sfântă pentru apărarea dreptei credinţe. Deci, el este un apărător al dreptei credinţe”, a subliniat Preafericirea Sa.

 

Sfântul Nicolae este iubit atât în Răsărit, cât şi în Apus

 

Sfintele sale moaşte au fost mutate de la Mira la Bari, în anul 1087, iar mâna dreaptă a Sfântului se află la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti. În cuvântul său Patriarhul României a arătat că Sfântul Nicolae este cinstit cu evlavie atât în Răsărit cât şi în Apus.

 

„El a fost făcător de minuni în timpul vieţii, dar a săvârşit şi după moarte o mulţime de minuni. De aceea el a fost cinstit prin evlavia pelerinilor care se închinau moaştelor sale, iar aceste moaşte au fost duse din Răsărit, din Lichia, în anul 1087 la Bari, în Italia şi acolo au fost aşezate în biserica Sf. Ştefan, lângă mare. Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae a fost donată Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti. El este iubit în Răsărit şi în Apus de aceea deasupra mormântului său dintr-o capelă de la demisolul bisericii din Bari, unde a slujit o vreme şi comunitatea noastră ortodoxă românească, se află o candela cu două flăcări care ard arătând că este iubit şi cinstit atât în Răsărit cât şi în Apus”, a spus Preafericirea Sa.

 

Sfântul Ierarh Nicolae este un model de unitate între biserici, între oameni și între cei buni și cei răi

 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că dărnicia Sfântului Nicolae a devenit izvor de evlavie şi dărnicie pentru întreaga creştinătate: „Sărbătoarea Sfântului Nicolae a creat în creştinătate o conştiinţă şi o cultură a dărniciei sau a generozităţii. Omul este cu atât mai uman cât este mai milostiv, mai bun, mai darnic. Cu cât este mai darnic omul, cu atât este mai uman, seamănă mai mult cu Dumnezeu Cel Milostiv. Această generozitate, această dărnicie a Sfântului Nicolae a devenit izvor de evlavie şi dărnicie pentru întreaga creştinătate. Sfântul Nicolae este actual mai ales într-o lume foarte egoistă şi posesivă în care se adună averi şi bani de către unii în totală uitare faţă de cei săraci, de cei lipsiţi, de cei orfani, de cei necăjiţi. De aceea prin darurile făcute copiilor de către Sfântul Nicolae se cultivă o educaţie a dărniciei, a generozităţii ca să-i învăţăm pe copii şi pe tineri să fie şi ei darnici, pentru că dar din dar se face rai, adică dăruind ce ai primit în dar sau dăruind pentru că şi tu ai primit în dar ceva se transformă în comuniune, în bucurie. Fericirea aceasta când vezi că ai făcut bucurie unuia căruia i-ai oferit un dar este o fericire a comuniunii, o fericire a iubiri milostive, o fericire a iubirii smerite şi atunci Sfântul Nicolae este izvor de cultură a generozităţii, a dărniciei”.

 

„Sfântul Nicolae este iubit ca urmare a bunătăţii lui, a milostivirii lui. El nu a fost cel mai mare teolog şi nici cel mai mare predicator, dar a unit cuvântul cu fapta cea bună, fapta milostivă. Această cultură a dărniciei, a ospitalităţii este o cultură a credinţei creştine exprimată în fapte, în bunătate şi darurile acestea sunt daruri care întăresc comuniunea între oameni, dar şi cultivă demnitatea omului. Indiferent de rang, de vârstă, de profesiune, oamenii au aceeaşi valoare în faţa lui Dumnezeu pentru că poartă în ei chipul lui Dumnezeu, iar când omul devine milostiv se aseamănă cu Dumnezeu, trece de la chip la asemănare. Sfinţii sunt oamenii care au dezvoltat chipul lui Dumnezeu din ei în asemănarea cu Dumnezeu şi aceasta este sfinţenia. Sfinţenia este în primul rând bunătate”, a mai spus Preafericirea Sa.

 

La finalul cuvântului său, Patriarhul României a felicitat pe toți cei care poartă numele de Nicolae sau Nicoleta: „Sfântul Nicolae este atât de popular încât peste 800.000 de români poartă numele de Nicolae şi derivatele. Tuturor le dorim astăzi ani mulţi cu sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu şi a noastră mântuire”.

 

În cadrul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotonit întru preot pe diac. Florin Marica, iar la finalul slujbei a hirotesit întru arhidiaconi pe diac. Constantin Hurjui şi Eloi Siluan.

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod