documente > Documente principale > Scrisoare irenică la Sărbătoarea Naşterii Domnului

Scrisoare irenică la Sărbătoarea Naşterii Domnului

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sărbătoarea Naşterii Domnului adresat Bisericilor Ortodoxe Autocefale şi Autonome, Bisericilor Ortodoxe Orientale, Conducătorilor altor Biserici creştine şi şefilor altor Organizaţii intercreştine:

 Bucureşti, la Naşterea Domnului 2015

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu

şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

(Luca 2, 14)

01 w747 h800 q100 w747 h800 q100

Dumnezeu Cel veşnic viu se face Om muritor, pentru a dărui oamenilor muritori viaţa veșnică. Fiul lui Dumnezeu Se face Fiul Omului, pentru ca omul să poată deveni fiul lui Dumnezeu după har (cf. Ioan 1, 12). Coborârea Fiului lui Dumnezeu Iisus Hristos între oameni este începutul înălţării omului în împărăţia iubirii Preasfintei Treimi. Însă această înălțare a omului are ca bază împăcarea dintre Dumnezeu Cel Sfânt şi omul căzut din legătura cu El prin păcatul neascultării. Aşadar, omul cel nou în Hristos este omul în care locuiește pacea lui Dumnezeu şi care lucrează pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu şi întreolaltă.

Astăzi, când crește violența verbală şi fizică în familie, în societate şi se înmulțesc conflictele militare şi terorismul în multe părţi ale lumii, Biserica trebuie să apere şi să cultive valorile eterne ale Evangheliei iubirii lui Hristos şi ale demnității omului creat după chipul lui Dumnezeu. Darul păcii spirituale, al împăcării omului cu Dumnezeu, cu sine şi cu semenii, se primeşte prin rugăciune şi se cultivă prin gânduri, cuvinte şi fapte milostive, astfel încât pacea spirituală a sufletului să devină izvor de pace socială, de pace în familie, în comunitate şi în lume. De aceea, toţi suntem chemaţi de Dumnezeu să cultivăm pacea şi cooperarea între popoare, nu învrăjbirea şi conflictele violente.

Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi al Anului Nou – 2016, vă adresăm doriri de sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, dimpreună cu urarea tradițională: La mulţi ani!

Cu deosebită preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod