Sectorul economic-financiar

SECTORUL ECONOMIC


Sectorul Economic, organism de vitală importanţă pentru orice profil de activitate, face parte din structura organizatorică a Administraţiei Patriarhale ca autoritate executivă, este subordonată direct Permanenţei Consiliului National Bisericesc şi cuprinde 3 servicii constituite într-un mecanism complex care acoperă următoarele activități:
• Serviciul Financiar – Contabilitate
• Serviciul Bunuri
Structurat astfel, Sectorului Economic îi revin următoarele atribuții:
• Organizează activităţile de înregistrare contabilă a documentelor economico – financiare şi de gestiune a patrimoniului, întocmeşte bilanţul contabil, balanţa de verificare şi declaraţiile lunare, trimestriale si anuale, cu respectarea hotărârilor Permanentei C.N.B., a normelor metodologice elaborate de Ministerului Finanţelor Publice si a Legii Contabilităţii în vigoare;
• Verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării unor cheltuieli.
• Întocmește documentațiile economico-financiare pentru justificarea sumelor cu destinație specială primite de la Secretariatul de Stat pentru Culte și bugetele locale conform cu prevederile legale în vigoare;
• Asigură măsurile legale pentru exercitarea Controlului Financiar Preventiv pentru toate sectoarele Administrației Patriarhale;
• Asigură stabilirea, plata şi urmărirea contribuţiilor, impozitelor şi taxelor locale datorate de instituţie către Bugetul Statului şi Bugetele Locale;
• Asigură dotarea cu materiale de birotică şi întreţinere a serviciilor din organigrama Administraţiei Patriarhale:
• Asigură actualizarea, evidențierea şi buna administrare a patrimoniului, organizează inventarierea patrimoniului şi valorificarea acestor inventare cu respectarea normelor contabile in vigoare;
• Întocmeşte anual Execuţia Bugetară şi Bugetul de venituri şi Cheltuieli pentru anul următor, pe care le supune spre aprobare Consiliului National Bisericesc și Adunării Naționale Bisericești;
• Duce la îndeplinire hotărârile Sfântului Sinod al B.O.R., Consiliului Național Bisericesc şi Permanenței C.N.B., precum şi alte atribuţiuni dispuse prin actele normative in vigoare.

 

Organizare - componență:

 

· Consilier Patriarhal Coordonator Sectorul economic: Pr. George Alexandru Lepădatu
· Contabil Șef: Melania Preda
· Șef birou financiar: Ecaterina Mărioara
· Contabil: Gabriela Dincă
· Contabil: Daniela Mitache
· Contabil: Mariana Mircea
· Contabil: Laurenția Guță
· Inspector de specialitate – revizor contabil: Rodica Iancu
· Casier: Costel Dilirici
· Gestionar: Nicușoara Mangiurea
· Îngrijitor: Victorița Stoica – Oprea

 

Serviciul Bunuri

· Șef serviciu: Pr. Constantin Dochița

· Inspector eparhial: Liviu Airinei
· Conducător auto: Mihail Costache

 


Date de contact:

· Adresa: Bulevardul Regina Maria nr. 1, bloc P 5B, ap. 9, București
Cod Postal: RO – 040121
Economic:
· E-mail: economic1@patriarhia.ro
· Tel: +40-21.406.71.83
· Fax: +40-21.406.71.84

Contabilitate:
· E-mail: contabilitate@patriarhia.ro
· Tel: +40-21.406.71.82
· Tel: +40-21.406.71.97
· Fax: +40-21.406.82.76

Serviciul bunuri:
· E-mail: bunuri@patriarhia.ro
· Tel: +40-21.406.71.81

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod