administratia-patriarhala > Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comuniţăţi bisericeşti externe > Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități externe bisericești

Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități externe bisericești


Sectorul relații bisericești, interreligioase și comunități externe bisericești

 

ATRIBUȚIILE SECTORULUI RELAȚII BISERICEȘTI ȘI INTERRELIGIOASE

 

 • Realizează abordarea strategică a evoluțiilor și evenimentelor pe plan internațional care necesită implicarea Bisericii Ortodoxe Române;
 • Monitorizează activitatea instituțiilor publice care desfășoară acțiuni externe și care interesează / implică Patriarhia Română (Întâistătător, alți ierarhi, profesori de teologie, personal angajat al Administrației Patriarhale sau de la eparhii etc.);
 • Întocmește calendarul vizitelor în străinătate ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Cabinetul Patriarhal;
 • Propune / Elaborează poziții oficiale ale Patriarhului / Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe probleme de relații interortodoxe, intercreştine și interreligioase;
 • Face propuneri Patriarhului României pentru delegarea de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române la acțiuni, în țară sau străinătate, care sunt organizate de alte Biserici sau alte instituții;
 • Asigură interfața de comunicare a Patriarhiei Române cu Bisericile Ortodoxe surori, cu celelalte Biserici creștine și instituții intercreştine, precum și cu instituțiile Statului ce au atribuții în domeniul extern (M.A.E., S.S.C., Administrația Prezidențială etc.);
 • În colaborare cu alte instituții bisericești (facultăți de teologie, sectoare administrative etc.), elaborează documente și note de fundamentare, care urmează a sta la baza semnării unor proiecte sau înțelegeri oficiale, care angajează răspunderea Patriarhului României pe plan intern și internațional;
 • Organizează, împreună cu Biroul de Protocol și cu Cabinetul Patriarhal, audiențele acordate de Patriarhul României reprezentanților diplomatici acreditați în România și altor personalități din străinătate;
 • Redactează, împreună cu Biroul de Presă al Patriarhiei Române, comunicate de presă ca urmare a întrevederilor acordate de Patriarhul României reprezentanților diplomatici acreditați în România și altor personalități bisericești și civile din străinătate;
 • Primește, analizează și face propuneri pe marginea corespondenței primită la Sector;
 • Instrumentează corespondența, urmare rezoluțiilor Întâistătătorului sau hotărârilor Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 • Monitorizează informații sau știri de interes pentru Biserica Ortodoxă Română, atât de pe site-urile Bisericilor Ortodoxe, ale celor heterodoxe, ori ale altor instituții, cât și din publicațiile primite la Sector;
 • Prin Biroul Protocol al Sectorului, se îngrijește de obținerea de vize și de bilete pentru călătoriile în străinătate, în interes de serviciu, ale reprezentanților Bisericii noastre, precum și de acordarea de sprijin specific în ceea ce privește acțiunile de protocol și de reprezentare ale Patriarhiei Române.

 

Coordonatorul Sectorului relații bisericești și interreligioase:

Pr. Michael Tiţa, Consilier patriarhal coordonator

 

Relaţii bisericeşti şi interreligioase:
Pr. Valentin Fătu, Secretar patriarhal


Adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap.5
RO-040121, Sector 4 Bucureşti
Nr. Tel. +40-21.406.71.71
Fax: +40-21.406.71.72
E-mail: externe@patriarhia.ro

Comunităţi bisericeşti externe:
Pr. Costin Spiridon, Consilier patriarhal


Adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap.5
RO-040121, Sector 4 Bucureşti
Nr. Tel. +40-21.406.71.78
Fax: +40-21.406.71.72
E-mail: comunitati@patriarhia.ro

Biroul Protocol
Pr. Mihai Muşat, Secretar Cancelarie

Adresa: Bd. Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, et. 2, ap.5
RO-040121, Sector 4 Bucureşti
Nr. Tel. +40-21.406.71.73
Fax: +40-21.406.71.72
E-mail: protocol@patriarhia.ro

Foto Evenimente
Anul omagial - 2022
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod