documente > Comunicate > Sesiune inaugurală a Sfântului şi Marelui Sinod. Patriarhul României apreciat pentru propuneri

Sesiune inaugurală a Sfântului şi Marelui Sinod. Patriarhul României apreciat pentru propuneri

La Academia Ortodoxă din Creta a avut loc în această dimineață, 20 iunie 2016, sesiunea inaugurală a Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Evenimentul a debutat cu rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, Împărate ceresc, și intonarea Troparului Cincizecimii.

 

Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic a prezentat scrisorile venite din partea Patriarhilor Antiohiei și Moscovei, ca răspuns la invitația Întâistătătorilor ortodocși prezenți în Creta adresată celor patru Întâistătători care au anunțat absența de la lucrările Sfântului și Marelui Sinod. Cei doi patriarhi, au reafirmat faptul că se află în imposibilitatea de a participa, dar au transmis că îi însoțesc pe cei prezenți la Sinod cu rugăciunile lor.

A urmat cuvântul de deschidere a Patriarhului Bartolomeu, președintele Sfântului și Marele Sinod, în care a evidențiat scopul principal al Sinodului, care este mărturisirea unității Bisericii prin Sfintele Taine. În cuvântul rostit, Patriarhul Bartolomeu a apreciat propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, de a întruni periodic sinoade comune ale Bisericilor Ortodoxe Autocefale.

În continuare, toți Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe locale au fost invitați să ia cuvântul, în ordinea dipticelor.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a adresat un cuvânt în care a reafirmat importanța sinodalității (conciliarității) ca normă canonică atât la nivel local, cât și universal, panortodox. Preafericirea Sa a subliniat faptul că sinodalitatea se împlinește la nivel sacramental, pentru a exprima unitatea în credința ortodoxă și a comuniunii Bisericii cu Hristos, Capul ei.

Patriarhul României a atras atenția asupra faptului că sinodalitatea și concelebrarea panortodoxă exprimă unitatea întregii Ortodoxii, pe când sinodalitatea la nivel local a Bisericilor autocefale exprimă libertatea lor administrativă și pastorală.

Sinodul nu trebuie să formuleze noi dogme sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație pastorală și misionară actuală, pentru a mărturisi iubirea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate. (…) Dacă mărturisim împreună dreapta credință, atunci primim bucuria comuniunii în iubirea Preasfintei Treimi, pe Care o sărbătorim astăzi, a concluzionat Patriarhul Daniel.

 

 

Galerie foto:

Foto Evenimente
Anul omagial - 2024
Filantropia Bisericii
Hotărâri ale Sfântului Sinod